Кметът на Тетевен представи Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Тетевен за второто шестмесечие на 2018 г. Featured

06 Фев 2019
441 times

Съгласно чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 117, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Тетевен, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация за мандат 2015-2019 г., Кметът на Община Тетевен организира изпълнението на актовете на Общинския съвет и внася отчет за изпълнението им два пъти в годината.

За периода 01.07.2018 – 31.12.2018 г. Общински съвет – Тетевен е провел 6 заседания, на които са приети 115 решения. Дванадесет е броят на решенията, за които общинска администрация няма задължения за изпълнението им, защото се отнасят до работата на ОбС. Изпълнени са 76 от приетите решения. В процес на изпълнение са 23, а за 4 - не следва изпълнение.

За цялата 2018 г. Общински съвет – Тетевен е провел 12 заседания, на които са приети 270 решения. Петдесет и един е броят на решенията, за които общинска администрация няма задължения за изпълнението им, защото се отнасят до работата на ОбС. Изпълнени са 160 приети решения, а в процес на изпълнение са 38. За 21 решения не следва изпълнение.

Last modified on Сряда, 06 Февруари 2019 06:31
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню