Print this page

БЮДЖЕТ 2021

26 Фев 2021
554 times

 

Приложение № 1 - Приходи по бюджет 2021 г.

Приложение № 2 - разпределение на разходите по функциите по бюджет 2021 г.

Приложение № 3 - разпределение на разходите по основни параграфи по бюджет 2021 г.

Приложение № 4 - Инвестиционна програма на община Тетевен за 2021 г.

Приложение № 4а - Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2021 г.

Приложение № 5 - списък на обекти за текущ ремонт в местни дейности

Приложение № 6 - бюджет за 2021 г. по агрегирани показатели

Приложение № 7 - показатели по чл.45,ал.1,т.2 от ЗПФ

Приложение № 8 - годишен размер на срествата за работни заплати

Приложение № 9 - разпределение преходен остатък 2020 г.

Приложение № 10 - индикативен разчет на СЕС

Приложение № 11 - Актуализирана бюджетна прогноза в местни дейности за периода 2021-2023 г.

Приложение № 12- Бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022-2024 г.

Решение № 372 от 18.02.2021 г. за приемане бюджета за 2021 г.

Начален бюджет 2021 вижте тук.