Проведоха се практическа тренировка и учение на тема „Действия на общинския щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия и съставните части на ЕСС при възникване на земетресение“ Featured

20 Мар 2024
229 times

На 20 март в гр. Тетевен се проведоха учение и практическа тренировка, на тема: „Действия на общинския щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия и съставните части на ЕСС при възникване на земетресение“.

В заседателната зала на Община Тетевен се проведе практическата тренировка, под формата на семинар, с водещ - ст. инспектор Албена Николаева – началник група „Превантивен контрол и превантивна дейност“ в РДПБЗН – Ловеч. Учебната цел на срещата бе да се оцени степента на приложимост на плана за защита при земетресения на Община Тетевен.

По време на тренировката бе представена организационната структура на щаба по време на бедствия, а срещата премина по предварително подготвен план, утвърден от кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, в който бяха посочени задълженията и задачите на всички участници и плана, който трябва да спазват.

В края на събитието бе направен разбор, като се анализира хода на провеждането на щабната тренировка и действията на участниците. Бяха поставени въпроси и дадени препоръки за по-добро изпълнение на набелязаните мерки.

В хода на семинара на територията на СУ „Георги Бенковски“ – гр. Тетевен се проведе и учение, което имаше за цел да тества реагирането на отговорните институции при земетресение на територията на община Тетевен, съгласно Общинският план за защита при бедствията.

В сценария на учението бе заложено действията да се развиват след регистрирано силно земетресение и получен сигнал за пожар и пострадал човек в котелното помещение в сградата на СУ „Георги Бенковски“.

Екипи на пожарната и бърза помощ пристигнаха на място след получен сигнал на спешния телефон 112, а екип на електроразпределителното дружество отстраняваше повреди в прекъснатите електропроводи. На място дойдоха и доброволците от отряда към Общината.

Извършена бе евакуация на учениците от сградата, а екипа на пожарната изгаси възникналия пожар в котелното помещение. ППС-Тетевен изнесе на носилка пострадалия огняр, след което медиците от спешна помощ му оказаха първа медицинска помощ.

В същото време става ясно, че липсват двама ученици от 5-ти клас, които не са се евакуирали от сградата. Извършено бе претърсване на училището, като липсващите деца бяха открити в един от кабинетите и евакуирани на безопасно място.

Мероприятията се организират в изпълнение на разпоредбите от Закона за защита при бедствия и съгласно утвърден график на Областния управител на област Ловеч.

Тяхната цел бе – повишаване на взаимодействието между съставните части на единната спасителна система, да се подобри взаимодействието между членовете на щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия, да се повишат знанията им, да се създадат навици за оценка на ситуацията и изготвяне на целесъобразни и законосъобразни предложения за вземане на решения и за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване усложнена обстановка.

В практическата тренировка и семинара взеха участие зам.-кметовете на Община Тетевен - Борис Врабевски и Тони Стоев, началникът на РСПБЗН – Тетевен - гл. инсп. Николай Христов, ст. експерт ССИ, ОМП, МИС и БК в Община Тетевен - Петър Кавалски, Николай Апостолов - РУ Тетевен, дежурните смени на екипите от РСПБЗН, ФСМП, РУ, членове на БЧК – ПСС – Тетевен, личния състав на Щаба, кметове на кметства, представители на електроразпределителното дружество и др.

Last modified on Сряда, 20 Март 2024 14:11
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню