След шестгодишно прекъсване в община Тетевен се проведе Общински консултативен съвет по опазване на горите, рибата и дивеча

23 Юни 2016
1836 times

Вчера беше учреден Общински консултативен съвет по опазване на горите, рибата и дивеча на територията на община Тетевен. На срещата присъстваха кметът на община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева, зам. кмет г-н Борис Врабевски, представители на държавната и местната власт, сдружения на ловно-рибарските дружества, НПО и др. Консултативният съвет бе открит от градоначалника с думите: „Горите са едно от най-ценните неща за нас и най-важното е тяхното опазване.“

 

Единодушно се прие правилникът за дейността на съвета и бе избран управляващ орган. За Председател – д-р Мадлен Бояджиева, зам. Председател – инж. Др. Дичев, Директор на ДГС Тетевен и Секретар - инж. Цветомир Симеонов, Ръководител на дейност УСОГ. Функциите и задачите на съвета са следните: да подпомага държавните органи (РДГ, РУП и ДГС) при изпълнение на държавната политика по опазване на горите, дивеча и рибата на територията на Общината; да обсъжда и дава становища по стратегията и проблеми касаещи опазването на горите, дивеча и рибата; да осигурява взаимодействие между органите  и организациите имащи отношение към горите, дивеча и рибата и  да оказва съдействие за регулиране на взаимоотношенията между държавните и общинските органи, собствениците и ползвателите на гори.

Главната причина за създаване на консултативния съвет са проблеми като: безразборната сеч в частните земи, нерегламентираната паша и риболов в маловодните периоди. „Тези проблеми водят до това, хората които сме ангажирани с опазването на гората, дивеча и рибата, да не стоим добре в обществото.“ – каза инж. Симеонов. 

Last modified on Четвъртък, 23 Юни 2016 07:30
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню