Община Тетевен организира среща с местните хотелиери и ресторантьори Featured

08 Дек 2016
2346 times

На 07 декември бе проведена работна среща между ръководството на Община Тетевен и част от местния бизнес, в лицето на хотелиерите и ресторантьорите, относно развитието на туризма в региона. Бяха поканени и присъстваха още - представители на фирми и НПО, който представят туристически атракции. В управленската програма на кмета на общината са залегнали основни приоритети, свързани с развитието на местния бизнес сред които: Създаване на благоприятен бизнес климат с цел привличане на инвеститори, икономически растеж и осигуряване работни места в максимално широк обсег отрасли; Създаване на ефективно работещ Консултативен стопански съвет с представители на бизнеса, който да идентифицира важните за общината проблеми и да предлага възможни решения; Използване на публично-частни партньорства като инструмент за стимулиране на бизнеса и за разкриване на нови работни места и др.

„Тъй като туризмът е основната икономическа дейност, чрез която общината се рекламира с всичките си туристически, културни, природни забележителности и дейност, която дава работа и препитание на много наши граждани считаме, че срещите с Вас са от изключително важно значение“, каза д-р Бояджиева. Тя допълни още, че държи да чуе позициите, идеите, инициативите за партньорство и сътрудничество на хората в тази сфера.

Целта на срещата бе да се изяснят - проблемите, предизвикателствата и възможностите, които стоят пред развитието на туризма в региона, както и ролята на Общината – с какво може да допринесе и да помогне на бизнеса. Обсъдени бяха какви развлечения могат да се предложат на туристите, изграждането на общи туристически маршрути между населените места в общината, как да се популяризират съществуващите атракции, предлаганите туристически услуги и тяхното комбиниране, развитие и т.н. Разискваха се и някои идеи като: Да се възобновят позабравени местни празници, да се изготвят брошури със забележителностите на общината, да се улесни достъпа до църквите и манастирите, информационния център да дава повече инф. на хотелиерите, да се подобри инфраструктурата и не на последно място – как да се подготвят и намират квалифицирани кадри.  

Участниците в срещата се обединиха около тезата, че всички трябва да работят заедно и в синхрон както за развитието на туризма, така и за просперитета на община Тетевен, което неминуемо ще съживи бизнеса в региона. Отправени бяха поздрави към работата на д-р Бояджиева и нейния екип, като се отбеляза и факта, че от 10 години за пръв път Общината подава ръка на туристическия бизнес.

Last modified on Четвъртък, 08 Декември 2016 07:52
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню