Проведе се работна среща за оптимизиране на държавния план-прием за 2017/2018г. по профили и професии в съответствие с потребностите на пазара на труда Featured

11 Ян 2017
2978 times

На 10.01.2017г. в Тетевен бе проведе работна среща, във връзка с подготовката на държавния план-прием за училищата на територията на община Тетевен. В дискусията взеха участие кметът на общината д-р Мадлена Бояджиева, зам.-кметът Борис Врабевски, зам.-областният управител на област Ловеч Георги Терзийски, началникът на Регионалния инспекторат по образованието – Ловеч Еленко Начев, представители на средните училища, дирекция „Бюро по труда” - гр. Тетевен и бизнеса.

В хода на срещата д-р Бояджиева направи предложение към представителите на местния бизнес - да представят своите потребности, виждания и изисквания към бъдещите си кадри, който да бъдат предадени на директорите на средните училища. Идеята е да се открият паралелки със специалности, които да съответстват на търсенето от работодателите.

Направен бе анализ на изпълнението на държавния план-прием за последните три години – брой планирани и реализирани паралелки по професии и профили, пълнота на паралелките, предприети действия за популяризирането на предлаганите професии и т.н. Обърна се сериозно внимание на все по-голямата липса на ученици, вследствие на демографската криза. Други важни въпроси, които се коментираха, бяха състоянието на материално-техническата база, обезпечаването на образователно-възпитателния процес, взаимодействието с работодателските организации и становищата им за необходимите специалности в общината.

Г-н Начев заключи, че разработването на план-приема е процес, който залага решаването на проблеми, свързани с обезпечаване потребностите на бизнеса в един бъдещ период, т.е. след приключване на обучението на учениците по съответните специалности. Поради тази причина е изключително важно да се отчитат изискванията на фирмите, които създават заетост на територията на община Тетевен и да се откриват паралелки отговарящи на търсенето на трудовия пазар.

 

Last modified on Сряда, 11 Януари 2017 09:19
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню