Новини от региона
Новини от региона

Новини от региона

Уважаеми общински съветници, кметове на кметства, служители на общинска администрация,

На 12 октомври отбелязваме Деня на българската община. През 1998 г. делегатите на Общото събрание на Националното сдружение на общините вземат това решение, водени от желанието да се създаде нова традиция в историята на българските общини, която да свързва миналото, настоящето и бъдещето на местното самоуправление в България.

Датата не е случайна. На този ден, през 1882 г., в брой на Държавен вестник е публикуван първият „Закон за общините и градското управление“, който за първи път регламентира дейностите и устройството на местните органи на държавната власт в Княжество България.

По този повод приемете моите най-сърдечни поздравления. Ние, работещите в структурата на местното самоуправление, носим отговорността за развитие на местните секторни политики. Наше призвание е да превърнем община Тетевен в по – добро място за живеене, отдих и туризъм. Убедена съм, че няма да спрем да се развиваме и подобряваме, защото всички ние, работещи за и в полза на хората, осъзнаваме нашата висока отговорност.

Смятам, че и занапред местната администрация ще продължи да бъде все така близо до хората, пример за добро управление и коректен партньор на бизнеса. Нека постигнатите безспорни резултати ни мотивират да реализираме с работата си още по-смели проекти и да се справяме с още по-големи предизвикателства в полза на обществото и по-доброто бъдеще на община Тетевен.

Вярвам, че усилията на всички нас ще намерят достойна оценка в очите на гражданите на нашата община, които помнят и признават направеното.

Желая на всички, които изграждат авторитета на местното самоуправление - здраве, професионализъм и нестихваща енергия за по – добри резултати в полза на хората!

ЧЕСТИТ ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА!

В изпълнение на Дейност 4 по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ в салона на Община Тетевен се проведе мотивационна кампания за родители на деца от уязвими групи. Събитието бе организирано от ДГ „Васил Левски“ – гр. Тетевен и Община Тетевен, а целта бе да се формира у родителите мотивация за активно приобщаване на децата им в системата на предучилищното образование.

Кампанията бе открита от зам.-кмета на Община Тетевен – Борис Врабевски и се проведе на два етапа, в които взеха участие общо 62-ма души – 32 в единия и 30 в другия. Всяка среща бе водена от психолог и мотиватор, които разясниха идеята на кампания, бе прожектиран кратък мотивационен клип, след който се проведоха няколко теми, дискусии и занимания.

Основната цел на проекта е навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация.

Проектът цели разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност. Предучилищното образование е важен период в живота на детето с оглед формиране на положително отношение към училището и създаване на мотивация за учене.

Проектът предвижда набор от мерки като - предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен майчин език като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците, изплащане на такси за посещаване на целодневна детска градина като преодоляване на икономически бариери за включване и премахване на една от най-значимите причини за неучастие в предучилищно образование, мотивация на родителите за активно сътрудничество между семейството и детската градина.

Проект № BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ между Министерството на образованието и науката - конкретен бенефициент, и ИА ОПНОИР - управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН) в партньорство с Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).

В навечерието на Празника на гр. Тетевен – Първи ноември, Община Тетевен обявява конкурс за изработване на рекламен видеоклип, в рамките до 2 минути, представящ по атрактивен начин природните, исторически, културни забележителности на тетевенския край, както интересни акценти от съвременния облик на града и общината.

Правилата за провеждане на конкурса - вижте тук.

На 9 октомври в с. Черни Вит се проведе първото издание на "Изложение на домашните сирена", което събра хора от цялата страна, предоставяйки им уникалната възможност да се докоснат до сирена, които не са на пазара, но съхраняват традициите и онзи дух от миналите поколения. Организатори на събитието бяха Община Тетевен, кметство с. Черни Вит и Цветан Димитров – производител на популярното Зелено сирене.

Изложението бе открито от кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, която поздрави присъстващите и каза, че днес отбелязваме един нов и интересен празник, който предлага различен вид усещане на посетители.

Тя подчерта, че през последните години местната власт се опитва именно чрез подобен тип събития да разшири обхвата на случващото се в общината по линията на туризма, както и да привлече вниманието на повече хора, които да посетя нашия прекрасен край.

Занапред ще продължим да проучваме и да търсим хора занимаващи се с местен поминък, както и хора, съхранили в домашни условия предавани от миналото рецепти, които могат да бъдат основа за съвременна висша кухня. Всичко това вплетено заедно, ще ни позволи да предложим един специален туристически продукт, който да се радва на голяма успеваемост, каза още д-р Бояджиева.

На празника присъства и Георги Събев - зам.-министър на земеделието, който каза, че за него е изключителна радост да бъде на този празник. Той отбеляза, че с. Черни Вит е станало своеобразна столица, известна вече и извън пределите на България, със своите уникални млечни продукти.

Г-н Събев добави още, че празници като днешния, показват, че българинът търси местното, уникалното и специфичното, а ние имаме много такива продукти. Нека днес да бъде началото на една вековна традиция, в която както потребителите да имат възможност да се докоснат до уникални вкусни български продукти, така и производителите да усетят благодарността чрез получаване на икономически стимули, завърши зам.-министърът.

Своите приветствия отправиха - кметът на селото Цветослава Христова и г-н Цветан Димитров.

По време на празника бяха изложени различни видове сирена, вино, мед и всичко, което има отношение към сиренето. Всеки щанд имаше възможността да представи своя продукт и да каже в какво се крие неговата уникалност. Посетителите дегустираха изложените ястия, задаваха въпроси и закупуваха това, което им хареса най-много.

Освен основната програма имаше и съпътстващи инициативи, които да обогатят преживяванията на посетителите. Проведе се и семинарната част, в която бяха представени интересни теми, сред които: Продажба на домашно приготвени храни, Защитено наименование за произход Странджански манов мед, Потенциал на местните сортове грозде, Приложението на овчата вълна в земеделието, Метагеномни изследвания на зелено сирене и крокмач.

Празникът предложи уникалната възможност да се съберат хора, които с носталгия си спомнят за традиционните сирена или са слушали разкази за тях. Желанието на организаторите бе насочено към представяне на сирена, които не са на пазара, но съхраняват онзи дух от миналото и като жив огън го предават от поколение на поколение. Идеята е да се срещнат хора, които да се наслаждават, говорят, спорят на тема традиционни сирена и да пишат история за сирената.

 

На 12 октомври 2021 г., от 11.00ч., пред сградата на Община Тетевен ще бъдат отбелязани 166 години от рождението на Тома Васильов. Ще бъде изнесена кратка програма, след което ще се поднесат цветя пред барелефа на видния тетевенец и крупен дарител, намиращ се пред входа на Общината.


Тома Васильов е роден на 12 октомври /стар стил/ 1855 година в Тетевен. Ученик в Априловската гимназия за времето от 1872-1876 година, след което започва да учителства в Тетевен. Руско-турската война от 1877/78 година го сварва като такъв, на едновременно с това очертава неговия по-нататъшен път. Първоначално като преводач на русите, на която длъжност остава до 1880 година, след което е околийски управител на Елена и Габрово.

От следващата 1881 година той е вече в Министерството на вътрешните работи, отначало като подначалник, началник на отделение, а от 1892 година като Главен секретар на Министерството до пенсионирането си през 1908 година. С тази си дейност, обективно отношение и градивност в делата си, той с право може да се нарече един от „строителите на Нова България". Активен обществен деец, крупен дарител на обществени институции - в т.ч. Българска академия на науките, Църквата „Св. Седмочисленици, Археологическия институт, читалища и др., радетел за чистотата на българския език, със заслуга в подработването на редица закони. Народен представител във Великото народно събрание /1879г/ и за времето от 1909-1911 година. Хроникьор на събитията от онова време, чиито хроники излизат през 1934 година под формата на „Спомени за лица и събития от ХІХ и ХХ век".

На 5 октомври 30 ученици от НПГГСД "Сава Младенов" и ПГ по СЕУ гр. Тетевен посетиха Националният музей "Земята и хората" - гр. София. Събитието бе във връзка със Годишен план за младежта на Община Тетевен и Стратегическа цел 1: „Създаване на благоприятна и подкрепяща среда за качествено образование и професионална реализация на младите хора в общината“.

Учениците разгледаха експозиции от гигантски кристали, минерали, скъпоценни и декоративни камъни, свързани с минералогията, кристалографията и геологията. Младежите останаха очаровани от възможността да се докоснат до тези интересни природни богатства и да научат имената им и техните свойства.

Националният музей „Земята и хората”- София е държавен културен институт с национално значение. Извършва общонационални функции по издирване, придобиване, изучаване, опазване и представяне на минералите и минералните ресурси, като важна част от националното природно наследство. Участва в провеждането на държавната политика по изучаване и опазване на културното наследство, съвместно с компетентните държавни и общински органи. Осъществява методическа и друга помощ на музеите от националната музейна мрежа.

Днес в гр. София бе подписан mеморандум за сътрудничество между Община Тетевен и Университета за национално и световно стопанство /УНСС/. Той бе парафиран от кмета на Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева и ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, като чрез този акт страните официално изразяват желанието си за съвместна работа.

„За нас сътрудничеството с УНСС ще бъде изключително полезно, защото имаме нужда както от квалифицирани специалисти за общинската администрация, публичния сектор, горското и селско стопанство, така също и от проучвания и изследвания в различни социални направления“, каза кметът д-р Мадлена Бояджиева.

„УНСС провежда научни изследвания и обучава студенти във всички области на социално-икономическия живот и има богат опит в подготовката на анализи и концепции за развитието на общините и регионите“, отбеляза проф. Димитров и подчерта, че стратегиите за устойчиво развитие на местно ниво са неразривно свързани с образованието и бъдещето на младите хора. „Участието на местната власт в този процес е от ключово значение“, посочи ректорът.

Срокът на меморандума е 3 години, считано от датата на подписването му, като той може да бъде удължаван с писмено споразумение между страните. Чрез него Общината и УНСС декларират съгласието си за сътрудничество и изразяват готовност и желание за следното:

 • Осигуряване на по-добри шансове за кариерно развитие и реализация на студенти от УНСС чрез посещения на място, срещи с практици, организация на учебни и преддипломни стажове и практики, трудови борси и други инициативи в техен интерес;
 • Подпомагане на качеството на обучението на студенти и докторанти в УНСС чрез организиране на публични лекции и дискусии и други инициативи от съвместен интерес;
 • Партньорство при осъществяване на проучвания и научни изследвания в областта на публичната администрация, местното самоуправление и други от общ интерес.

В документа се посочва, че сътрудничеството може да насърчава и съвместно кандидатстване по проекти/програми в областите на интерес на двете страни, организиране на публични събития за представяне на добри практики по публично управление и обучение в тази област, както и обмен на информация.

Представител и изпълнител по този меморандум от страна на УНСС е научният секретар на катедра „Национална и регионална сигурност" доц. д-р Нончо Димитров, а от страна на Община Тетевен - заместник-кметът Тони Стоев.

От средата на изминалия месец септември, в гр. Тетевен и с. Рибарица отново заработи система за разделно събиране на отпадъци от опаковки. След отказа на „ЕкоПак България“ ЕООД и едностранно прекратения договор за обслужване на системата за разделно събиране през миналата година, гражданите на община Тетевен бяха лишени от възможността да събират разделно своите отпадъци.

Поставени в тази ситуация, а именно прекратяването на договора от страна на „Еко Пак България“ АД, Община Тетевен отправи писмени запитвания към останалите четири организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки на територията на Република България. Бяха получени откази с мотив – липса на база в района и фактът, че организациите са изпълнили целите си за брой обхванато население.

Във връзка с получените откази, ръководството на Община Тетевен отправи молба към Министъра на околната среда и водите за съдействате, целящо осигуряване и поддръжка на работеща система за разделно събиране на отпадъци на територията на община Тетевен.

В отговор, Министърът посочи, че общината отговаря за дейностите по разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, както и за осигуряване на контейнери за разделно събиране на отпадъци за всички населени места с повече от 5000 жители, включително курортните населени места. Което означава, че Общината следва да осигури съдове и лицензирана фирма за обслужване на контейнерите за собствена сметка.

След предложение, внесено от страна на кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, до Общински съвет – Тетевен и неговото одобрение /Решение № 485/24.06.2021 г./, Община Тетевен сключи договор за доставка на 45 (четиридесет и пет) броя контейнери за разделно събиране на отпадъци - тип „Иглу“, с вместимост 1500 литра. Закупуването е финансирано от бюджета на Община Тетевен, но средствата ще бъдат възстановени от внесените отчисленията от Общината по чл. 64 за ЗУО по сметка на Регионалната инспекция по околна среда и води – Плевен, за което е депозирано заявление в инспекцията.

Съдовете за разделно събиране на отпадъци ще бъдат обслужвани по следният график – сините контейнери за хартия и картон – 3 пъти месечно, жълтите контейнери за пластмаса и метал – 2 пъти месечно и зелените контейнери за стъкло 1 път месечно.

ПОЛЕЗНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ

хартиени и картонени

Правила за разделно събиране на хартиени и картонени отпадъци

 1. Изхвърляй в предоставения съд само хартиени и картонени отпадъци, като например:
  • Вестници и списания;
  • Празни кутии от сокове и мляко;
  • Кашони и други хартиени и картонени опаковки;
  • Картонени кутии от сладки, бонбони, яйца, обувки и др.;
  • Хартиени торбички и чували.
 2. В съдовете за разделно събиране на хартия не се допуска изхвърлянето на:
  • Битови отпадъци (например салфетки, санитарни материали, угарки);
  • Силно замърсени или омаслени хартиени и картонени отпадъци (напр. мазна кутия от пица);
  • Хартии с нанесени специални покрития (напр. метални и пластмасови фолиа);
  • Всякакви други отпадъци, които не са хартиени.
 3. Кутиите и кашоните трябва да са предварително сгънати.
 4. Избягвай изхвърлянето в съдовете за разделно събиране на големи опаковки от велпапе и картон.

След като ги сгънеш до максимално редуциране на обема, събирай ги на подходящи за целта места и ги предавай на персонала, ангажиран с разделното събиране. Помни! Хартията се приема в заводите за рециклиране само когато е чиста! Ако изхвърлиш при чистата хартия органични отпадъци, мазнини, строителни отпадъци, кални клони и листа, унищожаваш труда на всички преди теб и спираш процеса на рециклиране!

  • Всеки тон рециклирана хартия спасява 13 дървета.
  • 1 килограм рециклирана хартия спестява използването на 32 литра питейна вода.
  • Всеки тон рециклирана хартия спестява използването на 4 кВт/ч електроенергия.
  • Хартията може да се рециклира от 5 до 7 пъти, след което се разпада.

90% от всички картонени опаковки могат да се рециклират. 

пластмаса и метал

Правила за разделно събиране на пластмасови и метални отпадъци от опаковки

 1. Изхвърляй в предоставения съд само пластмасови отпадъци от опаковки, като например:
  • Пластмасови бутилки от вода, безалкохолни, олио и бира;
  • Кофички от кисело мляко и пластмасови бутилки от прясно мляко;
  • Туби и шишета от козметика и санитарни продукти;
  • Пластмасови чаши и тарелки /почистени от остатъците от храна/, палета и каси;
  • Метални кенчета от напитки и почистени консервени кутии;
  • Капачки от буркани и бутилки;
  • Найлонови торбички, стреч фолио и опаковъчно фолио.
 2. В съдовете за разделно събиране на пластмаса не изхвърляй:
  • Блистери от лекарства, туби от масла и други вредни вещества;
  • Домакински електроуреди, авточасти и др.;
  • Отпадъци, които не са пластмасови.
 3. Преди да изхвърлиш пластмасовите опаковки:
  • Изпразни ги от съдържанието им и ги почисти /например избърши мазнината с хартиена салфетка или изплакни/;
  • Смачкай бутилките, чрез навиване, за да изкараш въздуха и да намалиш обема им, след това ги запуши с капачката.

Помни! Пластмасата се разгражда с години и замърсява най-много природата!

Внимавай да не изхвърлиш угарка от цигара при пластмасовите отпадъци. Запалените пластмасови отпадъци се гасят много трудно и замърсяват с отровни емисии въздуха.

Пластмасата е много лека, а с голям обем. Трябва максимално да я смачкаме, за да съберем повече в камиона. Така спестяваме гориво и намаляваме вредните емисии, изхвърляни във въздуха при транспортиране.

  • Един тон рециклирана пластмаса спестява електричеството на едно българско домакинство за две години;
  • Енергията, отделена при рециклирането на 1 алуминиева кутия, стига за 3 часа телевизионно време;
  • От 1250 кг алуминиеви вторични суровини се получава 1 тон алуминий - алуминият се рециклира изцяло и процесът може да бъде безкраен.

Рециклирането на един тон стомана спестява 1.5 тона желязна руда, 40% вода, 75% енергия и 85% по-малко въглеродни емисии във въздуха. 

стъклени опаковки

Правила за разделно събиране на стъклени отпадъци от опаковки

 1. Изхвърляй в предоставения съд само стъклени отпадъци от опаковки:
  • Бутилки от всякакъв вид и цвят;
  • Стъклени бурканчета и шишета от козметични продукти;
  • Буркани от всякакви храни.
 2. В съдовете за разделно събиране на стъкло не изхвърляй:
  • Счупени чаши и чинии;
  • Порцелан и изделия от огнеупорно стъкло;
  • Крушки и луминесцентни лампи;
  • Стъкло от прозорци и огледала;
  • Автомобилни стъкла.
 3. Когато предоставеният съд е препълнен се обърни към персонала, ангажиран с разделното събиране.
 4. Преди да изхвърлиш стъклените опаковки:
  • Махни капачките и тапите;
  • Изпразни ги от съдържанието им /и без това са тежки/
  • По възможност ги изплакни /не е задължително, но помага да не полепва кал и прах/.

Помни! Стъклото за бутилки и буркани и плоското стъкло /за прозорци/ се преработват по различен начин, затова не трябва да се смесва.

Камъните и порцелана пречат най-много при преработката на стъкло, тъй като не се топят в пещите.

На практика стъклото се рециклира безкрайно много пъти /казват, че до 2000/.

  • Рециклирането на една стъклена бутилка спестява енергията, с която вашият компютър може да работи 25 минути, а вашата перална машина – 10 минути.
  • 1 тон рециклирано стъкло спестява 600 кг. кварцов пясък;
  • 1 тон рециклирано стъкло спестява 180 кг. сода каустик;
  • 1 тон рециклирано стъкло спестява 315 кг. CO2;
  • Стъклото се рециклира 100%.

Най-лесно е да започнеш като изхвърляш стъклените бутилки в зелените контейнери и пластмасовите в жълтите. Това е първата малка стъпка, за да дадеш своя принос за опазване на природата. Постепенно ще се увлечеш и ще ти стане навик. Опитай, ще видиш че изобщо не е трудно!

Кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева бе гост в с. Голям извор по покана на местния Пенсионерски клуб по случа 1 октомври – Ден на възрастните хора. Д-р Бояджиева поздрави събралите се като им пожела здраве, дълголетие и спокойни старини, изпълнени с внимание, уважение и подкрепа, след което връчи поздравителен адрес и цветя на председателя на Пенсионерския клуб в селото. На празника бе и кметът на Голям извор – Илиян Маринов.

През изминатия път дотук вие сте натрупали мъдрост, научили сте се да цените красивото в живота, неговите дарове и възможности. От висотата на годините днес Вие предавате научените житейски уроци на младите – щедро и всеотдайно, за да се превърнат те в достойни и почтени хора като Вас, каза кметът.

Тя добави, че златната възраст, в която се намират, неизменно е съпроводена от безценни моменти на радост и щастие.

Нека винаги да сте заобиколени от любими хора, с които да ги споделяте. Запазете вярата си в по-доброто бъдеще, творете красота и бъдете вдъхновители за поколенията след Вас, завърши д-р Бояджиева.

Поздравителни адреси от кмета на общината по случай празника бяха изпратени и до останалите пенсионерски клубове в община Тетевен.

 

На 29 септември в Балната зала на Национална галерия – Двореца, гр. София, медийна компания „К и П Адвъртайзинг“, издател на списание Дестинация България, връчи годишните си отличия на общини, мениджъри, инвеститори, обекти и услуги с добри практики, допринесли за развитието, припознаването и утвърждаването на България като целогодишна туристическа дестинация.

Кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, присъства на събитието и получи наградата на Община Тетевен за „Успешно популяризиране на българските традиции и обичаи“ за 2021 г.

За мен е чест да съм тук и да получа тази награда, като признание за труда на Общинска администрация през последните години за развитието на туризма, възраждане на местните традициите и обичаи. Запазването на идентичността на община Тетевен е важен приоритет за местната власт, каза д-р Бояджиева.

Тя подчерта, че основни акценти от културните програми в общината са празници, в които освен чисто развлекателния елемент, се чувства и вековният дух на балканджиите - тетевенци - с техния бит и поминък, с тяхното родолюбие и борбеност за съхранение на българщината.

Д-р Бояджиева благодари на организаторите за наградата, като отправи и поздрави по случай Световния ден на туризма.

Отличията на медийна компания „К и П Адвъртайзинг“ се връчват по случай 27 септември – Световен ден на туризма. Критериите, от които Комисията за номинациите се е ръководила, са постигнати високи резултати в туризма, устойчивост и разширяване на пазарното присъствие, прилагане на добри практики, професионален мениджмънт и иновации.

Специални гости на събитието бяха г-жа Стела Балтова - служебен министър на туризма и Димитър Маргаритов - председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП).

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню