Кметът на Община Тетевен проведе работна среща с Ръководството на Лесотехнически университет – гр. София относно образователни инициативи, имащи отношение към развитието на горското стопанство и технология на дървесината в региона Featured

16 Мар 2017
4362 times

По инициатива на Д-р Мадлена Бояджиева – кмет на община Тетевен, инж. Зоя Петрова – Директор на ПГГСД „Сава Младенов“ – гр. Тетевен и Областна администрация – Ловеч, на 15.03.2017г се проведе съвместната работна среща с Ръководството на Лесотехнически университет – гр. София, която беше провокирана от необходимостта за подобряване качеството на живот на младите хора и гарантиране нуждите на сегашното и бъдещите поколения.

На срещата присъстваха: проф. д-р Иван Илиев – Ректор на университета, деканите на факултетите към университета, Зам. Областен управител на област Ловеч – г-н  Драгомир Кавалски, Началника на РУО на МОН  гр. Ловеч – г-н Еленко Начев, както и представители от професионалните училища в града.

        Д-р Бояджиева предложи на ръководството на Лесотехническия университет – гр. София  възможността за разкриване филиал на университета в сградата на закритото оздравително училище „Иван Вазов“ . Това от една страна ще улесни завършващите средно образование ученици от професионалните училища в града за осъществяване на приемственост и преминаване към по-висока степен на обучение, а от друга страна ще спомогне за задържане и  реализиране на младите хора от нашата община. 

Проф. Иван Илиев лично пое ангажимента периодично да информира община Тетевен за провеждане на научни изследвания и участия в образователни, квалификационни и преквалификационни програми, както и други образователни инициативи на общините, имащи отношение към развитието на горското стопанство и технология на дървесината в региона.

Last modified on Четвъртък, 16 Март 2017 14:02
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню