Новини от региона
Новини от региона

Новини от региона

Днес бе подписан Акт 16 на първата сграда в гр.Тетевен, обновена по Националната програма за енергийна ефективност. Документът удостоверява, че обектът е изпълнен по всички правила и се въвежда в експлоатация. Своето одобрение дадоха – кметът на община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева, областният управител Ирина Митева, Началникът на РСПБЗН-Тетевен - инж. Николай Христов, управителят на Сдружението на собствениците „Строител“ – Людмил Павлов, инспектор отдел ДЗК – Теменуга Ангелова, Консултантът (Строителен надзор) - инж. Иван Георгиев и Строителят - Любомир Генов.

С подписването на документа, Блок „Строител“ вече официално е първата жилищна сграда, която е обновена по програмата за енергийна ефективност в Община Тетевен. По сградата бяха извършени ремонти дейности като: подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.), топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове), цялостен ремонт на покрив и др. Изпълнението на мерките по програмата ще допринесат за: намаляване на разходите за енергия и подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите.

В момента тече и санирането на още четири блока, които са почти завършени, а по други три сгради, вече одобрени, се очаква да започнат строително-монтажни дейности. 

 

На 07 декември бе проведена работна среща между ръководството на Община Тетевен и част от местния бизнес, в лицето на хотелиерите и ресторантьорите, относно развитието на туризма в региона. Бяха поканени и присъстваха още - представители на фирми и НПО, който представят туристически атракции. В управленската програма на кмета на общината са залегнали основни приоритети, свързани с развитието на местния бизнес сред които: Създаване на благоприятен бизнес климат с цел привличане на инвеститори, икономически растеж и осигуряване работни места в максимално широк обсег отрасли; Създаване на ефективно работещ Консултативен стопански съвет с представители на бизнеса, който да идентифицира важните за общината проблеми и да предлага възможни решения; Използване на публично-частни партньорства като инструмент за стимулиране на бизнеса и за разкриване на нови работни места и др.

„Тъй като туризмът е основната икономическа дейност, чрез която общината се рекламира с всичките си туристически, културни, природни забележителности и дейност, която дава работа и препитание на много наши граждани считаме, че срещите с Вас са от изключително важно значение“, каза д-р Бояджиева. Тя допълни още, че държи да чуе позициите, идеите, инициативите за партньорство и сътрудничество на хората в тази сфера.

Целта на срещата бе да се изяснят - проблемите, предизвикателствата и възможностите, които стоят пред развитието на туризма в региона, както и ролята на Общината – с какво може да допринесе и да помогне на бизнеса. Обсъдени бяха какви развлечения могат да се предложат на туристите, изграждането на общи туристически маршрути между населените места в общината, как да се популяризират съществуващите атракции, предлаганите туристически услуги и тяхното комбиниране, развитие и т.н. Разискваха се и някои идеи като: Да се възобновят позабравени местни празници, да се изготвят брошури със забележителностите на общината, да се улесни достъпа до църквите и манастирите, информационния център да дава повече инф. на хотелиерите, да се подобри инфраструктурата и не на последно място – как да се подготвят и намират квалифицирани кадри.  

Участниците в срещата се обединиха около тезата, че всички трябва да работят заедно и в синхрон както за развитието на туризма, така и за просперитета на община Тетевен, което неминуемо ще съживи бизнеса в региона. Отправени бяха поздрави към работата на д-р Бояджиева и нейния екип, като се отбеляза и факта, че от 10 години за пръв път Общината подава ръка на туристическия бизнес.

Кметът на община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева, заедно със зам.-кметът Борис Врабевски посетиха ОУ „Георги Бенковски“ – с. Черни Вит, за да видят как вървят строително-ремонтните дейности и докъде е стигнало изпълнението на проекта, финансиран от МОН. Те се срещнаха с директора на училището и представител на строителната фирма като се запознаха с направеното до момента и с това какво предстои. Д-р Бояджиева направи обиколка на сградата и влезе в една от класните стаи, за да провери как върви учебния процес.

Основно училище „Георги Бенковски“ в село Черни Вит е в процес на обновяване, като в момента се извършва - Основен ремонт на покрива на салона, частичен ремонт на сградите на общежитието и училището. Ремонтните дейности се осъществяват по НП „Оптимизация на училищната мрежа“, модул „Оптимизиране на училищната мрежа“ към МОН, където се определят средства в размер до 135 000 лв. за ремонтни дейности и оборудване в училищата, приемащи ученици от закритите училища. По програмата за „Оптимизация на училищната мрежа“, със заповед на Министъра на образованието и науката, училището в с. Гложене бе закрито. Това се наложи поради финансови затруднения, влошеното качество на учебния процес и съществуващата тенденция за намаляване абсолютния брой на учащите се за периода от 2010-2016г. Така учениците от ОУ „Йото Врачев”, с. Гложене, бяха насочени към действащото училище ОУ „Г. Бенковски” -  с. Черни Вит.

Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа“ е механизмът, чрез който се регулират процесите на адаптиране на образователните структури както към интересите и потребностите на децата и учениците, така и към спецификата и потребностите на пазара на труда във всеки отделен регион в страната. 

На 3 декември – Световния ден на хората с увреждания, в гр.Тетевен бе организиран благотворителен търг за набиране на средства, с които да бъде закупено ново съоръжение за детската площадка в центъра на града. Инициативата бе на Дневен център за лица с увреждания - гр. Тетевен, с подкрепата на кмета на община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева. На събитието присъстваха – зам.-кметът на Общината Борис Врабевски, председателят на Общинския съвет Мария Стойчева, общински съветници, началникът на РУП-Тетевен, местни хотелиери и ресторантьори, част от ВК „Тетевен Волей“, сдружение „Равенство“ и др. Беше прочетен и поздравителен адрес от д-р Бояджиева, която приветства благородната кауза и благодари на всички взели участие.

Самият търг представляваше наддаването за кулинарни изкушения, приготвени от местни ресторантьори, а децата от центъра изпекоха вкусни сладки, под наставничеството на опитния готвач – Ирина Андреева. Получи се оспорвано наддаване, в което бяха събрани 2760лв. Тези средства се оказаха недостатъчни за закупуването на съоръжението, което струва 5000 лв., като предстои да бъде организирано второ събитие за достигане на нужната сума. От друга страна, който не е успял да посети благотворителния търг и е съпричастен към идеята, може да я подкрепи като посети Дневния център за лица с увреждания (гр. Тетевен, ул. „Боева могила“ №5).

Бяха връчени и наградите - „Благодетел №1“, която получи общинският съветник - Атанас Орлинов (най-висока цена за един закупен артикул) и „Най-атрактивно ястие“, спечелена от Юлия Пеева.

На 3 декември отбелязваме Световния ден на хората с увреждания, като в цял свят се организират събития, които да напомнят, че е необходима ефективна промяна в условията на живот на тези хора. В навечерието на празника председателят на Общинския съвет Мария Стойчева, посети Дневния център за лица с увреждания – гр. Тетевен и Центъра за настаняване от семеен тип за възрастни хора с физически увреждания – с. Гложене, като от името на Община Тетевен бяха подарени лакомства и на двете заведения.

 

Уважаеми дами и господа,

Най-сърдечно ви поздравявам по случай Международния ден на хората с увреждания - 3 декември. По инициатива на Генералната асамблея на ООН той се отбелязва за първи през 1992 г. и чрез честването му се дава ясен знак за готовността и желанието на всички да обединят усилията си за подобряване живота на хората с увреждания и за пълноправното им участие в обществото.

За всички нас е от особена важност да се научим, да споделяме света на хората различни от нас, защото по този начин ще станем съпричастни при решаването на проблемите им. Днес ние се присъединяваме към честването на празника с уважение и поклон пред хората, които ежедневно, с воля и кураж, отстояват правото си на достоен живот.

Искам да ви уверя, че и занапред може да разчитате на Община Тетевен при решаването на вашите проблемите, както и на подкрепа за осигуряването на пълноценното ви участие в обществения живот.

Пожелавам ви най-вече здраве, много щастливи мигове през идните празници, сила и кураж, за да отстоявате себе си и мечтите си!

 

Честит празник!

 

С уважение:

Д-Р МАДЛЕНА БОЯДЖИЕВА

Кмет на Община Тетевен

В община Тетевен бе поставено началото на декемврийските празници, с тържественото запалване на светлините на Коледната елха. Това сториха кметът на града д-р Мадлена Бояджиева, заедно с всички присъстващи на площад „Сава Младенов“.

„Както знаете всяка приказка има и своя автор, а авторът на нашата приказка и по-точно приказката наречена Община Тетевен, сме всички ние. Нека през идващите светли празници да бъдем по-смирени, по-търпеливи, по-добри и нека заедно да продължим да пишем тази приказка“, каза д-р Бояджиева. Тя завърши с пожелания за незабравимо посрещане на идните празници с много положителни емоции и радостни моменти.

Празникът на площад „Сава Младенов“ започна с посрещането на Дядо Коледа, който зарадва най-малките, а те му рецитираха стихотворения и пяха песнички. Децата си направиха снимки за спомен, след което талантливата млада изпълнителка - Ева Георгиева се погрижи за настроението на всички присъстващи. В края на музикалната програма певицата бе обградена от своите фенове, които получиха автографи и снимки.

Накрая дойде и дългоочаквания момент и всички заедно отброиха секундите до запалването на Коледната елха, която грейна заедно с целия площад – огрян от празничната заря. 

 

Четвъртото издание на турнира - „Математика без граници” стартира с есенния си кръг. Повече от 15 000 ученици от  27 страни на света се състезаваха в своите страни в първия етап на турнира. Дебют в състезанието направиха ученици от клуб „Математика“, сформиран за пета поредна година от Центъра за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР), град Тетевен.

Тетевенските математици се представиха повече от успешно в есенния етап на този престижен турнир, като една точка не им достигна, за да грабнат бронза. Те получиха сертификатите си за участие от кмета на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева, която ги насърчи с думите: „Продължавайте смело напред – вече направихте първата крачка!“. Тя добави още, че Общината е готова да съдейства с каквото може, за развитието и успехите на децата.

Успехът неминуемо се дължи и на вещото ръководство от страна на г-жа Ирена Цонева – утвърден професионалист в СУ „Г. Бенковски“ и дългогодишен ръководител на клуб „Математика“ и „Туризъм“ в ЦПЛР – Тетевен.

Страните участнички в четвъртото издание са от петте континента и са граждани на Австралия, Азербайджан, Афганистан, България, Индия, Иран, Корея, Китай, Казахстан, Киргистан, Либия, Малайзия, Малта, Македония, Молдова, Мексико, Обединените арабски емирства, Пакистан,  Република Южна Африка, Русия, Румъния, САЩ, Сърбия, Туркменистан, Турция, Филипините, Хонг Конг, Узбекистан и Швейцария.

Трите предварителни кръга /есен, зима и пролет/ се провеждат в съответните страни. Най-успешно представилите се ще получат покана за участие във финала, който ще се проведе в края на м. юни 2017 г. в Несебър, за да спорят за купите на турнира и званието „Математическа звезда на турнира”.

 

Уважаеми дами и господа,

Община Тетевен има удоволствието да ви покани на тържественото запалване на светлините на Коледната елха, което ще се състои на 2 декември от 17:30ч. на площад „Сава Младенов“. Дядо Коледа ще очаква малчуганите, а за настроението на всички присъстващи ще се погрижи талантливата млада изпълнителка - Ева Георгиева.

Заповядайте!

По повод Първи декември – Световния ден за борба със СПИН, в гр.Тетевен се проведе кампания организирана от Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН). Акцията се организира със съдействието на младежите от БМЧК, които съвместяват дейността  си  към МКБППМН.

Кампанията беше насочена към учениците от средните училища, обучаващи се в  град Тетевен, като бяха направени информационни табла, които се поставиха във всяко училище и се раздадоха брошури и презервативи на по-големите ученици. Също така, на всяко училище бяха предоставени и червени балони за направата на панделка - символ на солидарност към хората, живеещи с ХИВ и обединените усилията на общностите в общата борба срещу болестта. МКБППМН издаде  и  свои брошури, които имат за цел да фокусират внимание върху ХИВ/СПИН и предпазване от него в името на най-ценното – живота и здравето на младите хора.

През 1988г. Световната здравна организация, в стремежа си да насочи общественото внимание към проблемите на ХИВ/СПИН и да подчертае необходимостта от подкрепа и разбиране за хората, живеещи с ХИВ, обявява 1-ви декември за Световен ден за борба със СПИН. През последните години този ден се утвърждава като един от най-успешните възпоменателни дни в световната история, а понастоящем е признат и се отбелязва в над 190 държави по света.

 

Кметът на община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева се включи в инициативата - Ден на отворените врати под надслов - „Тетевен мисли за вас“ , организирана от Дирекция „Бюро по труда“ - гр. Тетевен. Участие в мероприятието взеха учениците от дванадесетите класове на СУ „Георги Бенковски“, на които тепърва им предстои, от една страна, да запишат висше образование, а от друга, да излязат на пазара на труда.

„Трудно е, но Общината работи в посока на преодоляване на безработицата и откриването на работни места, за да могат младите да се развиват тук“, каза д-р Бояджиева. Тя допълни още, че: „Община Тетевен винаги е готова да подаде ръка на младите специалисти и редовно се възползва от програмите на Агенцията по заетостта. Тези програми са изключително важни както за придобиване на опит, така и за бъдещото Ви развитие“, завърши кметът.

Учениците бяха запознати с работата на институцията и с това какво прави държавата в лицето на – Бюрата по труда – за да могат хората да получават трудова реализация. Бяха обсъдени няколко теми като - Програмата „Старт в кариерата“, възможностите на Европейска гаранция за младежта, Европейските услуги за заетост/EURES/ и др. Получи се една ползотворна дискусия, в която младежите споделиха своите желания, амбиции, проблеми и препоръки.

 

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню