От 1-ви юни детските градини и детските ясли в община Тетевен отварят врати Featured

21 Май 2020
484 times

На основание т. I, т.4 и т. III от Заповед № РД-01-272/20.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Решение № 325/14.05.2020 г. на МС за обявяване на извънредна епидемична обстановка, във връзка с чл.44, ал.2 и чл.17, ал.1, т.3 от Закона за месното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на Мерките за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване приема на деца, публикувани на сайта на Министерството на здравеопазването, със Заповед № 314/21.05.2020 г. на Кмета на Община Тетевен, детските ясли и детските градини на територията на общината ще започнат работа с деца от 1-ви юни.

Директорите на детските ясли и градини трябва да създадат организация по изпълнение на Мерките за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли, въведени от държавните здравни органи.

До 27.05.2020 г. всички директори на детските градини и детските ясли трябва да предоставят на Общината информация за предприетите конкретни действия, свързани с организацията на работния процес в поверените им институции, съобразно с Мерките публикувани на сайта на Министерството на здравеопазването.

На 20-ти май в салона на Община Тетевен се проведе среща между Общинското ръководство, експерти от администрацията и директорите на детски градини и детски ясли, като бяха обсъдени  мерките за организиране на дейностите при възстановяване приема на деца.

Заповед № РД-01-272/20.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК

Заповед № 314/21.05.2020 г. на Кмета на Община Тетевен вижте ТУК

Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване приема на деца вижте на https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/05/20/dg_opening_20052020.pdf

Last modified on Четвъртък, 21 Май 2020 14:01
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню