Приключи цялостното саниране на още две жилищни сгради в Община Тетевен Featured

05 Окт 2017
1307 times

На 05.10.2017г. в сградата на Община Тетевен бе подписан Акт 15 за установяване годността за приемане на строежа на блоковете - "Сава Младенов" №14 и "144" №10, вх. Д. Документът бе подписан от кмета на Общината д-р Мадлена Бояджиева, областния управител на Ловеч – Георги Терзийски и останалите длъжностни лица, които отговарят за осъществяването на строежа /строителен надзор, изпълнител и т.н./. Присъстващите лица отидоха на място, за да видят как е извършено санирането и да се запознаят с детайлите около изпълнението на обектите.

Кметът на Тетевен и областният управител проведоха няколко разговора със собственици на апартаменти от съответните блокове. Хората казаха, че всичко върви добре и са много доволни от факта, че жилищата им са санирани. Те изказаха своята благодарност и признателност към ръководството на Общината, както и към г-н Терзийски за помощта и съдействието.

Към настоящия момент, на територията на община Тетевен, цялостно са санирани 7 сгради / 5 от тях са с издаден Акт 16 и разрешение за ползване, а останалите 2 са с Акт 15 и предстои организиране на Държавна приемателна комисия/, като остават две други сгради, които са с по-късен срок на изпълнение.

Акт 15 е документът, с който се констатира, че сградата е напълно завършена. Документът се съставя от инвеститора (възложителя), строителя, консултанта (строителния надзор) и проектанта (по всички части). Целта на Акт 15 е да установи състоянието и готовността на строежа за въвеждането му в експлоатация. Документът се подписва както от компетентните длъжностни лица, така и от собствениците на обекти в сградата. С този акт се извършва и предаването на строежа от строителя на възложителя. Акт образец 15 е основание за съставяне на протокол образец 16 за установяване годността за ползване на строежа.

Националната програма за енергийна ефективност е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. Изпълнението на мерките по програмата ще допринесе за: намаляване на разходите за енергия, подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите и осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.

Last modified on Четвъртък, 05 Октомври 2017 14:16
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню