Община Тетевен с одобрен проект за подобряване на енергийната ефективност на детската градина в с. Глогово Featured

28 Дек 2023
276 times

Държавен фонд „Земеделие“ одобри внесеното проектно предложение от Община Тетевен за „Ремонт на детска градина „Изгрев“, с. Глогово“. Проектът предвижда въвеждане на мерки за енергийна ефективност, в т.ч. и изграждане на фотоволтаична централа за собствено потребление.

Целта на проекта е чрез предвидените строително-монтажни работи да се осигури икономия на енергия и топлосъхранение, безопасна експлоатация, хигиена, опазване здравето и живота на хората, a едновременно с това ще се подобри и общия естетически вид на сградата.

Ще бъде извършено топлинно изолиране на външните стени, покрива, цокъла, балконите, стълбите и на пода. Ще се подменят съществуващата дограма, осветителните тела, покривната конструкция и отоплителна инсталация. Ще бъде монтирана и фотоволтаична инсталация.

Проектът е на стойност 1 098 968,33 лв. с ДДС и е финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020, Мярка 07 – Основни услуги и обновяване на селата в селските райони, Подмярка 7.2 – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.

Last modified on Четвъртък, 28 Декември 2023 14:57
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню