Новини от региона

Новини от региона

На 10 април в сградата на Общинска администрация – Тетевен бяха наградени даровити спортисти, постигнали високи резултати, съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. Отличията, еднократнo финансова подпомагане и грамоти, бяха връчени от кмета д-р Мадлена Бояджиева и зам.-кмета Свилен Русинов.

„Винаги ми е било изключително приятно да награждавам нашите даровити деца, независимо в каква област се развиват. Днес отличия за своя труд ще получат петима представители на тетевенския спорт, които са доказали своите качества и умения многократно“, каза д-р Бояджиева. Тя допълни, че ангажирането на подрастващите с образованието, спортуването и здравословния начин на живот е сред основните приоритети на местната власт.

„С тези награди целим да покажем, че положените усилия винаги получават своята отплата, а по този начин да стимулираме младите активно да участват, да се развиват и показват своя потенциал, в областта, в която са най-добри“, завърши кметът.

Зам.-кметът Свилен Русинов също поздрави момчетата и им каза, че очаква още успехи и медали от тях.

Награди получиха: Валери Алексиев, Камен Петров, Генади Севдалинов, Орхан Юсеин и Асен Асенов, за престижните им класирания от спортни състезания в разделите: борба и бокс.

Уважаеми съграждани,

В навечерието сме на най-големия християнски празник - Великден, който всяка година озарявa домовете на българските семейства и ги изпълва с топлота, радост и запомнящи се моменти. Празник, който отразява в най-пълен вид християнската догма, а именно – вярата. Вярата в доброто, вярата в чудесата, вярата и надеждата за по-щастлив живот, за повече успехи, за един по-добър свят.

Нека Великденската нощ отвори сърцата ни за прошката и добротата и ни направи по-съпричастни и човечни! Нека вярата и любовта да ни дават сили и да ни показват верния път. 

Нека запалените свещи във Великденската нощ осветят душите и сърцата ни, а пламъкът на любовта и добротата да изпълнят живота ни със смисъл!

Отправям пожелания за здраве, щастие, любов и разбирателство! Нека бъдем по-смирени и справедливи, нека да помагаме, за да ни бъде помогнато!

Честито Възкресение Христово!

 

С уважение:

Д-р Мадлена Бояджиева

Кмет на Община Тетевен

Уважаеми съграждани,

С настъпилата пролет и първите слънчеви лъчи, дойде  време за традиционното пролетно почистване на община Тетевен.

Нека не забравяме, че наш дом не са само жилищата ни, но и всичко, което ни заобикаля и виждаме ежедневно. Да направим нашия град по-чист е един от най-лесните начини да покажем, че не сме безразлични към бъдещето му.

Всеки, който иска и обича да живее на чисто, може да се включи в пролетното почистване на община Тетевен, което ще се състои на 13 април 2018 г.

Желаещите могат да заявят участие в стая 216 на Общинска администрация Тетевен или на тел. 0678/5-22-00, вътр. 234 и 0879 560 589.

Уважаеми съграждани, в началото на календарната 2017 година бяха организирани и проведени срещи между ръководствата на Община Тетевен и ВиК АД, гр. Ловеч, относно подмяна на водопровода по улица „Иван Вазов“, гр. Тетевен. Съществуващите водопроводи по участъците на улицата са изграждани още през 1938/1939 г. от стоманени „манесманови“ тръби. В резултат на реализираните строителни работи бяха подменени 1320 метра водопроводна мрежа и 109 броя сградни водопроводни отклонения.

Ремонтът на водопроводната мрежа на улицата беше наложителен и по друга причина, тъй като община Тетевен в края на 2016 г. беше предоставила за разглеждане и осигуряване на финансиране от страна на Държавен фонд „Земеделие“ свое проектно предложение, насочено към ремонт на общинска улична мрежа.

На 22.03.2018 г. Кметът на община Тетевен, д-р Мадлена Бояджиева и Държавен фонд „Земеделие“ подписаха договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за проект: „Рехабилитация на общинска улична мрежа в сервитутното очертание на гр. Тетевен: ул. „Иван Вазов”, гр. Тетевен, ул. „Вит” – кв. Полатен, гр. Тетевен, ул. „Здравец” – гр. Тетевен, ул. „Даковото” – с. Рибарица, Община Тетевен и ул. „Васил Левски” – с. Галата, Община Тетевен“.

На улица „Иван Вазов“, гр. Тетевен, като част от одобрения проект, предстои да бъде извършена цялостна реконструкция. Конкретните дейности, които ще бъдат извършени са:

 

-  Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа:

  • Фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка;
  • Разкъртване на стари бетонови бордюри и полагане на нови бордюри с размер 18/35/50;
  • Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт;
  • Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А за износващ пласт, с дебелина в уплътнено състояние 4 см.;
  • Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка;
  •  Маркировка с бял цвят с висока нощна видимост при влажна настилка;
  •  Рекордиране на ревизионни шахти и дъждоприемни оттоци

 

-  Изграждане на нови и рехабилитация на съществуващи тротоари:

  • Разваляне на тротоар от бетонови плочи;
  • Доставка и полагане на тротоар с бетонови плочи, включително подготовка земно легло;
  • Доставка и монтаж на нови тръбни стойки и нови стандартни пътни знаци

Съгласно сключения договор, финансовите средства, отпуснати от Държавен фонд „Земеделие“ за рехабилитация на улица „Иван Вазов“, от О.Т. 277 до О.Т.434, гр. Тетевен са 492 851.55 лв. без вкл. ДДС.

Строително ремонтните дейности ще започнат веднага след като бъдат проведени процедури по реда на Закона за обществените поръчки.

До започване на ремонтните дейности, по цитирания по – горе проект, за възстановяване на уличната настилка ще бъдат взети временни мерки от страна на Община Тетевен, включващи почистване на улицата от излишното количество инертен материал, насипване и валиране на изкопа с фрезована асфалтова смес.

 

Благодарим за проявеното разбиране и призоваваме за търпение, до започването и реализацията на проекта, като се надяваме, че това ще се случи в най-кратки срокове!

На втори април се състоя първото учредително заседание на Консултативния съвет за местно икономическо развитие. На тази първа среща се гласува правилникът за дейността на съвета и бяха избрани зам.-председател и секретар.

Заседанието започна с приветствие от кмета на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева /председател на съвета/, която изтъкна, че учредяването на консултативния съвет е от съществено значение за постигане на устойчиво икономическо развитие на общината. Тя допълни, че иска един действащ и полезен съвет, който да не остане само на хартия.

Дневния ред на срещата започна с единодушното приемане на Правилника за устройството и дейността на Консултативния съвет за местно икономическо развитие, а след това се пристъпи към избор на заместник-председател и секретар. Емил Максимов получи зам.-председателското място, а Валентина Николаева – директор на дирекция „Специализирана администрация“, при Община Тетевен, бе избрана за секретар на съвета.

Бяха обсъдени важни и актуални теми: тенденциите на пазара на труда и мерките за заетост; общинските политики, дейности и инициативи, свързани със стимулиране на икономическото развитие, повишаване на заетостта и доходите на гражданите; липсата на квалифицирана работна ръка; възможностите за партньорство и сътрудничество между бизнеса и местната власт; възможностите, перспективите и ползите от дуалното обучение и др.

На заседанието присъстваха зам.-кметът Тони Стоев, представители на местния бизнес от различни икономически сфери, представители на институции, работещи по въпросите на заетостта, директорите на двете професионални гимназии в Тетевен - НПГГСД "Сава Младенов" – Емилия Тонева и ПГ по СЕУ - Йочка Вълчева.

Консултативния съвет за местно икономическо развитие осъществява дейността си на основата на принципите на откритост, независимост, доброволност, сътрудничество и взаимодействие с местните държавни и общински органи, равнопоставеност, плурализъм на мненията и публичност.

Съветът има за цел: Да подпомага дейността на местната власт в реализация на политики за стимулиране на икономическото развитие, повишаване на заетостта и доходите на гражданите; Да предлага усъвършенстване на местната нормативната уредба, свързана с регламенти и регулаторни норми, касаещи дейността на фирми и организации, създаващи заетост и реализиращи инвестиции на територията на общината; Да инициира и дава становище по политиките за насърчаване и подкрепа на местното предприемачество, привличане и реализиране на нови инвестиции, реализиране на инфраструктурни проекти с обществена значимост.

 

purva kopka sava mladenov

 

На втори април в гр. Тетевен бе дадено началото на проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на сградния фонд на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов“, гр. Тетевен по договор за финансиране № BG16RFOP001-3.002-0038-C01. В заседателната зала на Община Тетевен се проведе началната пресконференция по проекта, а след това в двора на учебното заведение бе направена символичната първа копка.

Пресконференцията откри зам.-кметът на Община Тетевен Тони Стоев, който запозна присъстващите с очакваните резултати от реализацията на проекта, както и с това какво ще бъде извършено.

„Целта на проекта е въвеждане на мерки за енергийна ефективност, а предвидените инвестиции ще бъдат вложени в четирите сгради на училището: "Учебно-административна сграда", "Общежитие", "Столова и кухня" и "Физкултурен салон", каза г-н Стоев. Той добави още, че са предвидени мерки за съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, за конструктивното укрепване и повишаване на сигурността на сградите и за цялостно изолиране на сградите в съответствие с Наредба №7 от 2004г. за Енергийна ефективност.

„Ще бъде подменена компрометираната дървена конструкция, хидроизолационните слоеве и покривно покритие от ламарина, с изключение на учебно-административната сграда. Ще се извърши подмяна на улуци и водосточни тръби, ще бъдат подменени и преоборудвани съществуващите ел. табла, а ел. инсталациите и осветителната ел. инсталация ще бъдат цялостно подменени“, каза още г-н Стоев и завърши с това, че ще се предприемат всички необходими мерки в частта „Пожарна безопасност“.

Стана ясно още и това, че ще се изгради аварийно евакуационно осветление, пожароизвестителна инсталация, нова мълниезащитна и заземителна инсталация, а тръбната мрежа и чугунени радиатори за учебно-административната сграда и общежитието ще се подменят. Три кабинета ще бъдат оборудвани с 32 нови компютъра, сървъри и софтуер към тях.

„Това е един важен и необходим проект, който ще осигури по-качествено, достъпно и конкурентноспособно образование. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“, каза кметът д-р Мадлена Бояджиева.

Тя добави, че общата стойност на проекта е 1 299 989.08 лв., Европейското финансиране е 1 104 990.71 лв., а Националното съфинансиране е 194 998.37 лв. Д-р Бояджиева подчерта, че с реализацията на проекта се очаква да бъдат постигнати резултати за намаляване на разходите за енергия, за повишена рентабилност и удължаване на жизнения цикъл на сградите, за подобряване на качеството на образователната среда и повишаване на нейната привлекателност и др. Кметът се обърна и към изпълнителите и ръководството на училището за осъществяване на добра комуникация и извършване на строителните дейности в срок, както и без да бъде нарушаван учебния процес.

В заключение на своето изказване тя каза, че с нейния екип работят усилено и упорито за развитието на община Тетевен, а последните одобрени и в очакване на тяхната реализация проекти затвърждават това.

След като приключи пресконференцията, събитията се изместиха в двора на НПГГСД „Сава Младенов“, където беше направена символичната първа копка от кмета на Тетевен и областния управител на Ловеч Георги Терзийски. Д-р Бояджиева изрази своята увереност, че проектът ще бъде завършен в срок, а училището ще се превърне в едно по-привлекателно място за своите възпитаници.

На двете събития присъстваха: областният управител на Ловеч Георги Терзийски, зам.-кметовете Борис Врабевски и Свилен Русинов, директорът на учебното заведение инж. Емилия Тончева, инж. Валя Боева, представители на техническия надзор и изпълнителя на проекта, общински съветници, журналисти, заинтересовани жители на общината и др.

 

-------------------------------------------- www.eufunds.bg-----------------------------------------------

Този документ е създаден в рамките на проект: „Реконструкция, обновяване и оборудване на сградния фонд на ПГГСД „Сава Младенов“, гр. Тетевен“, който осъществява с финансовата подкрепата на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонда за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Община Тетевен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на „Региони в растеж“ 2014-2020.

 

На 31 март гр. Тетевен активно се включи в инициативата Европейски дни на художествените занаяти. Тя се провежда  за четвърта година в България, с партньорството на РСО "Централна Стара планина" и участието на общините Габрово, Дряново Елена, Севлиево, Тетевен и Луковит. През тази година събитието премина под мотото „Да оставим наследство за бъдещето“, с фокус съхраняването на занаятите, предаване на занаятчийските умения и традиции на младото поколение.

В Тетевен мероприятието бе открито от кмета на града д-р Мадлена Бояджиева, която каза следното: „Мотото на инициативата е повече от ясно: „Да оставим наследство за бъдещето“, а целта е ясна – да покажем, да запазим, да предадем на младото поколение част от занаятчийските умения и традиции“. Тя подчерта, че усилията през тази година са не само по посока на популяризиране на разнообразието от занаяти и възможностите за тяхната съвременна интерпретация, което гарантира тяхното съхраняване и предаване на следващите поколения, но също и по посока на развитие и утвърждаване на креативния туризъм като водещ в региона.

Празника бе уважен и от зам.-кмета Свилен Русинов, множество жители и гости на град Тетевен.

През целия ден изделията на местни майстори-занаятчии от: дърворезба, ковано желязо, декоративни украси и костюми, плетива, народни носии и др. бяха изложени на пл. „Сава Младенов“. На щандовете можеха да се видят уникално изработени украшения, сувенири и предмети, които събудиха интереса на присъстващите, а местният занаятчия Райко Райков демонстрираше на живо технологията на дърворезбоването, включваща художествена обработка на дървесината чрез изрязване (резбоване) на различни декоративни мотиви и изображения.

Тази година Европейските дни на художествените занаяти се отбелязват в дните на едни от най-почитаните у нас празници - Лазаровден и Цветница. По този повод бе подготвена специална програма, в която бе представен обичая Лазаруване, бяха изпълнени много песни и танци. Участие взеха от: група „Звънче“ при НУ „Хаджи Генчо“, деца от Градежница и Глогово, както и танцовите съставите от с. Рибарица - "Царичина" и "Рибарски бисери". Допълнително пролетно настроение се създаде от изложбата на пана: „Пролетни празници“, която бе подредена около сцената. Тя е по инициатива на Комисия за детето, при Община Тетевен.

Мероприятието предизвика голям интерес от страна на жителите и гостите на град Тетевен, а атрактивното представяне на различните занаяти и изделия, им осигури едно вълнуващо и запомнящо се преживяване.

purva kopka sava mladenov

 

На 02.04.2018г. /понеделник/, от 11.00 ч., в заседателната зала на Община Тетевен, етаж I, ще се проведе начална пресконференция и от 12.00 ч. в двора на НПГГСД „Сава Младенов”, гр. Тетевен - ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА” по проект Реконструкция, обновяване и оборудване на сградния фонд на Национална професионална гимназия по горско стопанство и дървообработванеСава Младенов“, гр. Тетевен по договор № BG16RFOP001-3.002-0038-C01. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Национална професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов“, гр. Тетевен, по процедурата: BG16RFOP001-3.002, Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020.

              

Предвидените инвестиции в четирите сгради, а именно "Учебно-административна сграда", "Общежитие", "Столова и кухня" и "Физкултурен салон" имат за цел да постигнат следните резултати:

 

-Достигане на най-малко клас на енергопотребление „С“ на сградите;

-Намаляване на разходите за енергия на образователната инфраструктура;

-Подобряване на експлоатационните характеристики на сградите, което ще доведе до повишена рентабилност и удължаване на жизнения им цикъл, устойчиво управление и поддръжка;

-Постигане на по-високо ниво на енергийна ефективност, което води пряко да намаляване на крайното енергийно потребление и косвено – до редуциране на емисиите на парникови газове;

-Създаване на условия за интегриране на групи в неравностойно положение, чрез прилагане на мерки за подобряване достъпността;

-Планираните инвестиции ще допринесат за по-широка социална интеграция и подобряване бъдещите перспективи на деца в неравностойно положение;

-Подобряване качеството на образователната среда и повишаване на нейната привлекателност сред учениците чрез обновяване на материалната база, осигуряване на съвременно оборудване и обзавеждане;

-Осигуряване на възможност за целодневна организация на учебния процес чрез подобряване на инфраструктурата, места за обучение, спорт и отдих, както и осигуряване на помещения за извънучилищни занимания;

-Предоставяне на съвременни условия в образователната инфраструктура, което да допринесе за намаляване процента на преждевременно напусналите сферата на образованието и тяхната професионална реализация;

-Подкрепа за запазване на традиционните функции на Тетевен като малък град, предлагащ образователни услуги за местното население и за това от околните периферни райони.

 

Обща стойност на проекта: 1 299 989.08 лв.

Европейско финансиране : 1 104 990.71 лв.

Национално съфинансиране - 194 998.37 лв.

Срок на изпълнение:

Начало: 27.12.2016 г.

Край: 27.12.2018 г.

Бенефициент на проекта: ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

 

-------------------------------------------- www.eufunds.bg-----------------------------------------------

Този документ е създаден в рамките на проект: „Реконструкция, обновяване и оборудване на сградния фонд на ПГГСД „Сава Младенов“, гр. Тетевен“, който осъществява с финансовата подкрепата на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонда за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Община Тетевен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на „Региони в растеж“ 2014-2020.

На 28 март в община Тетевен, местност Мало Брязово – с. Дивчовото, се състоя доброволческа акция по залесяването на 7 дка общинска гора. Организатор на инициативата, която се проведе под мотото "Да продължим започнатото", е Община Тетевен, а чрез нея бе надградено постигнатото през 2017г. за запазване на горското богатство. Участие взеха над 40 ученика от трите гимназии в града.

Дейността е в изпълнение на стратегическа цел 5 – стимулиране гражданската активност и съпричастност на младите хора, както и участието им в местното самоуправление. Тя е включена и в изработения „Годишен план за младежта на община Тетевен – 2018 г.“, в който е заложена дейност „Да продължим започнатото“ – залесяване на общинска гора. Целта на предвидената дейност е да се постигне устойчивост на започнатите през 2017 г. доброволчески инициативи за запазване на горското богатство.

По време на залесителните кампании през 2017г. с доброволното участие на ученици, служители на общински звена и граждани бяха залесени с дъбови фиданки 4 дка общинска гора.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню