НОВИНИ

Община Тетевен започна действия по дезинфекция на публични площи. От 19 март започна дезинфекцията на обществени места пред хранителни магазини, аптеки и спирки на градския транспорт. Продължава дезинфекцията и на кооперативния пазар.

Това е само една от мерките на създадения със Заповед №11/12.03.2020 г. Общински кризисен щаб. Щабът работи ежедневно, като на неговите заседания се обсъждат и координират всички мерки и действия на ангажираните по време на обявеното извънредно положение институции: Община, РУ на МВР, РС ПБЗН, РЗИ, МБАЛ, ФСМП, "ВиК" АД.

На проведеното на 18.03.2020 г. заседание бяха поканени и управителите на аптеки в община Тетевен. Обсъдени бяха регулярността на доставки на лекарства и консумативи, въведените мерки с оглед предотвратяване струпване на граждани, съдействието от институциите и режима на работа.

В тази връзка уведомяваме гражданите, че аптеките в гр. Тетевен работят от понеделник до петък.

В почивните дни работят следните аптеки:

- Аптека, с. Рибарица - събота и неделя, от 9:00 – 17:00 ч., тел. за контакт и предварителна проверка за наличност на лекарства и консумативи: 0899355543;

- Аптека, с. Български извор - събота и неделя от 9:00 – 18:00 ч.; тел. за контакт: 0882242969;

- Аптека, с. Галата - неделя от 10:00 - до 13:00 ч., тел. за контакт: 0869760702.

Община Тетевен призовава гражданите, завърнали се от държави с установено разпространение на COVID-19 да спазват задължителната домашна карантина, както и лицата, с които са имали контакт.

Припомняме, че е обявен денонощен телефон за сигнали от граждани във връзка с извънредното положение - 0678/5 22 00; вътр. 100, както и че всички възрастни хора, които не са потребители на ДСП, но имат нужда от доставка на пакетирани хранителни продукти, могат да се обърнат за съдействие към служители на Домашен социален патронаж на тел.: 0678/5 2361 за гр. Тетевен, а в населените места към кметовете на Кметства и кметски наместници.

Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен с призив към жителите на общината: ,,Благодаря ви, че в тези няколко дни спазвате мерките и показвате дисциплина. Това е добрият пример, който трябва заедно да даваме всеки ден! Всички трябва да сме дисциплинирани и да спазваме всички въведени противоепидемични мерки, за да предпазим себе си и другите! Моля, да ограничите социалните си контакти и пътувания и да спазвате максимална лична дисциплина и хигиена! Отново призовавам за търпение, толерантност и отговорност! “

Всички мерки, предприети от Община Тетевен са съобразени с наредените от Националния оперативен щаб и Заповедта на МЗ. Необходимо е на територията на община Тетевен всички собственици на веригите за хранителни стоки, битови и санитарни стоки, на търговските обекти, които могат да извършват дейност в условията на извънредното положение, задължително да създадат ред и организация, при който няма струпване на хора в и пред обектите, като разстоянието трябва да бъде минимум 1 метър между всеки жител. Ще бъде организиран строг контрол за спазване на заповедите на Националния оперативен щаб и на Правителството от РУ на МВР.

Работата на Общинския спортен комплекс, посещенията в пенсионерските клубове и провеждането на съботния пазар се отменят. Поставени са табели на детските площадки, с които се забранява използването на детските съоръжения с цел предпазване от разпространение на вируса.

С цел подкрепа на възрастните хора и предотвратяване на нуждата им да напускат домовете си и да контактуват с други хора Домашен социален патронаж продължава да работи. Всички възрастни хора, които имат нужда от подкрепа, могат да се обърнат за съдействие към служители на Домашен социален патронаж на тел.: 0678/5 2361 за гр. Тетевен, а в населените места към кметовете на Кметства и кметски наместници.

Община Тетевен апелира гражданите да се възползват от заявяване, заплащане и получаване на административни услуги чрез лицензирани пощенски оператори или чрез Системата за сигурно електронно връчване през потребителски интерфейс на адрес: https://edelivery.egov.bg/.

При невъзможност за това, Общинският център за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Тетевен и Отдел „Местни данъци и такси“ работят, като са предприети всички мерки за дезинфекция и пропускателен режим.

Достъпът на външни лица в сградата на Община Тетевен е ограничен и при необходимост от лична среща и консултация на гражданите, служителите от общинската администрация слизат в централното фоайе в Общински център за услуги и информация на гражданите.

Открива се денонощен телефон за сигнали от граждани във връзка с извънредното положение - 0678/5 22 00; вътр. 100.

Община Тетевен ще информира своевременно обществеността при нова промяна на наложените противоепидемични мерки, въведени във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на Република България.

Към днешна дата те включват:

Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе, продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.

Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други).

Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

Преустановяват се плановите детски и женски консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.

Във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и с оглед защита здравето на гражданите и предотвратяване разпространението на коронавируса COVID-19, Община Тетевен апелира гражданите да се възползват от заявяване, заплащане и получаване на административни услуги чрез лицензирани пощенски оператори или чрез Системата за сигурно електронно връчване през потребителски интерфейс на адрес: https://edelivery.egov.bg/. Достъпът през интерфейса се осъществява след регистрация чрез средство за идентификация на потребителите (квалифициран електронен подпис, ПИК на НОИ и други, приети с държавен акт).

Информация за административните услуги, извършвани в Община Тетевен, може да намерите на официалната интернет страница на общината в секция „Административни услуги“- http://teteven.bg/index.php/sports Заявки за административни услуги могат да се подават и по електронна поща, с приложени всички необходими документи, както и документ за платена такса. Приходната банкова сметка със съответните кодове за плащане са обявени на сайта на община Тетевен - http://teteven.bg/index.php/2016-08-03-10-26-41. Изготвеният документ ще бъде връчен чрез лицензиран пощенски оператор за сметка на заявителя.

Жалби и сигнали, както и запитвания при необходимост от консултации могат да се подават и по електронна поща на официалните имейли на общината Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. или на телефон 0678/5 22 00.

Със Заповед №200/13.03.2020 г. на Кмета на Община Тетевен се отменя обявеното на 10 март 2020 г. частично бедствено положение на територията на село Български извор, поради отпадане на обстоятелствата, послужили като основание за обявяването му и поради възстановяване на довеждащия водопровод за селото и възстановяване на водоподаването.

Община Тетевен благодари на всички институции и жители за съвместната и адекватна работа.

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев разпореди неотложни противоепидемични мерки на територията на цялата страна до 29.03.2020 г. с цел ограничаване разпространението на вируса.

Със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., Министър Кирил Ананиев нареди преустановяване посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите.

Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и др.) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.

Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително и спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и др.).

Подробности за предприетите противоепидемични мерки и Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването ВИЖТЕ ТУК

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Държавата е в извънредно положение. Сега най - важното е да запазим спокойствие, да бъдем разумни и дисциплинирани.

Трябва да спазваме правилата, за да опазим себе си и околните! Трябва да бъдем отговорни и да не се поддаваме на манипулации, за да се предотврати масова паника!

Очаквам допълните мерки, които ще бъдат въведени, за които ще бъдете своевременно информирани.

Вярвам, че жителите на община Тетевен са интелигентни и разумни хора и ще успеем да се обединим и мобилизираме отговорно. Вярвам, че всеки от нас ще спазва стриктно мерките, обявени от националния щаб и правителството и ще съумеем да се справим с предизвикателството, пред което сме изправени.

Моля, да ограничите контактите си като спазвате максимална лична дисциплина и хигиена!

Призовавам за търпение, толерантност, загриженост и отговорност! Нека бъдем единни!

На 10-ти март със Заповед №186/10.03.2020 г. на Кмета на Община Тетевен, бе обявено частично бедствено положение в село Български извор. Причината са причинените значителни щети на водоснабдителната инфраструктура в резултат от падналите обилни валежи на 8-ми и 9-ти март.

След сформиране на екипи и своевременна реакция от страна на всички институции, вече текат аварийно-възстановителни работи по отстраняване на възникналите проблеми с водоснабдяването. От вчера на различни места в селото са разположени 9 броя водоноски, от които жителите се снабдяват с вода. Днес бяха извършени подготвителни дейности на пътя, който води до резервоар, захранващ селото. Към момента той се пълни с вода, като по този начин ще се осигури водоснабдяване по няколко часа в денонощието. Доставени са и необходимите тръби за изграждане на временно трасе за възстановяване на водоподаването.

Същевременно всички мерки, определени със Заповед на Кмета на Община Тетевен за овладяване на бедствието, се изпълняват. Поддържа се добра комуникация между всички институции, които работят съвместно за справяне с възникналите проблеми. Осигурен е нормален обществен ред. Уведомени са Областна дирекция по безопасност на храните - Ловеч с оглед вземане на отношение по компетентност, както и РЗИ – Ловеч. Приемът и занятията в ДГ ,,Здравец“ с. Галата изнесени групи в с. Български извор, са преустановени, с цел предприемането на превантивни мерки във връзка с обявеното частично бедствено положение и регистрираните случаи на COVID-19 на територията на Република България.

На 10 март 2020 г. д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен, свика среща на Щаба за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия във връзка с нарушеното водоподаване в село Български извор. Единодушно бе взето решение да се обяви частично бедствено положение в селото, което влиза в сила със Заповед №186/10.03.2020 г. на Кмета на Община Тетевен.

Причината са причинените значителни щети на водоснабдителната инфраструктура в резултат от падналите обилни валежи на 8-ми и 9-ти март. Следствие на силното повишаване на нивото на р. Вит и наличие на плаващи в нея обекти и пропадане на част от западния бряг на реката, е прекъснат довеждащ водопровод за с. Български извор при преминаването му през коритото на р. Вит в м. Боаза.

Извършени са огледи и са взети мерки за изграждане на временен водопровод. Необходимото време за изграждането му ще бъде около 10 дни, в зависимост от атмосферните условия. В момента са поставени 9 броя водоноски в с. Български извор на места, определени от кмета Исай Данг.

По време на заседанието на щаба бяха обсъдени мерки за справяне с бедственото положение, сред които извършване на неотложни възстановителни работи по водоснабдяването; поддържане на постоянна връзка между институциите за своевременно оповестяване на населението; осигуряване на нормален обществен ред; предупреждение до собствениците на ферми, отглеждащи животни и на фирми, преработващи хранителни продукти, както и търговски обекти и заведения за хранене за предприемане на мерки в условията на воден режим.

Във връзка с обявеното частично бедствено положение и регистрираните случаи на COVID-19 на територията на Република България с цел предприемането на превантивни мерки, са преустановени приема и занятията в ДГ ,,Здравец“ с. Галата изнесени групи в с. Български извор.

Във връзка с регистрираните случаи на COVID-19 на територията на България и Заповед РД-01-117/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен, разпореди превантивни мерки, свързани с ограничаване разпространението му.

Със Заповед № 182/09.03.2020 г. се отменят всички обществени събития на територията на община Тетевен, включително театрални постановки, концерти, културни и спортни мероприятия и др. Това важи и за събитията на открито, предвид събирането на много хора на едно място. Забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца. Препоръчително е още и ограничаването на частните мероприятия с масов характер, на открито и на закрито.

Всички помещения на институции, които работят с граждани, да бъдат дезинфекцирани по 3-4 пъти на ден. Препоръчва се във всички обществени сгради, в това число търговски обекти, банки, центрове за обслужване на клиенти и др., също да се предприемат мерки за почистване с дезинфектанти 3-4 пъти дневно.

В Общинския център за услуги и информация на гражданите и отдел МДТ да се обслужват граждани при повишени мерки за биологична сигурност.

Детските градини да работят със засилен филтър на вход за проверка на здравословното състояние на децата и персонала. Въвежда се и допълнителна дезинфекция. Същите мерки се въвеждат и за общинските социални услуги.

Заповед № 182/09.03.2020 г. вижте тук

Как да предпазим себе си и другите? вижте тук

Кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, откри обучение, организирано от Националното сдружение на общините в Република България. Д-р Мадлена Бояджиева: ,,Като Кмет на Община Тетевен аз нося отговорност за доброто обслужване на гражданите, което зависи от професионализма и качеството на работа на служителите. Секретарите и специалистите по човешки ресурси в една структура имат ключова роля за подбора и организацията на работната среда. Непрекъснато служителите на тетевенска администрация вземат участие в различни обучения, за да надграждат уменията, които притежават с цел да бъдат полезни на обществото. Защото работата на една администрация е показател за работата на Кмета“ – това каза Кметът на Община Тетевен като домакин по време на откриването на обучение на тема ,,Структуриране и развитие капацитета на общинските администрации“.

Обучението е безплатно организирано от Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ и е едно от поредиците такива, които Националното сдружение ще проведе през месец март. Целевата група, която обхваща са секретари на общини, експерти по човешки ресурси и други ключови служители в общинските администрации, ангажирани със структурирането и развитието на капацитета им. В Тетевен обучението се провежда от 4 до 6 март.

В програмата на обучението са включени информация и практически съвети, свързани с оптимизация на общинските административни структури и вътрешните правила за дейността им; алтернативни възможности за преодоляване дефицита на кадри и средства в администрациите; актуални промени в нормативната уредба; открити въпроси по електронизацията; задачи на общините по организация на преброяването.

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню