Въвежда се режим на водоподаването за гр. Тетевен поради продължителното засушаване и силно намалелия дебит на водоизточниците в с. Рибарица Featured

23 Окт 2023
349 times

Днес временно изпълняващият длъжността кмет на Община Тетевен – Борис Врабевски и кметът на с. Рибарица – Пенка Ганева, се запознаха на място с нивата на водоизточниците в района на водохващането в с. Рибарица, като бе установено, че продължителното засушаване е довело до силно намаляване на водните нива.

Проверката бе извършена във връзка с постъпило писмо от „ВиК“ АД Ловеч - за въвеждане на ограничения във водоползването за питейно-битови нужди, забрана за ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства, именно поради настъпилото засушаване.

След обсъждане на ситуацията между двете институции и на основание заповед на временно изпълняващия длъжността кмет на Община Тетевен - се определя временен режим на водоползването в град Тетевен за часовете от 12.30 ч. до 16.30 ч. през деня и от 22:30ч. до 06:30ч. през нощта, считано от 23.10.2023г., до възстановяване на водните количества.

Last modified on Понеделник, 23 Октомври 2023 18:13
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню