Новини от региона
Новини от региона

Новини от региона

С решение №677 от 18.12.2017 г., Общински съвет Тетевен е приел „Годишен план за младежта на община Тетевен – 2018 г.“, в който е заложена дейност „Да продължим започнатото“ – залесяване на общинска гора. Дейността е в изпълнение на стратегическа цел 5 – стимулиране гражданската активност и съпричастност на младите хора, както и участието им в местното самоуправление. Целта на предвидената дейност е да се постигне устойчивост на започнатите през 2017 г. доброволчески инициативи за запазване на горското богатство.

По време на залесителните кампании през 2017г. с доброволното участие на ученици, служители на общински звена и граждани бяха залесени с дъбови фиданки 4 дка общинска гора.

Новата залесителна кампания ще бъде върху 7 дка общинска гора в м. Мало Брязово, с Дивчовото, като в периода 20 - 23.03.2018г. организираме почистване и почвоподготовка, а на 28 март 2018 г.- залесяване с дъбови фиданки.

Каним гражданите, представители на фирми, институции и НПО да се включат с доброволен труд в кампанията, като заявят участие:

- За участие в почистване и почвоподготовка на терена в периода 20 - 23 март 2018г. на тел.0879560558, Драгомир Маринов в срок до 19.03.2018г. ;

- За участие в залесяването на 28.03.2018г.- на тел. 0678/ вътр. 234, Деница Христова в срок до 26.03.2018г.

Министерството на финансите публикува данните за финансовото състояние на общините през 2017 г. и за общините в процедура по финансово оздравяване през 2018 г. Анализът на данните показва, че в края  на 2017 г., спрямо 2016 г., намалява броят на общините, отговарящи на условията за финансово оздравяване. 21 са общините, които през 2018 г. отпадат от списъка за финансово оздравяване, като Община Тетевен е една от тях.

През 2017 г. министърът на финансите е съгласувал планове за финансово оздравяване на 10 общини – Перник, Белово, Тетевен, Септември, Велинград, Сливен, Сунгурларе, Видин, Мизия и Симитли. И десетте общини към 31 декември 2017 г. отчитат положително бюджетно салдо. В резултат на подобрение на финансовите показатели и реализирането на мерките и дейностите, предвидени в съгласуваните планове за оздравяване, община Тетевен отпада от списъка на общините с финансови затруднения през 2018 г.

Усилията на Министерството на финансите продължават в посока да се подобри и ефективността на управление на общинските разходи, заедно с положителната тенденция за подобряване на приходната част в общинските бюджети.

На 13 март кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева придружена от зам.-кметовете Борис Врабевски, Тони Стоев и Свилен Русинов посетиха кв. Полатен, за да представят Годишния отчет за изпълнението на програмата за управление на община Тетевен за 2017г. В срещата взе участие и Маргарит Стоянов – технически сътрудник в кв. Полатен.

Както и в останалите населени места от общината, д-р Бояджиева запозна присъстващите с най-съществените точки от отчета като: финансовото състояние на Общината, извършените ремонтни дейности, осъществените и предстоящи проекти, откритите нови работни места от частни фирми през 2017г., културните и спортни мероприятия и др.

Градоначалникът отчете, че за ремонти на уличната мрежа през 2018г. за кв. Полатен са предвидени 61 хил. лв. С тях ще бъдат ремонтирани няколко улици, а за улица „Вит” има изготвено проектно предложение, което трябва да бъде одобрени и финансирано по Програма за развитие на селските райони. Друго проектно предложение, което също очаква да получи одобрение е за: „Рехабилитация на участък от общински път LOV 1116 Тетевен, кв. Полатен – III-358 – Голям Извор до кръстовището с път - /I-3/ „Ябланица – Джурово”, община Тетевен“.

Присъстващите имаха възможността да поставят своите въпроси и предложения към ръководството на Общината. Основните въпроси касаеха – състоянието на ВиК съоръженията в квартала, разписанията на автобусите от градските линии, проблемите, свързани с гробищния парк и др. Всеки един проблем бе взет под внимание и записан от страна на ръководството, като беше поет ангажимент за разглеждане на поставените въпроси и как те да бъдат разрешени.

 

На 8 март в галерията при НЧ „ Съгласие 1869г.“ - гр. Тетевен беше открита изложбата „Венера“, посветена на Международния ден на жената. Събитието бе уважено от кмета на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева, зам.-кметовете Борис Врабевски и Свилен Русинов, жители и гости на града.

Д-р Бояджиева сподели, че изложбата е част от културния календар на Общината, а възстановяването на културния и обществен живот е един от приоритетите, заложени в програмата за управление на настоящото ръководство. Кметът каза още, че подобни инициативи са от огромно значение за развитието на изкуството на територията на цялата община и трябва да бъдат подкрепяни и насърчавани.

Мероприятието е по идея на Деница Тодорова, а организатор е Милена Стамболийска със съдействието на Община Тетевен. В галерията можеха да се видят произведения, носещи красотата, плодородието и изобилието през всички епохи на историята, изобразени с подхода и визията на всеки от авторите - съвременен поглед от осем гледни точки, осем интерпретации и тълкувания, пораждащи дискусия между автор и зрител.

Изложбата ще продължи до 25.03.2018 г., а в нея участват: Деница Тодорова, Невена Дернева, Лиана Димитрова, Лора Пармакова, Милена Атанасова, Милена Стамболийска, Пенка Минчева, Светла Георгиева.

Кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева получи първото място в раздел „Околна среда“/ подраздел малки райони / от конкурса - Кмет на годината 2017г. на предаването „БГ Маршрути“, излъчвано по телевизия България Он Ер.

Д-р Бояджиева сподели, че е приятно изненадана от отличието и изказа своите благодарности към работата на администрацията, която неминуемо е допринесла за приза. Тя подчерта, че е разработена Общинска Програма за опазване на околната среда, която е необходима, за да се постигне устойчиво решаване на екологичните проблеми на територията на община Тетевен и да се запази доброто състояние на околната среда и формиране на адекватна политика на Общината за ефективно и целесъобразно използване на наличните ресурси.

Кметът каза още, че благодарение на опазването на околната среда и природните дадености в района, туризмът се развива интензивно през последните години и се налага като един от успешните отрасли за икономиката на община Тетевен и сериозен източник на доходи за местното население.

„Природните богатства предлагат идеални условия за лов и риболов, ски спортове, високопланински преходи и алпинизъм, а за любителите на историята - Тетевен предлага своето огромно историческо и културно наследство“, допълни д-р Бояджиева и каза, че съчетаването на висококачествени туроператорски и хотелиерски услуги с природните, исторически и културни забележителности на общината са основен фактор за популяризиране на Тетевен като туристическа дестинация.

Кметът даде обширно интервю пред екипа на предаването и разказа за това - Какво означава да си кмет – колко даваш и какво получаваш; За проектите и извършената работа през годините досега; За културната програма и възобновяването на някой празници и организирането на съвсем нови; За спорта в общината и др.

В края на изминалата седмица, кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева завърши своята обиколка по населените места в общината, в град Тетевен, където бе направено последното събрание по представянето на Годишния отчет за изпълнението на програмата за управление на община Тетевен за 2017г. На срещата присъстваха: зам.-кметовете Свилен Русинов, Борис Врабевски и Тони Стоев, председателят на ОбС – Тетевен Мария Стойчева, общински съветници, жители от цялата община и др.

Пред събралото се множество, кметът представи подробен отчет за извършеното през 2017г. Д-р Бояджиева запозна присъстващите с информация около инвестиционната програма, културните събития, финансовото състояние на общината, реализираните и предстоящи проекти, социалната политика, здравеопазването, инвеститорите и откритите нови работни места през 2017г. и др. Бяха обсъдени и въпросите за водния цикъл в града, за закриването на МИГ – Тетевен, проектът за ремонт на центъра и превръщането на ул. „Иван Вазов“ от центъра към стадиона в пешеходна зона.

„2017 г. бе динамична година. Година, в която местната власт последователно и систематично изпълняваше редица дейности от местно значение, които законът е предоставил в нейната компетентност - в сферата на общинското имущество, финансите, устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея, образованието, здравеопазването и др.“, каза д-р Бояджиева.

Тя допълни още: „Тук е моментът да бъде отчетен и фактът, че наследих Община Тетевен във финансова катастрофа. Общината приключи 2015 г. с неразплатени задължения от почти 5 млн. лв., които утежняват изключително много дори бюджет 2018. Към момента задълженията на Общината са намалени на 1,5 млн. лв. Още от началото на 2016 г. всички усилия на ръководството на Община Тетевен бяха насочени към проблема с финансовото затруднение и нарастващите задължения, които остави предишното ръководство.“

Кметът подчерта, че Общината максимално се е възползвала от възможностите на правителствената програма за енергийна ефективност на жилищните сгради: "До настоящия момент удостоверение за въвеждане в експлоатаци са получили общо 9 сгради, а от изпълнението на самата програма на територията на община Тетевен успяха да се възползват около 400 апартамента, като броят на живеещите в обновените сгради е над 1000 души.“

Относно инфраструктурните подобрения, д-р Бояджиева каза, че през 2017 г. на територията на Община Тетевен, изпълненият основен и текущ ремонт на общинска пътна и улична мрежа, e върху площ от 10 261 кв.м. и е на стойност 318 500,00 лева.

„През годината са извършени редица основни и текущи ремонти свързани с подобряване благоустрояването на територията на общината като: Основен ремонт на улична мрежа в гр. Тетевен и населените места в общината, текущ ремонт на канализация, основен ремонт на водосток и отводнителен канал ул. Бели Вит – III-358, основен ремонт на тротоарни настилки и каменни стъпала ул. „Васил Левски“, основен ремонт на осветителна инсталация на кооперативния пазар в града, текущ ремонт на детски площадки, текущ ремонт на екопътеки, текущ ремонт на пешеходен мост в м. „Клиндьово“ - Козница и др.“, каза още градоначалникът.

През 2017 г. бяха извършени строително-монтажни дейности по проект: „Реконструкция водопровод и сградни водопроводни отклонения по улица „Иван Вазов“, гр.Тетевен от ОК 277 до ОК 434“. Беше извършена реконструкция на водопровода от пресичането на ул. „Симеон Куманов“ с ул. „Иван Вазов“ (бивша сграда на ТКЗС), завършвайки на ул. „Иван Вазов“ № 169.

През изминалата година стартира и изпълнението на проект - „Реконструкция, обновяване и оборудване на сградния фонд на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов“, гр. Тетевен”, който е изготвен изцяло от сегашното ръководство. Друго, одобрено за финансиране с европейски средства, е проектното предложение за реновиране на сградата и изпълнение на мерки по енергийна ефективност, включително и отоплителна система на театралния салон на НЧ „Съгласие 1869“ - гр. Тетевен по „Програма за развитие на селските райони“. Стойността на проекта по ДБФП е 387 564.92 лв., а стартиране на дейностите по проекта предстоят през 2018 г.

Останалите три проектни предложения, с които Общината е кандидатствала, са по Програма за развитие на селските райони и са в процес на оценка. Това са:

  • „Рехабилитация на участък от общински път LOV 1116 Тетевен, кв. Полатен – III-358 – Голям Извор до кръстовището с път - /I-3/ „Ябланица – Джурово”, община Тетевен“;
  • Рехабилитация на общинска улична мрежа в сервитутното очертание на гр. Тетевен: ул. „Иван Вазов”, гр. Тетевен, ул. „Вит” – кв. Полатен, гр. Тетевен, ул. „Здравец” – гр. Тетевен, ул. „Даковото” – с. Рибарица, Община Тетевен и ул. „Васил Левски” – с. Галата, Община Тетевен“;
  • „Ремонт на СУ „Георги Бенковски“- гр. Тетевен“;

Очаква се тяхното одобрение и подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ през 2018 г.

Относно подмяната на водопровода в гр. Тетевен стана ясно, че в настоящия програмен период Европейският съюз отпуска средства за изграждане на съвременна водопреносна, канализационна мрежа и пречиствателна станция само в области, които имат консолидирано ВиК дружество. В област Ловеч няма единно ВиК дружество. Поради наличието на отделно, самостоятелно ВиК дружество в община Троян, е невъзможно реализирането на проекти с европейско финансиране във всички общини в областта.

Д-р Бояджиева отчете и помощта, която правителството оказва на общината. През месец март 2017г. бяха отпуснати 1 096 545 лв. - временен безлихвен заем, от Централния бюджет, за финансово оздравяване, а последната отпусната сума е в размер на 1 млн.лв. - целева субсидия за ремонт на пътища в цялата община.

Беше напомнено и това, че Община Тетевен все още е във влошено финансово състояние и благодарение на съвместните усилия вложени от кмета и администрацията, общината попадна в списъка на общините с одобрен финансов план за финансово оздравяване /от 36 общини само 6 са с одобрени планове, като сред тях е и Община Тетевен/. Общината изплаща и два големи кредита от предходните ръководства, за които се отделят към 800 хил. лв. на година.

Кметът добави, че са открити около 200 нови работни места през 2017г. на територията на общината от частни фирми. По програмите за безработни общината е назначила 150 души, а по данни на Бюрото по труда общо назначените лица в общината за 2017г. са 1194.

Градоначалникът даде информация за проявеното желание от инвеститори да започнат дейност на територията на общината, но големият проблем е, че всички стари предприятия са приватизирани и няма общински терени, които да се предоставят. Д-р Бояджиева каза още, че Общината прави опити за контакт между инвеститорите и собствениците на тези частни имоти, но към момента няма постигнати споразумения.

Относно общинското дружество „Четпром“ ЕООД, се очаква произнасянето на Върховният административен съд, като последна инстанция по дело, заведено от Дир.бг Холдинг“ ЕАД, срещу решението на ОбС за приватизацията, определящо конкурсните условия. Тъй като съдебното производство не е приключило, процедурата по приватизацията на “Четпром” ЕООД е временно спряна/. .

 

Класиране:

 

I – IV клас

I-во място: Мартин Генчев Генов – НУ „Хаджи Генчо“, гр. Тетевен

Есето можете да видите тук.

 

V- VII клас

I-во място: Анелия Момчилова Асенова – ОУ „Васил Априлов“, с. Градежница

Есето можете да видите тук.

 

VIII – XII клас

I-во място: Анаид Асенов – НПГГСД „Сава Младенов“, гр. Тетевен

Есето можете да видите тук.

На 08 март, от 17.00ч., в галерията при НЧ „ Съгласие 1869г.“ - гр. Тетевен ще бъде открита изложбата „Венера“. Събитието е по идея на Деница Тодорова, а организатор е Милена Стамболийска със съдействието на Община Тетевен.

Изложбата се осъществява по случай 8-ми март - Международен ден на жената, като „8 ДАМИ за 8ми МАРТ” са обединени от идеята на празника и изкуството. Всяка авторка със свой подход и визия ще представи виждането си за „Венера”. Венера – жена даваща живот, творец , богиня майка и символ на плодородна земя. „Венера-та„ е олицетворение на красотата, плодородието и изобилието през всички епохи на историята, от палеолита до днес. Идеята за „Венера” като съвременен поглед от осем гледни точки, осем интерпретации и тълкувания, пораждаща дискусията между автор и зрител.

Изложбата ще продължи до 25.03.2018 г., а в нея ще вземат участие: Деница Тодорова, Невена Дернева, Лиана Димитрова, Лора Пармакова, Милена Атанасова, Милена Стамболийска, Пенка Минчева, Светла Георгиева.

 

8.03.posterWEB 1

На 3-ти март българският народ отбелязва своя национален празник, като тази година се навършват 140 години от подписването на Санстефанския мирен договор, с който се слага край на петвековното турско робство, а България възкръсва отново на картата на Европа.

Празничният ден в Община Тетевен започна в двора на църквата “Св. Всях Светих”, където бе отслужена панихида, след която учениците от НУ „Хаджи Генчо“, СУ „Георги Бенковски“ и НПГГСД „Сава Младенов“ изнесоха кратка програма. Пред паметника на загиналите руски войни за свободата на Тетевен бяха поднесени венци и цветя,  в знак на признателност към героизма и саможертвата на сражавалите се воини, от: кмета на Тетевен д-р Мадлена Бояджиева, ОбС – Тетевен, училища и институции, политически партии, граждани и др.

Програмата продължи на пл. „Сава Младенов“. Кметът д-р Бояджиева произнесе слово по случай празника, след което бе издигнато знамето на Р. България.

„Трети март - свещена дата за всички нас, защото на този ден преди 140 г., след 5-вековно османско робство, България възкръсва за нов живот. Една империя признава свободата на един малък, но корав народ. На 3 март 1878 г. е подписан Санстефанският мирен договор, с който отбелязваме края на една война. Тази война за нас – българите, е символ на успеха на националните борби, символ на мечтите, символ на новото национално самочувствие и достойнство. Тя е едно ново начало за нашия народ!“, каза градоначалникът в своята реч към присъстващите и завърши с думите: „Нека бъдем достойни за славата, която ни завещаха нашите предци! Да бъдем смели! Да бъдем истински българи! Честит Национален празник! Да живее България!“

Събитието завърши с концерт на Христо Косашки, който включваше народни песни и танци. Певецът приповдигна настроението на площада, а присъстващите и танцьорите от ансамбъла се хванаха на общо хоро.

На празника присъстваха зам.-кметовете на Община Тетевен – Свилен Русинов, Борис Врабески и Тони Стоев, общински съветници, ученици, учители, граждани и гости на града.

Програмата по случай националния празник започна още на 1-ви март, когато в салона на ОбС – Тетевен се проведе историческа лекция на проф. Пламен Митев, в която бяха застъпи основни моменти от Руско-турската освободителна война. Професорът подчерта важната роля на тези храбри българи, които чрез своите действия значително са допринесли за победата над Османската империя и свободата на българския народ. 

Трети март - свещена дата за всички нас, защото на този ден преди 140 г., след 5-вековно османско робство, България възкръсва за нов живот. Една империя признава свободата на един малък, но корав народ. На 3 март 1878 г. е подписан Санстефанският мирен договор, с който отбелязваме края на една война. Тази война за нас – българите, е символ на успеха на националните борби, символ на мечтите, символ на новото национално самочувствие и достойнство. Тя е едно ново начало за нашия народ! 
На днешния ден, благодарение на хиляди знайни и незнайни герои, е поставено началото на онази Трета България, на която историята бе отредила да се намира на кръстопътя между Запада и Изтока, между Европа и Азия, там, където така сложно и съдбовно се преплитат интересите на великите сили.
3-ти март е доказателството, че жертвите от Априлското въстание не са били напразни, че 15 хиляди доброволци, загинали, сражавайки се в руско-турската освободителна война, са дали живота си в името на нещо свято – в името на България! Пътят на свободата, пътят до трети март започва от хайдушките пътеки, минава през нелегалните комитети на Левски, узрява в саможертвата, изкачва стръмните сипеи на Ботевия Вола, за да се стигне до днешната свещена дата.
Да сведем чела в знак на признателност пред хилядите жертви, които положиха своите кости по пътя към победата!
Нека бъдем достойни за славата, която ни завещаха нашите предци! Да бъдем смели! Да бъдем истински българи!


Честит Национален празник!
Да живее България!

Тетевен

cialiscialis couponcialis genericcialis dosagegeneric cialiscialis costcialis vs viagracialis pricescialis side effectscialis couponscialis 30 day sampleviagra vs cialiscialis onlinecialis pillscialis samplesbuy cialiscialis 20 mgcialis patent expirationcialis coupons printablecialis for daily usecialis samples overnightcheap cialiscost of cialis200 cialis couponcialis dailycialis 20mggeneric cialis at walmartcealiscialis canadacialis trialhow does cialis workwhen will cialis go genericcialis on lineside effects of cialiscialis 30 day trial couponcialis 5mgcialis for mencialasbuy cialis onlinecialis for salecialis patent expiration date extendedhow to take cialiscialis pricecialis from canadahow much does cialis costfree cialisviagra vs cialis vs levitracialis reviewscialis coupons from manufacturerwhat is cialiscialis pills for salecialis patent expiration 2017canadian cialiscialis tadalafilcialis or viagrageneric for cialiscialis professionalcialis free trialcialis medicationciliascialis for bphcialis coupons 2017cyaliscialis dosage strengthscialis discountgeneric cialis tadalafildiscount cialiscialis dosage recommendationscialis 5 mgonline cialiscialis canadian pharmacycialis copay cardlowest cialis pricescialis for womencialis generic availabilitycialis vouchercialis savings cardcialis 10 mgcialis websitecialis generic tadalafilliquid cialisdaily cialisviagra cialiscialis otcerectile dysfunction cialiscialis 5mg dailycanada cialiscialis coupon 20 mgcialis pricingcialis coupon printviamedic cialiscialis cheapcialis pharmacy pricescialis 20mg directionsprice cialiscialis samplewholesale cialiscialis alternativecialis effectscialis testimonialslevitralevitra couponlevitra 20 mglevitra 20mgbuy levitralevitra priceslevitra genericlevitra onlinelevitra vs viagrageneric levitralevitra couponslevitra rezeptfrei deutschlandlevitra 10 mg prezzocheap levitra9 levitra at walmartlevitra erfahrungenlevitra dosageviagra vs cialis vs levitrageneric levitra vardenafil 20mgwhat works better than viagrabuy levitra onlinelevitra without a doctor prescriptionbuy generic levitralevitra 20mg cost per pillvardenafil 20mglevitra prezzo in farmacialevitra 20 mg precio farmaciavardenafil vs viagralevitra 20 mg cost walmartlevitra vs viagra for hardnesslevitra bayer 20mg meilleur prixlevitra 20 mg von bayerviagrageneric viagraviagra genericviagra couponsviagra without a doctor prescriptionviagra onlineequipe argentine viagraviagra pricesbuy viagracialis vs viagracheap viagraviagra pillsviagra samplesviagra side effectswhat is viagraviagra couponviagra naturalviagra dosageviagra for sale uknatural viagrabuy viagra onlinegeneric viagra 100mgfemale viagrahow does viagra workhow to use viagraviagra activateherbal viagraviagra tabletssophia viagraviagra sans ordonnanceviagra kaufenviagra tabletviagra vs cialisonline viagracanadian viagraviagra for womenviagra ohne rezept aus deutschlandpfizer viagraviagra 100mgviagra costfree viagraviagra alternativesviagra canadaviagra on lineviagra single packsviagra for menviagra pillviagra 100mg tablets retail priceorder viagraviagra tescoside effects of viagraviagra pillen kruidvatviagra for salediscount viagrawhat does viagra doviagra costsviagra uklevitra vs viagrawhere to buy viagraviagra substitutehow long does viagra lastviagra alternativeviagra receptfrittviagra priceviagra 100viagra en ligne livraison 24hviagra on line no precviagra 100 mgutilisation viagrabest price viagracost of viagraviagra sexviagra wikipediasex viagra for womenviagra nebenwirkungenrevatio vs viagraviagra without a doctor prescription usaviagra genericoviagra 50mgviagra from canadaover the counter viagraviagra effectsviagra medicinepfizer viagra coupons from pfizerbuy generic viagraviagra wikiviagra bestellenviagra ohne rezept auf rechnungcanada viagrawomen viagrabuying viagraviagra soft

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню