За втора поредна година Община Тетевен обявява конкурс на тема „Събери приятели и осъществи своя уникална идея“ Featured

17 Юни 2022
442 times

През 2022 г. Община Тетевен ще финансира младежка инициатива, свързана с опазване на характерни за Тетевенския край птици, риби, растения с финансов ресурс на стойност 500 лв.

Конкурсът е част от Годишния план за младежта 2022 г. - Стратегическа цел 4: Създаване на привлекателна и достъпна среда за развитие на младите хора в общината, разширяване възможностите за културни, спортни изяви и личностно развитие.

През 2021 г. обявените категории бяха:

  • Благоустрояване на обществената среда;
  • Запазване на културното наследство на тетевенци.

 Реализирани бях два проекта :

  • „Изследване и пресъздаване в танци на традиционен обичай - Пеене на пръстените“, с. Рибарица
  • Изработване на съоръжения за отдих за оформяне зона за отдих, с. Гложене

ОРГАНИЗАТОР: Община Тетевен

ФИНАНСИРАНЕ: - 500.00 лв.

ОСНОВНА ЦЕЛ: Активно включване на младите хора в подобряване на обществената среда, запазване на традициите и културното наследство.

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ:

• Реализирането на младежки проекта на местно ниво;

• Даване на възможност на младите хора за реализиране на техни идеи;

• Показване на добрия пример и възможност за споделяне на послания;

• Припознаване на доброволчеството;

• Развитие на капацитета на младите хора за работа в екип;

• Социална ангажираност и активно гражданско участие.

ПРЕДМЕТ НА ПРОЕКТА:

Реализиране на дейности, свързани с опазване природното богатство на Тетевенския край / примерни: изработване и монтиране на къщички за птици; фото- изложба на характерни видове растения, птици; зарибяване на местни реки; организиране на уърк-шоп с тематика, отразяваща предмета на конкурса и др./

РЕГЛАМЕНТ:

Право на участие в конкурса имат младежи от 15 до 29 години, обединени в екип от минимум 5 души или в сдружение, регистрирано по реда на регистрация на сдруженията с нестопанска цел.

Всеки сформиран екип или сдружение трябва да попълни формуляр за кандидатстване и да отговори на всички въпроси, посочени в него. Проектните предложения, които не съдържат необходимата информация, няма да бъдат разглеждани за одобрение.

Предложените проектни предложения трябва да бъдат изпълнени на територията на община Тетевен от младежи, живущи или обучаващи се на територията на общината.

Проектът да не се използва за осъществяване на политически и/или религиозни цели, както и за лични нужди, включително погасяване на финансови задължения.

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: до 06.07.2022 г., 17:00 часа.

СРОК ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ ПРОЕКТИ: 10.07.202 г.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ: от 15.07.2022 г. до 15.09.2022 г., въз основа на сключен договор.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

Оценяването ще се осъществи от комисия, назначена от Кмета на Общината.

Критериите за оценка на проектните предложения са:

  • Целесъобразност на резултатите за местната общност - 30%;
  • Устойчивост на дейностите във времето - 20%;
  • Финансова ефективност - 15%;
  • Участие на целевите групи и местната общност - 20%;
  • Новаторство и приложимост на идеята в други населени места - 15%.

Формуляр за кандидатстване - ТУК.

Last modified on Петък, 17 Юни 2022 10:51
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню