Новини от региона
Новини от региона

Новини от региона

На 25 юни се проведе 6-то издание на превърналия се в традиция – Празник на Тетевенската саламура. Той отново събра гости от цялата страна, дошли да опитат най-вкусната рибена чорба и да видят забележителностите и природните красоти на Тетевен.

Тази година, поради започналите ремонтни дейности на пл. „Сава Младенов“, събитието се проведе на улица „Лечо Гайдаря“ в гр. Тетевен, където официално беше дадено началото на празника от кмета на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева.

Тя приветства както присъстващите, така и участниците в характерния местен празник на рибената чорба.

Не е случайно това, че сме отредили специално място в календара на тази наша неповторима рибена чорба, каза д-р Бояджиева в словото си.

Има рибена чорба навсякъде: и по Дунава, и по морето, но тук, това което се прави в Тетевен, е изключително характерно и уникално по рода си ястие, със своя аромат и прецизно подбрани съставки, отличаващи го сред останалите, подчерта кметът.

Д-р Бояджиева добави още, че всяка година се влагат старание и усилия за обогатяването на програмата на този традиционен празник за тетевенци и завърши с думите на Николай Хайтов, който казва следното за любимото си ястие – „На този и на онзи свят – тетевенска саламура!“.

Програмата продължи с обиколка на участниците в празника и презентиране на приготвените от тях характерни ястия от региона. Същевременно бе извършено и обичайното зарибяване в р. Бели Вит.

След като д-р Бояджиева и нейните гости дегустираха направеното от участниците, те определиха и носителите на специалните награди. Всички, допринесли за организацията на празника, получиха грамоти от кмета на Тетевен. Грамота и плакет за „Най-автентично и атрактивно участие в празника и принос за опазване на културните традиции на тетевенци“ получи село Български извор. Грамота и плакет за „Най-богата и разнообразна трапеза“ получи село Черни Вит.

Бяха връчени и две специални грамоти на „Рибено“ ООД и вила „Червен“ за активното им участие в празника през годините.

Един от акцентите в събитието бе конкурсът за най-добра саламура под името „Майстор сготвил, майстор оценил“. Така най-добрата рибена чорба бе определена от майсторите готвачи, участващи в мероприятието, които опитаха всички рибени чорби, оценявайки на анонимен принцип майсторлъка на колегите си.

Журито отреди на първо място село Малка Желязна. На второ място останаха пожарникарите от местната противопожарна служба, като бяха определени две трети места – за село Рибарица и за участниците от Махалата. На победителите бяха връчени плакети и грамоти.

Пъстротата на празника се допълни от изложението на местни занаятчии и изпълненията на духовия оркестър „Виво Монтана“.

В събитието се включиха селата Черни Вит, Васильово, Рибарица, Български извор, Голям извор, Гложене, Градежница, Малка Желязна, местната Пожарна, участниците от „Махалата“, комплекс „Върбака“, НПГГСД „Сава Младенов“ – гр. Тетевен и фурна „Тетевен“.

Официални гости на празника бяха народните представители Николай Нанков и Младен Маринов. Сред присъстващите бяха още зам.-кметовете Тони Стоев и Борис Врабевски, общински съветници, представители на списание Дестинация България.

Поздравителни адреси бяха получени от Христо Проданов – министър на туризма и Донка Михайлова – кмет на Община Троян.

Спонсори на събитието бяха: Семеен хотел "Пеп и П" - гр. Тетевен; "Гагомебел" ЕООД - гр. Тетевен; Къщи за гости "Терасите" - с. Рибарица; "Балкан Био БГ" ЕООД - Мандра - гр. Тетевен; Милена Стамболийска - Къща за гости вила „Червен“ - гр. Тетевен; Цветелин Велев - "Рибена" ООД.

Празникът на Тетевенската саламура се организира за първи път през 2016 година в мандата на настоящия кмет на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева. Оттогава се превръща в традиция за тетевенци и всяка година става все по-вълнуващ и популярен, дори извън пределите на България.

На 21 юни се навършиха 146 години от смъртта на героя Сава Младенов. На лобното му място в Тетевен – м. „Козница“, традиционно се проведе възпоменателен митинг. Сред присъстващите бяха Мария Стойчева – председател на ОбС – Тетевен, която изнесе слово в знак на признателност към делото на революционера; Петя Вълова – секретар на МКБППМН, Любомир Вълков – един от строителите на паметника, инж. Златина Каталиева – директор на НПГГСД ,,Сава Младенов“, учители, ученици, жители и гости на града.
Бяха поднесени венци и цветя, след което ученици от НПГГСД ,,Сава Младенов“ – Тетевен пресъздадоха последните часове на войводата, на един достойно изживян живот с нестихващото ехо от думите му: ,,Смъртта пред юнашките очи е нищо!“.
Сава Младенов е роден през 1845 година. Участник в Белградската легия на Раковски от 1867 година. Сподвижник и куриер на Левски, изпълнител на особени поръчки: „... виж Савата да дойде..., ще се плаща на черни души...", ще запише Левски в джобното си тефтерче. От навечерието на качването на кораба Радецки, като един от единадесетте Ботеви четници от Тетевен, е известно неговото прощално писмо: "... Братя, ние вече отиваме в милото ни и драгоценно отечество, дето ни зове гласът на народната ни, да помогнем на отчаяните ни били братя, дето се борят юнашки с нашия тиранин...Дерзост, братя! Българското сърце няма да се уплаши от неприятелския нож! Смъртта пред юнашките очи е нищо!...". Жертва на поредно предателство, убит на 21 юни 1876 година в м. „Козница“ на Тетевенския балкан.

През 2022 г. Община Тетевен ще финансира младежка инициатива, свързана с опазване на характерни за Тетевенския край птици, риби, растения с финансов ресурс на стойност 500 лв.

Конкурсът е част от Годишния план за младежта 2022 г. - Стратегическа цел 4: Създаване на привлекателна и достъпна среда за развитие на младите хора в общината, разширяване възможностите за културни, спортни изяви и личностно развитие.

През 2021 г. обявените категории бяха:

  • Благоустрояване на обществената среда;
  • Запазване на културното наследство на тетевенци.

 Реализирани бях два проекта :

  • „Изследване и пресъздаване в танци на традиционен обичай - Пеене на пръстените“, с. Рибарица
  • Изработване на съоръжения за отдих за оформяне зона за отдих, с. Гложене

ОРГАНИЗАТОР: Община Тетевен

ФИНАНСИРАНЕ: - 500.00 лв.

ОСНОВНА ЦЕЛ: Активно включване на младите хора в подобряване на обществената среда, запазване на традициите и културното наследство.

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ:

• Реализирането на младежки проекта на местно ниво;

• Даване на възможност на младите хора за реализиране на техни идеи;

• Показване на добрия пример и възможност за споделяне на послания;

• Припознаване на доброволчеството;

• Развитие на капацитета на младите хора за работа в екип;

• Социална ангажираност и активно гражданско участие.

ПРЕДМЕТ НА ПРОЕКТА:

Реализиране на дейности, свързани с опазване природното богатство на Тетевенския край / примерни: изработване и монтиране на къщички за птици; фото- изложба на характерни видове растения, птици; зарибяване на местни реки; организиране на уърк-шоп с тематика, отразяваща предмета на конкурса и др./

РЕГЛАМЕНТ:

Право на участие в конкурса имат младежи от 15 до 29 години, обединени в екип от минимум 5 души или в сдружение, регистрирано по реда на регистрация на сдруженията с нестопанска цел.

Всеки сформиран екип или сдружение трябва да попълни формуляр за кандидатстване и да отговори на всички въпроси, посочени в него. Проектните предложения, които не съдържат необходимата информация, няма да бъдат разглеждани за одобрение.

Предложените проектни предложения трябва да бъдат изпълнени на територията на община Тетевен от младежи, живущи или обучаващи се на територията на общината.

Проектът да не се използва за осъществяване на политически и/или религиозни цели, както и за лични нужди, включително погасяване на финансови задължения.

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: до 06.07.2022 г., 17:00 часа.

СРОК ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ ПРОЕКТИ: 10.07.202 г.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ: от 15.07.2022 г. до 15.09.2022 г., въз основа на сключен договор.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

Оценяването ще се осъществи от комисия, назначена от Кмета на Общината.

Критериите за оценка на проектните предложения са:

  • Целесъобразност на резултатите за местната общност - 30%;
  • Устойчивост на дейностите във времето - 20%;
  • Финансова ефективност - 15%;
  • Участие на целевите групи и местната общност - 20%;
  • Новаторство и приложимост на идеята в други населени места - 15%.

Формуляр за кандидатстване - ТУК.

Всяка година в края на месец юни идва време за Празника на Тетевенската саламура. Той събира гости от цялата страна, дошли да опитат най-вкусната рибена чорба и да видят забележителностите и природните красоти на Тетевен. Събитието може да се определи както като културен, така и като туристически продукт, изпълнен с редица мероприятия.

Тази година празникът ще се проведе на 25 юни и ще започне в 10.00 ч. в гр. Тетевен на улица „Лечо Гайдаря“. Програмата му предвижда презентиране на тетевенеска рибена чорба /саламура/ и на характерни рибни и домашни ястия от региона. Участие ще вземат представители на кметствата, читалищата, хотелиери и ресторантьори, организации от общината.

Ще бъде добавен и нов акцент в празника, като освен дегустацията ще се извърши и оценяване на рибените чорби на участниците. Най-добрата саламура ще бъде определена от майсторите готвачи, участващи в събитието, които ще опитат всички рибени чорби, оценявайки на анонимен принцип майсторлъка на колегите си.

Пъстротата на празника ще се допълни от изложение на занаятчии и изпълнения на духовия оркестър „Виво Монтана“, който ще има грижата да поддържа емоцията на участници и гости на балканджийско ниво.

Тетевенската саламура е характерна за региона на град Тетевен и околните села по поречието на планинските реки. Това е вид рибена чорба, част от Българската национална кухня. Тя може да се приготви от всякакъв вид речна риба, най-добре дребна. Подходяща е както за предястие, така и за ракиено мезе и против махмурлук. Може да се яде топла, но истинските й ценители обикновено я ядат студена. По правило истинската саламура трябва да отговаря на три качества – много солена, много кисела и много люта. След третата лъжица, ако по челото няма пот и не се сърба звучно, значи нещо й липсва. Консумира се задължително с люта тетевенска сливова ракия.

Празникът на Тетевенската саламура се организира за първи път през 2016 година в мандата на настоящия кмет на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева. Оттогава се превръща в традиция за тетевенци и всяка година става все по-вълнуващ.

На 11 и 12 юни в Тетевен се проведе VI-то издание на фестивала „Здравей, здраве!“. Той се организира от фондация „Идея Вита“ и Инициативен съвет - гр. Тетевен, с подкрепата на Община Тетевен. На откриването му присъства и кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, която поздрави участниците и присъстващите на форума.

Фестивалът премина през разнообразна програма, като и двата дни започнаха с паневритмия. През първият ден бе представена изложба на ученици от град Тетевен, а Галина Полендакова изнесе лекция от две части на тема „Глаголицата – магичната й сила и възможности за трансформация на живота ни днес“. Теодор Николов също изнесе лекция – „Мисията на българския народ“, след което последва кулинарен кръжок с изпитани рецепти за здраве. Кулминацията на деня бе празничният концерт „Живи традиции – здрава България“.

Неделният ден започна с паневритмия, след което се състоя среща, на която бяха споделени отзивите и впечатленията от протичането на фестивала.

Целта на събитието е да популяризира здравословния начин на живот във всички негови аспекти, както и да стимулира използването на здравословни стоки и услуги.

На 11 юни в местността „Десеткар“ /село Черни Вит/ се проведе възпоменателно честване по случай 146-та годишнина от героичната гибел на двамата Ботеви четници - капитан Никола Войновски и Илия Пандурски. Събитието се организира всяка година на това място от Кметство Черни Вит и НЧ ,,Христо Смирненски 1925 г.“.

Кметът на Черни Вит – г-жа Цветослава Христова, приветства присъстващите и изнесе слово, а след нея това направи и кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева. На събитието присъства и председателят на ОбС-Тетевен – г-жа Мария Стойчева.

Всички отдадоха почит към саможертвата на героите с едноминутно мълчание и поднасяне на цветя. След това участници от клуб „Традиция“ пресъздадоха последните мигове от живота на капитан Никола Войновски и Илия Милчев Пандурски, с „жива“ картина.

Историята се знае от местните хора и се предава от уста на уста: „След убийството на Ботев, четата се разделя и 50-ина души тръгват с военния командир на четата Никола Войновски. При тежки боеве в Етрополския Балкан той е ранен и заедно с Илия Пандурски трябва да се укрият в Гложене. Там попадат на Нейо Николов - Брусненина, който ги предава. Главите на двамата са набучени на кол, а телата са погребани от три тетевенски жени. Едни от вечните български майки – Пенка Дикова, Драгана Стоянова и Елка Маринова от местните махали оплакали обезглавените тела на двамата герои и по християнски ги погребали.

Две проектни предложения от Община Тетевен са одобрени в рамките на националната кампания „Чиста околна среда – 2022“, на тема „Обичам природата – и аз участвам“. Конкурсът се организира от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ.

Единият от проектите е на Кметство Гложене с наименование „Зона за детски игри на открито“, а неговата стойност е 14 999.00 лв. Идеята за изграждане на детска площадка в селото започна с набиране на финансови средства чрез Коледната благотворителна кампания на местните жители, на която се събра сумата от 4 166,32 лв. След проведени разговори с кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева и факта, че събраните средства са крайно недостатъчна за изграждане на модерна детска площадка за игра, бе изработен настоящия проект за участие в конкурса на МОСВ и ПУДООС. Той е колаборация между Община Тетевен, Кметство с. Гложене и родителите на деца от селото, като срещна голяма подкрепа от страна на граждани, частни лица и фирми, неправителствени организации и др.

След одобряването на проекта и добавяне на събраните средства от благотворителност, общата сума стана 19 165,80 лв. Тя ще бъде инвестирана в следните дейности: всички строително-монтажните работи по изграждане на 2 бетонови площадки с приблизителна обща площ 57 кв. м, закупуване и монтаж на 2 бр. кошчета за отпадъци, информационна табелка, монтаж на 4 бр. пейки; изработка, доставка и монтаж на предпазна ограда около площадката с 2 бр. вратички, на ударопоглъщаща настилка върху готовите бетонови площадки и на 3 бр. детски съоръжения. Изброените детски съоръжения са сертифицирани съгласно българските и европейски стандарти за детски съоръжения.

В проекта са предвидени още следните дейности с доброволен труд: почистване и изравняване на терена, изработка и монтаж на къщички-хранилки за птички, озеленяване и затревяване на терена след приключване на строителните работи.

С реализацията на проекта се цели облагородяване на общински терен, разположен до стадиона в селото, и превръщането му в място за детски игри на открито.

Вторият проект е на ДГ "Изгрев", с. Глогово - „Грижа за природата - надежда за бъдещето“, на стойност 7 498,20 лв. Предмет на проекта е възстановяване на зона за игра и учебно-възпитателна дейност в двора на детската градина, чрез пресъздаване на кът от гората и природата.

Целта му е изграждане на позитивно отношение към природата чрез повишаване на екологичната култура на децата. Ще бъде обогатена материалната база на детската градина, чрез обособяване на площадка с уреди за игра, кът за труд и почивка, грижа за птиците, оформяне на малка цветна градинка и засаждане на декоративни храсти, с цел оформяне на жив плет по дължина на част от оградата.

Ще се засадят 7 броя широколистни дървета / 3 бр. високи и 4 бр. ниски - люляк/, 6 броя декоративни храсти /туя/и многогодишни цветя – 15 бр. Ще се оформи и цветна градинка, за която всички ще се грижат.

Откритата площадка с уреди за занимания, игра и грижа за птиците ще се оборудва с 1 бр. детска къщичка със занимателни игри; 1 бр. комбинирано съоръжение за игра, 1 бр. люлка „Махало“, 1 бр. тунел, 2 бр. дървени пейки с маса, 2 бр. къщички за птици и 2 бр. хранилки за птици. Ще се закупят и поставят 4 бр. кошчета за отпадъци на поставка.

На 5 юни Тетевен бе домакин на регионалният етап на XII национален събор на народното творчество Копривщица 2022. Той се организира от областна администрация – Ловеч, с домакинството на Община Тетевен и Народно читалище „Съгласие – 1869 г.“.

Изключително съм радостна, че днес сме тук, за да дадем началото на регионалния етап на XII национален събор на народното творчество Копривщица 2022. Това изключително събитие, утвърдило се като най-авторитетното и представително движение за опазване и популяризиране на човешката креативност, свързана с културните традиции, ще събере в едно бистрите поточета на българския фолклор, каза кметът на Община Тетевен - д-р Мадлена Бояджиева.

Обичта към фолклора е вплетена в сърцето. Тя струи, бълбука и се пени, защото изворът на културната ни съкровищница блика с пълни сили. И ще блика, докато има такива като Вас, които отстояват с пълни сили нашата българска културна идентичност, подчерта д-р Бояджиева.

Фестивалът бе открит от областният управител - Виктор Стойчев, който изтъкна, че днес сърцето на българския фолклор в област Ловеч е Тетевен. Той пожела на всички да представят областта през август в Копривщица.

В регионалния етап взеха участие 19 певчески и танцови групи, три дуета, 15 индивидуални изпълнители, два оркестъра или общо над 250 изпълнители на автентичен фолклор. Те бяха от читалищата в с. Лисец, с. Голец, с. Брестница, гр. Тетевен, с. Глогово, с. Градежница, с. Рибарица, с. Галата, с. Васильово, с. Черни Вит и с. Гложене.

Оценяването извърши експертна комисия с председател Петьо Кръстев от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София, и членове Елена Георгиева от Регионален исторически музей – Ловеч, Цветелина Иванова - РЕКИЦ „Читалища“ – Ловеч, Нели Митева, директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в областна администрация – Ловеч, и Анета Николова, експерт в областна администрация – Ловеч, и областен координатор по провеждане на регионалния етап.

Комисията реши да допусне всички участници до националния етап, като към някои бяха отправени препоръки да съобразят определени елементи с изискванията на събора, за да се представят още по-добре.

На 02 юни, за поредна година, жители и гости на с. Голям извор отбелязаха празника на църквата „Свето Възнесение Господне“ – Спасовден, с празнична Света литургия.
След службата празника продължи с освещаване на традиционния курбан за здраве и благоденствие на населението. Кметът на селото - Илиян Маринов, поздрави всички присъстващи, а църковното настоятелство представи отчет за дейността си.
Ръководството на НЧ „ Найде Григоров 1900г.“ – с. Голям извор, организира изложба живопис на художника Цветолюб Цоков. В своите картини художника е запечатал едни от най-прекрасните мигове от човешкия живот и красотата на природата.
Гости на тържеството бяха кметът на Община Тетевен - д-р Мадлена Бояджиева и общинският съветник Цветелина Врабевска.

Община Тетевен стартира реализацията на проект „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на „Централен градски площад“ и изграждане на фонтан с водни ефекти и художествено оформление, гр. Тетевен, етап І“, финансиран по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г. и „Реконструкция на „Централен градски площад“, гр. Тетевен- етап II - финансиран от собствени средства. Строително-монтажните дейности ще започнат на 06.06.2022 г.

Избраната концепция за проекта цели да запази максимално автентичния дух и традиции на град Тетевен, като същевременно осъвремени и адаптира пространството, съобразно нуждите на населението.

В обхвата на I етап попада изцяло пространството на площад „Сава Младенов“- на юг от пешеходната зона пред НЧ „Съгласие-1869“.

В обхвата на II етап попада пешеходна зона на север от сградата на Община Тетевен, зона на изток от Исторически музей, тротоар на юг от сградата на Община Тетевен, западна пешеходна алея.

Два са съществените нови акценти в оформянето на площадното пространство. Единият е изграждането на фонтан с водни ефекти с кът за отдих в близост до него, без да се отнема от съществуващото площадно пространство. Водният ефект на фонтана ще бъде стъпаловиден, целящ да пресъздаде идеята на планинския масив, който се издига южно от площада и към който има пряка видимост, а също така e и елемент от герба на град Тетевен. По периферията на фонтана се предвижда озеленяване, както с естетична, така и с превантивна цел.

Вторият акцент на проектната разработка обхваща самото площадно пространство. Там в своя блясък ще се разгърне така характерната за района автентична шевица от тетевенските килими, предоставена от Градски исторически музей - Тетевен. Мащабът на фигурите е подбран така, че да се възприема както от човешки ръст, така и от птичи поглед. Този детайл ще бъде изпълнен от бетонни блокчета тип паве в различни цветове, за да бъде пресъздаден колоритът на тетевенските килимени черги.

За да се запази автентичният облик на площада павираната настилка с квадратен растер ще се запази, като конфигурация и размери, но се претърпи ревизия и подновяване на амортизираните елементи в нова конфигурация на фигурите. Предвидено е използваните настилки да са противоплъзгащи и с товароносимост за пешеходен и автомобилен трафик, с оглед нуждите по нея да преминават различни товарни автомобили – за монтаж на сцени, временни постройки и други, а също и на пожарни коли, почистваща техника.

Преди да се извърши подмяна на настилката в участъка от ул. „С. Куманов“ до музея, ще бъде направен ремонт на водопровода, съвместно с ВиК – Ловеч, като тази дейност не е част от проекта.

Съществуващата детска площадка ще бъде разширена и ще бъде изграден комбиниран детски кът със съоръжения, подходящи за деца от различни възрасти, както и за деца с увреждания.

Предвидено е изграждане на няколко чешми, тип фонтанки. Отводняването на площите ще бъде към съществуващите точки, а линейните отводнители, ще бъдат подменени с нови.

Обичаните от тетевенци кестени ще се запазят, като дървесната растителност ще се обогати с нова, ще се предвиди подходяща тревна и храстовидна растителност и зелена площ с кътове за отдих. Ще бъде изградена и система за капково напояване.

Предвижда се обособяване територия за организирането на коледни и други базари и изложения, а във връзка с това проектът предвижда изграждане на електрическо и ВиК захранване за павилиони.

Цялото обзавеждане в зоните за отдих ще бъде подменено с ново. Целта е новите седящи места да бъдат оптимален брой, за да могат да бъдат използвани и по време на мероприятия, благодарение на амфитеатралното си разположение. Елементите на градското обзавеждане са подбрани така, че да са устойчиви на вандализъм и кражба.

Предвижда се изграждането на ново осветление – 4 броя високи осветителни тела за осветяване на площадното пространство при необходимост и допълващи декоративни градински осветителни тела в класически стил.

С оглед осигуряване на достъпна среда са предвидени изискуемите съоръжения – рампи за достъп и тактилни плочи за незрящи.

Предвидена е и нова организация на пешеходните зони и подходи към централното площадно пространство.

Обектът е от важно обществено значение, а неговата реализация е дълго чакана от тетевенци. Затова молим гражданите за спазване на въведените ограничителни мерки по повод строително-монтажните дейности, свързани с безопасност на движението и осигуряване на нормални условия за работа на фирмата-изпълнител.

Разчитаме на съдействие, разбиране и подкрепа.

Gen Plan

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню