Проведе се обществено обсъждане на Програма за управление на отпадъците на Община Тетевен за периода 2016-2020 г. Featured

01 Юли 2017
1203 times

На 30 Юни в Тетевен се проведе обществено обсъждане на Програма за управление на отпадъците на Община Тетевен за периода 2016-2020 година. Генералната цел на Програмата е: Изграждане на ефективна и устойчива система за управление на отпадъците в община Тетевен, предлагаща икономически достъпни и качествени услуги, в съответствие с екологичното законодателство за ограничаване на вредното въздействие на отпадъци върху околната среда и човешкото здраве.

Общинската програма се разработва в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г. (НПУО), съобразена е с Европейската стратегия за устойчиво развитие и подхода „нулеви отпадъци“, и включва следните стратегически цели: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване на образуването им и насърчаване на повторното им използване; Нарастване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци; Ефективно управление на отпадъците, гарантиращо чиста и безопасна околна среда; Включване на обществеността в управлението на отпадъците.

В рамките на Програмата е изготвен анализ на съществуващото състояние по отношение дейностите, свързани с отпадъците, на база който са идентифицирани проблемите и са формулирани целите за периода 2016-2020 г. Разработен е План за действие, в който са посочени необходимите мерки в близка и в средно-срочна перспектива, отговорните институции и необходимите финансови средства за обезпечаване на планираните дейности.

В края на срещата бяха поставени някои въпроси относно старото общинско депо за ТБО в с.Гложене, които получиха своите отговори. Както е известно Община Тетевен е член на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Луковит. В сдружението участват още общините: Луковит, Червен бряг, Ябланица и Роман. По проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Луковит“, реализиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 г. е изграден Регионален център за управление на отпадъците /РЦУО/ - гр. Луковит, въведен в експлоатация с Разрешение за ползване №СТ-05-2243 от 04.12.2015 г. Така старото общинско депо за ТБО в с.Гложене, м. „Байнов поток“ е прекратена със Заповед № РД0201/06.04.2016 г. на Директора на РИОСВ - Плевен и предстои неговата техническа и биологична рекултивация. Община Тетевен има разработен проект, като се очаква да стартира неговата реализация, с финансови средства от ПУДООС.

 

Проект на Програма за управление на отпадъците на община Тетевен за периода 2016-2020 г. – Вижте тук

Доклад за морфологичен анализ на битовите отпадъци, генерирани на територията на община Тетевен – Вижте тук

 

Можете да изпратите вашите мнения, препоръки и предложения по Програмата до: 17,00 часа на 04.07.2017г., в Информационния център на Общината или на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

 

Last modified on Събота, 01 Юли 2017 07:03
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню