Payday loans
Republic Bulgaria, Region Lovech
Български (България)
 • 3.jpg
 • sait1.jpg
 • sait 4.jpg
 • 111.jpg
 • z1.jpg
 • tet2.jpg
 • winter.jpg
 • 01.jpg
 • 2 copy.jpg
 • 99.jpg
 • 77.jpg
 • tet1.jpg
 • 66.jpg
 • tet4.jpg
 • w.jpg
 • sait 3.jpg
 • 1.jpg
 • sait 5.jpg
 • sait 2.jpg
 • p.jpg
Добре дошли в портала ни!

Покана до политическите партии за провеждане на публични консултации за сформиране състава на Общинската избирателна комисия.

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Вижте тук.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

E-mail Print PDF
There are no translations available.

С Указ №162 от 10.08.2015 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и кметове, Решение №1483-МИ от 19.05.2015 г. на Централна избирателна комисия и на основание § 17, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Изборния кодекс, населените места, които придобиват статут на кметства и в тях ще се произвеждат Избори за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.са следните:


БАБИНЦИ,  ВАСИЛЬОВО, ДИВЧОВОТО


12.08.2015 г.


ДЕСИСЛАВ ЦВЕТАНОВ

ЗА Кмет на Община Тетевен

Съгласно заповед №173/24.03.2014 г.

ДЕСИСЛАВ ЦВЕТАНОВ

Заместник-кмет на Община Тетевен

 

 

Режим на водата на територията на гр. Тетевен

E-mail Print PDF
There are no translations available.

З А П О В Е Д

№ 469/12.08.2015 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 3, т. 2 от Закона за водите, постъпило предложение с вх.№ Предложение - 10 от 11.08.2015 г. от „В и К” АД - гр.Ловеч, ПП-гр.Тетевен и поради силно намаления дебит на водоизточниците в „Болованджика” и „Брестнишка лъка” в м. „Стара Рибарица”, с.Рибарица, Община Тетевен и недостига на питейна вода за кварталите във високите части на града

О П Р Е Д Е Л Я М:

1. Режим на питейната вода на територията на гр.Тетевен, както следва: спиране на водата в часовете от 21.30 часа до 06.00 часа, считано от 13.08.2015 г. до нормализиране на водните количества

                                              З А Б Р А Н Я В А М:

Ползването на питейна вода от водоснабдителната мрежа за напояване, поливане на зелени площи и градини, миенето на улици, миенето на балкони, площадки и превозни средства, пълненето на басейни и други потребности, ограничаващи възможността  за редовно снабдяване на населението с питейна вода за битови нужди.

Собствениците на имоти да ползват алтернативни водоизточници.

Last Updated on Thursday, 13 August 2015 05:32 Read more...
 

Важно

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Уважаеми съграждани и гости на Тетевен,

Във връзка с реализирането на  проект „Реконструкция на мрежа от информационни центрове на територията на община Тетевен”, Ви уведомяваме, че започва ремонт и в  Общинският информационен център, находящ се в сградата на Общинска администрация – Тетевен.
Това налага преместването на Информационния център в бившето Туристическо бюро, на гърба на сградата на Общината, срещу бившата Първа частна банка.

Last Updated on Wednesday, 05 August 2015 06:30
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 5

/

/

.

 


 

 

 

Справка данъци и такси

Администрация
 
Стратегии и плановеspace
spaceВизия за бъдещето на Общината
black dot
Прозрачна администрацияspace
Сигнали, мнения и предложения може да изпращате от тукspace
black dot
black dot

Проект - ОПАК

Важно!

СЪОБЩЕНИЕ
до всички задължени лица
на територията на Община Тетевен
 
 

 Важно за хотелиерите - вижте тук

Достъп до услуги
Гласов портал
Справочник
sms_350_70

Анкета

Доволни ли сте от обслужването в ОА - Тетевен
 

Банкови сметки на община Тетевен

Онлайн в момента

We have 27 guests online

__________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГИОНАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

email: lovech.kzd@kzd.bg

гр.Ловеч,
ул."Търговска" 24,
Дом "Преслав", ст. 2
тел.: 068/ 60 28 68