Проведе се заседание на Общинския консултативен съвет по опазване на горите, рибата и дивеча в община Тетевен Featured

30 Ное 2017
513 times

На 29 ноември в заседателната зала на Община Тетевен се проведе заседание на Общинския консултативен съвет по опазване на горите, рибата и дивеча на община Тетевен. На срещата присъстваха: кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева, инж. Цветомир Симеонов - ръководител дейност  УСОГ при Община Тетевен, представители на ТП ДГС – Тетевен и Рибарица, представители на НП „Централен Балкан“, Районна прокуратура – Тетевен, В и К – Тетевен, РДГ – Ловеч, РС ПБЗН-Тетевен и кметове на кметства.

Срещата започна с приветствие от д-р Бояджиева, която каза следното: „Община Тетевен продължава да бъде зелената Община на България, благодарение на природните си дадености и на труда на всички грижещи се за опазване на горите. Поколения лесовъди работят за нейното съхранение и развитие, лесовъди, за които гората е не само професионална, но и лична съдба.“

Откакто съществува съвета са създадени добри практики за съвместни действия при предотвратяване и установяване на нарушенията в горите. Обществеността трябва да знае, че всички тези усилия, които се полагат за постигане на поставените цели, изискват време и активна съвместна работа, подчерта д-р Бояджиева. Тя обяви пред присъстващите, че със Заповед №РД-07-164/21.09.2017г., на областния управител на Ловеч, е утвърден състава на регионалния Консултативен съвет по опазване на горите, рибата и дивеча на територията на област Ловеч.

На заседанието бяха представени: доклад относно състоянието и изпълнението на дейностите по защита и опазване на горските територии от незаконни дейности и доклад за състоянието и изпълнението на дейностите по защита и опазване на горските територии от пожари. Последната точка от дневния ред бе посветена на доклад за предвидените дейности през 2018г. за опазване на горите, рибата и дивеча на територията на община Тетевен, след което се премина към приемане на решенията.

На срещата бяха обсъдени и въпроси относно предприемането на допълнителни мерки за справяне с незаконната сеч, проблема с доставянето на дървесина до някои от селата, които нямат обособени сечища, възможността, на участващите в съвета институции, за съвместни проверки с прокуратурата и др.

Last modified on Четвъртък, 30 Ноември 2017 07:06
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню