ДОБРОВОЛЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ ПРЕЗ 2019 г.

662 times

4784 Copy

1. Провеждане на 3 доброволчески инициативи, организирани от ОБЩИНА ТЕТЕВЕН - за почистване на природни и културни забележителности:

- на 14.09.2019 г. – почистване на коритото на р. Козница и други прилежащи пространства - в близост до водопад Скока;

- на 09.10.2019 г. – почистване на отсечката от изворна чешма Сондата до парк за приключения „Адреналин“, в т.ч. и пространството около паметника на Иван Туйков и паметен знак „Тетевен 1801“.

- на 10.10.2019 г. – почистване на екопътеката от с. Гложене до Гложенски манастир.

 

2. Доброволчески инициативи, организирани от ГРАЖДАНИ, СДРУЖЕНИЯ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ:

- възстановена е беседката над Туристическия дом – гр. Тетевен – 1 000,00 лв. – изцяло от група доброволци от гр. Тетевен. Допълнителна информация и връзка с един от основните организатори на инициативата – Николай Ненков, може да откриете - ТУК

- ремонт и възстановяване на надписа на чешма „Синия пишур“ – гр. Тетевен – 200,00 лв. - от физическо лице, служител в ТИЦ-Тетевен към Община Тетевен.

- изработени са 2 бр. информационни табла с карта на община Тетевен, на която са маркирани туристически маршрути и забележителности – таблата са монтирани в м. Остриля - с. Черни Вит и на разклона за м. Заводна - с. Рибарица. Таблата са на обща стойност 600,00 лв. и са финансирани от „Бревита“ ЕООД и фирма „Тошев“.

- засадени са  20 бр. фиданки широколист чинар – в парк „Адреналин“ – гр. Тетевен на стойност 860,00 лв. Идеята за засаждане на фиданките е на Висшия адвокатски съвет, а е изпълнена от сдружение „Клуб за пешеходен туризъм – Царичина“ – гр. Тетевен и служители от дейност „Управление и стопанисване на общинските гори“ към Община Тетевен. Фиданките са предоставени от разсадника в с. Борима, общ. Троян.


Сумите, които са изписани към всяка инициатива, по т. 2, се отнасят за вложените консумативи за реализиране на съответното дарение/ акция, но не включват разходи за труд, транспорт и др., които са предоставени безвъзмездно от доброволците.


В настоящия раздел са отразени само една малка част от доброволческите инициативи – тези, които са осъществени през 2019 г. и допринасят за подобряване на условията за развитие на туризма на територията на община Тетевен. Подобни инициативи през последните години са реализирани в гр. Тетевен, с. Черни Вит, с. Рибарица, с. Голям извор и други населени места от община Тетевен.

Целта е да се сподели добрия пример, да се създадат контакти между активни хора и институции от община Тетевен, които организират доброволчески инициативи. Тази идея беше предложена от някои доброволци и подкрепена от Консултативния съвет по туризъм към Община Тетевен, в началото на 2020 г., защото доброволчеството е кауза, която ни обединява и усъвършенства, и защото „Заедно можем повече!“.


Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню