Община Тетевен – готова за зимата Featured

24 Окт 2016
2249 times

В община Тетевен се проведе разширено заседание на щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, във връзка с предприемането на превантивни мерки за намаляване на последствията за населението и инфраструктурата, при усложнена зимна обстановка. На срещата присъстваха: кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева, зам.-кметът Борис Врабевски, секретарят на Общината Цветелина Стоянова, старши експерт "Служител по сигурността на информацията ОМП, бедствия и кризи“, кметове на кметства, началникът на РУ – Тетевен, директорът на „МБАЛ Тетевен“, представители на ЦСМП – Ловеч, Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - гр. Тетевен, Планинска спасителна служба - Тетевен и др.

Като точки от дневния ред на съвещанието бяха разгледани:

  • Преглед на готовността за действие на институциите, ведомствата, службите и фирмите в община Тетевен, които са ангажирани с осигуряването на нормални условия за живот и работа през зимата /техническа и материална обезпеченост, организационна готовност и др./;
  • Преглед на готовността на общинска администрация за самостоятелни и съвместни действия с кметствата, териториалните структури на държавната администрация, ГДПБЗН, ОД на МВР, БЧК, ЦСМП и юридически лица за предприемане на съответните мерки за преодоляване на възникнали усложнения през зимния период;
  • Преглед на Общинския план за защита при бедствия с оглед, извършване на преценка за необходимостта от актуализация на същия, съобразно специфичните географски и климатични условия и особеностите на стопанската и социалната инфраструктура;
  • Обсъждане на необходимостта от актуализация на състава на щаба;
  • Преглед на готовността на училищата и детските заведения за зимния период.

След разглеждането на точките от дневния ред, бяха обсъдени и основните проблеми пред всеки от участниците в работната среща, а направеното заключение от нея показва, че Община Тетевен е готова за зимата.

 

Last modified on Понеделник, 24 Октомври 2016 13:59
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню