В Тетевен се проведе работната среща във връзка с осъществяването на държавния план-прием за учебната 2024/2025 г. Featured

20 Дек 2023
254 times

В салона на Общинска администрация – Тетевен, се проведе работната среща във връзка с осъществяването на държавния план-прием за учебната 2024/2025 г. в средните училища на община Тетевен. Бе обсъден добрият пример в дуалното обучение, както и потребностите на бизнеса и възможностите за реализацията на учениците в местни фирми.

Срещата се провежда съвместно с РУО на МОН, гр. Ловеч. и бе открита от кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева.

Професионалното обучение в общината се съобразява със спецификата на местната икономика. То отразява потребностите на бизнеса да повиши качеството на придобитите от учениците компетентности и да ги насочи за кариерна реализация по придобитата професия в конкретно предприятие. Оттук и необходимостта от партньорство и взаимен интерес между двете страни, отбеляза кметът.

Осигуряването на набор от адекватни умения за професиите на бъдещето, както и поддържането на добро качество на обучението са в центъра на осъществяваните образователни дейности на училищата, Община Тетевен и на работодателите, подчерта д-р Бояджиева.

Идеята на план-приема е да се даде възможност на всяко дете да учи и работи това, което му е на сърце, а местният бизнес да получи подготвени хора, каза областният управител – Виктор Стойчев. Той добави, че е приятно изненадан от добрия пример в дуалното обучение в НПГГСД „Сава Младенов" и Професионална гимназия по строителство, електротехника и услуги, както и от ползите, които то предоставя както за учениците, така и работодателите.

Водещият фактор за план-приема са завършващите 7-ми клас ученици, след това е подготвеността на учителите в училищата, изискванията на бизнеса и стратегията за развитие на Общината и не на последно място съобразяването с правилата, които се утвърждават всяка година от Министъра на образованието и науката, каза по време на срещата г-жа Иваничка Буровска – началник на РУО - Ловеч.

Беше отчетено, че през последните три години се откроява тенденцията към увеличаване броя на приетите ученици в осъществения план-прием от средните училища на община Тетевен. Така за учебната 2022/2023 г. от общо 199 ученици, завършили VII клас, останали да се обучават в община Тетевен през 2023/2024 г. са 145 ученици.

В последните години се забелязва устойчива тенденция на запазване на утвърдените в общината профилирани и професионални паралелки, като резултат от създадените възможности за осигуряване на заетост на придобилите степен на професионална квалификация. В НПГГСД „Сава Младенов" и в Професионална гимназия по строителство, електротехника и услуги е въведена дуална форма на обучение на учениците. Двете училища насочват усилията си към утвърждаване на обучението чрез работа, което дава възможност на обучаемите ученици да придобият реален трудов опит, да се запознаят с търсените от работодателите умения, както и с уменията, които биха улеснили реализацията им на пазара на труда. Младите хора имат възможност да придобият практическото обучение с формиране на умения в реална работна среда.

Сред присъстващите на срещата бяха още зам.-кметът Борис Врабевски, гл. експерт "Образование“ при Община Тетевен - Петя Вълова, г-н Христо Христов - директор на Дирекция „Бюро по труда“, гр. Тетевен, Първолета Василева зам.-директор на НПГГСД "Сава Младенов" - гр. Тетевен, Йочка Вълчева - директор на Професионална гимназия по строителство, електротехника и услуги - гр. Тетевен, Маринела Маркова - директор на СУ „Георги Бенковски“ - гр. Тетевен, управители на фирми и учреждения и др.

Last modified on Сряда, 20 Декември 2023 11:26
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню