Община Тетевен прие Бюджет 2017 Featured

27 Ян 2017
3112 times

На 26 януари се проведе първото редовно заседание на Общински съвет – Тетевен за 2017г. Сесията включваше петнадесет точки, като най-голям интерес предизвика т.8 – Предложение за приемане на бюджета на Община Тетевен. Той беше приет почти единодушно (18 – за и 2 - против), като преди да се пристъпи към обсъждането на точките от дневния ред, Мария Стойчева – председател на ОбС – Тетевен представи отчет за периода от 01.07.2016г. до 31.12.2016г. Тя изтъкна по-важните решения, които са взети през изминалата година, като подчерта и факта, че са изработени девет нови наредби, а някои от старите са актуализирани.

„Всички ние трябва да се обединим от една обща цел – да осигурим запазването на финансовата стабилност на общината, както и да осигурим по-ефективно управление на общинските финанси, за да можем действително да отговорим на очакванията на хората“, каза кметът на община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева. Тя допълни, че е много трудно да се направи добра инвестиционна политика с ограничен ресурс.

„Считам, че правилният подход е да заложим на инвестиции, които могат да бъдат обезпечени с финансов ресурс, а не на такива, които ще останат само на хартия“, вметна още кметът. Градоначалникът завърши с думите: „Колкото и да не ни се иска, в бюджет 2017 е виден отпечатъкът на политиките и поетите ангажименти от предходното управление, отпечатъкът на финансовата криза на общината.“

Факторите, които оказаха сериозно влияние върху бюджет 2017 са следните: Значителен дългосрочен дълг към банкова институция и кредитът към Фонд „Флаг“; Невъзможността на общината да оперира с нови кредити; сериозни финансови корекции по реализираните в предходния мандат европейски проекти; Голяма сума от просрочените задължения от предходния мандат и начислените лихви по тях, които трябва да се погасят през 2017г.; Реален риск от блокиране на сметките на общината и заведени дела от фирми изпълнители; приет план за финансово оздравяване, който общината трябва да изпълнява и стартиращият нов програмен период 2016-2020. Въпреки тези негативни тенденции, общинското ръководство се е постарало да направи един балансиран бюджет и да насочи най-ефективно и справедливо ограничените ресурси.

Бюджетът на община Тетевен за 2017г. е в размер на 15 690 751 лв., в т.ч. държавните приходи са 9 169 012 лв., а местните 6 521 739 лв. Увеличението спрямо 2016г. е с 1 666 374 лв., което се дължи на нарастването на държавните приходи с 1 431 416 лв.(ръст от 118%) и нарастването на местните такива с 234 958лв.(ръст от 104%).

Прави впечатление, че за ползване на електроенергия за уличното осветление в общината са планирани 193 000лв. при 251 500лв. през 2016г., или с 58 500лв. по-малко. За поддръжката на уличното осветление са разчетени 73 000лв. при 79 000лв. за 2016г., или намаление с 6 000лв.

По спортния календар са разчетени 50 600лв., които нарастват с 30 000лв. спрямо 2016г., а за подпомагането на спортните клубове са предвидени 59 000лв. при 100 000лв. за 2016г.

За звено „Домашен социален патронаж“, което е изцяло финансирано с местни приходи, са разчетени 280 300лв. при 274 900лв. за 2016г. Разчетените разходи за културни мероприятия по календара са 49 800лв., като нарастват с 11 300лв. спрямо 2016г.

В държавните дейности най-голямо е увеличението във функция „Образование“ – 130%, следвана от функция „Общи държавни служби“ – 108% и функция „Почивно дело, култура“ – 106%. 

Last modified on Петък, 27 Януари 2017 15:59
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню