Приключиха обученията по проект „Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет“ на Областна администрация Ловеч и партньори общините Ловеч, Тетевен и Троян

19 Юли 2013
2046 times

През м. юли 2013 г. бяха проведени три обученияпо проект „Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет“на Областна администрация Ловеч и партньори общините Ловеч, Тетевен и Троян. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата му стойност е 558 529,21 лв, а периодът на изпълнение - 18 месеца.

Основната цел на проект „Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет“ е да бъде постигнат интегриран и осезаем ефект от прилагането на политики на областно и общинско ниво. Тя е съобразена със стратегическата цел на ОПАК да се подобри работата на държавната администрация, включително общинската, за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост.

Обученията бяха проведени в три модула:

-         Обучение по стратегическо планиране (2 и 3 юли 2013 г.)

-         Обучение по изпълнение и финансиране на политики (9 и 10 юли 2013 г.)

-         Обучение по наблюдение, контрол и оценка на изпълнението на стратегически и планови документи (16 и 17 юли 2013 г.)

В обученията взеха участие над 60 души, сред които:

-         кметовете и заместник-кметовете на осемте общини в област Ловеч

-         председателите на общинските съвети

-         областния управител и заместник-областните управители на област Ловеч

-         ресорни служители в общинските администрации и областна администрация Ловеч

-         общински съветници, членове на ресорни постоянни комисии

Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню