Бяха представени добри практики в обхващането и задържането на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст Featured

20 Дек 2023
287 times

На 19.12.2023 г. в салона на Община Тетевен в присъствието на експерти от РУО-Ловеч, представители на РУП-Тетевен, представители на Отдел „закрила на детето“, директори и учители в детските градини и училища, бяха представени добри практики във връзка с дейностите по Механизмът за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, които не са обхванати в образователната система и за които има риск от отпадане.

Срещата бе открита от кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, а сред присъстващите бяха още зам.-кметът - Борис Врабевски, областният управител – Виктор Стойчев и г-жа Иваничка Буровска – началник на РУО – Ловеч.

Главен експерт „Образование“ – Петя Вълово, директора на ДГ „Васил Левски“ - Тетевен - Диана Лалева и представител на ОУ „Васил Левски“ – село Голям Извор, изнесоха лекции по темата и представиха начините си на работа и своя опит.

От срещата стана ясно, че на територията на община Тетевен са създадени IV екипа, които при осъществяването на предвидените дейности работят междуинституционално и професионално. За всяко населено място и училище от общината със заповед на Началника на РУО са сформирани екипи за обхват, които обхождат необхванатите деца и ученици, като протоколите се нанасят редовно в Информационната система.

При осъществяваните съвместни дейности по обхват винаги водеща е мотивацията да се работи в полза защита на интереса на децата и учениците, те да бъдат приобщени в образователната система, като се оказва личностна и психологична подкрепа на подрастващите и на техните семейства.

При действащия Механизъм резултатно са обхванати почти всички деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Изключение най-често правят пребиваващите със семействата си в чужбина.

Предприети мерки за постигнатите резултати са:

  • Поддържане на постоянна комуникация по отношение на застрашените от отпадане и отпаднали деца и ученици;
  • Начертаване на конкретни мерки и действия в полза на образованието и социалното благосъстояние на децата – учениците;
  • Търсене на нови идеи и форми на работа, които да бъдат в полза на гражданите и техните деца;

Ефективността на приложените и предвидените мерки и дейности в голяма степен зависи от тяхната системност, последователност и от степента на ангажираност на всички заинтересовани страни към проблема - семейство, училища, детски градини, Община, Дирекция „Социално подпомагане”, РУП, институции, общественост.

Last modified on Сряда, 20 Декември 2023 14:11
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню