Информация относно ремонтните дейности на улица „Иван Вазов“, гр. Тетевен Featured

04 Апр 2018
2305 times

Уважаеми съграждани, в началото на календарната 2017 година бяха организирани и проведени срещи между ръководствата на Община Тетевен и ВиК АД, гр. Ловеч, относно подмяна на водопровода по улица „Иван Вазов“, гр. Тетевен. Съществуващите водопроводи по участъците на улицата са изграждани още през 1938/1939 г. от стоманени „манесманови“ тръби. В резултат на реализираните строителни работи бяха подменени 1320 метра водопроводна мрежа и 109 броя сградни водопроводни отклонения.

Ремонтът на водопроводната мрежа на улицата беше наложителен и по друга причина, тъй като община Тетевен в края на 2016 г. беше предоставила за разглеждане и осигуряване на финансиране от страна на Държавен фонд „Земеделие“ свое проектно предложение, насочено към ремонт на общинска улична мрежа.

На 22.03.2018 г. Кметът на община Тетевен, д-р Мадлена Бояджиева и Държавен фонд „Земеделие“ подписаха договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за проект: „Рехабилитация на общинска улична мрежа в сервитутното очертание на гр. Тетевен: ул. „Иван Вазов”, гр. Тетевен, ул. „Вит” – кв. Полатен, гр. Тетевен, ул. „Здравец” – гр. Тетевен, ул. „Даковото” – с. Рибарица, Община Тетевен и ул. „Васил Левски” – с. Галата, Община Тетевен“.

На улица „Иван Вазов“, гр. Тетевен, като част от одобрения проект, предстои да бъде извършена цялостна реконструкция. Конкретните дейности, които ще бъдат извършени са:

 

-  Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа:

  • Фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка;
  • Разкъртване на стари бетонови бордюри и полагане на нови бордюри с размер 18/35/50;
  • Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт;
  • Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А за износващ пласт, с дебелина в уплътнено състояние 4 см.;
  • Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка;
  •  Маркировка с бял цвят с висока нощна видимост при влажна настилка;
  •  Рекордиране на ревизионни шахти и дъждоприемни оттоци

 

-  Изграждане на нови и рехабилитация на съществуващи тротоари:

  • Разваляне на тротоар от бетонови плочи;
  • Доставка и полагане на тротоар с бетонови плочи, включително подготовка земно легло;
  • Доставка и монтаж на нови тръбни стойки и нови стандартни пътни знаци

Съгласно сключения договор, финансовите средства, отпуснати от Държавен фонд „Земеделие“ за рехабилитация на улица „Иван Вазов“, от О.Т. 277 до О.Т.434, гр. Тетевен са 492 851.55 лв. без вкл. ДДС.

Строително ремонтните дейности ще започнат веднага след като бъдат проведени процедури по реда на Закона за обществените поръчки.

До започване на ремонтните дейности, по цитирания по – горе проект, за възстановяване на уличната настилка ще бъдат взети временни мерки от страна на Община Тетевен, включващи почистване на улицата от излишното количество инертен материал, насипване и валиране на изкопа с фрезована асфалтова смес.

 

Благодарим за проявеното разбиране и призоваваме за търпение, до започването и реализацията на проекта, като се надяваме, че това ще се случи в най-кратки срокове!

Last modified on Сряда, 04 Април 2018 06:27
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню