В община Тетевен се проведе информационна кампания с актуалните възможности за финансиране по оперативните програми

21 Юни 2016
1427 times

Областен информационен център Ловеч провежда 8 разяснителни информационни кампании, в които да представи възможности за проектно финансиране по оперативните програми, които ще стартират до края на 2016г.

Първата от тях се проведе в гр. Тетевен, а на нея присъстваха представители на общинска администрация, бизнеса, НПО, соц. институции, представители на детски градини и училища. По ОП „Развитие на човешките ресурси“, фокусът ще бъде насочен към общините, социалните и Неправителствените организации, както и към бизнеса. Предоставят се разнообразни възможности за включване на безработни лица в заетост, обучение и повишаване на квалификацията им.

По ОП „Региони в растеж“, ще бъде финансирана деинституализацията на социални услуги за деца и възрастни, развитието на туристически атракции и регионалната здравна инфраструктура.

Средствата по ОП „Околна среда“, ще бъдат насочени за изграждане на инсталации за третиране на битови отпадъци, за преодоляване на риска от наводнения и свлачища, както и за подобряването на качеството на въздуха.

Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню