Новини от региона
Новини от региона

Новини от региона

Уважаеми съграждани,

През последните месеци се появиха множество спекулации, а тази за настаняването на бежанци в града ни е водеща. Като кмет на Община Тетевен, Ви уверявам, че в тези слухове няма никаква истина и въпросът за приемане на бежанци изобщо не стои на дневен ред. Никога и по никакъв повод, не ми е поставян такъв въпрос и искам да е ясно – в град Тетевен няма да бъдат настанявани бежанци. Това е поредната спекулация, с която съзнателно се всява паника като се злоупотребява със страховете на хората. Целта е да се манипулира общественото мнение и да се уронва авторитета на кметската институция.


Отново искам да повторя – В Община Тетевен няма да бъдат настанявани бежанци, не съм подписвала документи за това и този въпрос никога не ми е поставян.

 


С уважение:

Д-р Мадлена Бояджиева

Кмет на Община Тетевен

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с настъпване на активния отоплителен сезон и зачестилите случаи на запалване на контейнери за отпадъци, Община Тетевен отправя призив към своите граждани – да не изхвърлят горящи отпадъци, незагасена жар и пепел директно в кофите за смет. Това води до амортизирането  и унищожаването на съдовете, създава опасност от разгарянето на пожари и възникването на такива в сметовозните камиони и не на последно място, причинява  замърсяване на въздуха и околната среда.

Напомняме Ви, че запалването на контейнерите за битови отпадъци, както и изхвърлянето на запалими, опасни или взривоопасни (избухливи) отпадъци в съдовете за смет е забранено съгласно чл. 27, ал. 2 от Наредбата за опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на община Тетевен. На нарушителите ще бъдат съставяни актове за установени административни нарушения и налагани глоби в размер от 50 до 500 лв.

Отново отправяме призив, когато се съмнявате, че в пепелта има незагасена жар, моля да не я изхвърляте в съдовете за отпадъците, а на безопасно място, където няма да предизвика пожар.

 

 

БОРИС ВРАБЕВСКИ

ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

В понеделник, кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева, областният управител Ирина Митева, Консултантът (Строителен надзор) - инж. Иван Георгиев, Инвеститорският контрол - Деница Денева, Председателят на СС „СТРОИТЕЛ“ - Людмил Павлов и Строителят - Любомир Генов, подписаха Констативен акт №15 за установяване годността за приемане на строеж. С това документално бяха финализирани строителните работи по първия жилищен блок в Община Тетевен – „Строител“.

Днес /22.11.2016г./, символично бе прерязана лентата на сградата, а кметът на града каза следното: „С много работа, упоритост и най-вече разбиране както от наша, така и от страна на живущите, успяхме да завършим успешно този етап от санирането на блок „Строител““. Д-р Бояджиева допълни още, че това е поредното доказателство, което показва, че Общината върви в правилната посока.

Хората от блока, в знак на признателност за добре свършената работа, подариха на ръководителя на обекта скромен подарък, за да му напомня за град Тетевен и най-вече за блок „Строител“.  

За да придобие сегашния си облик, по сградата бяха извършени ремонти дейности като: подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.), топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове), цялостен ремонт на покрив и др.  Чрез изпълнението на мерките за енергийна ефективност, се цели осигуряване на по-добри условия за живот на гражданите, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. Изпълнението на мерките по програмата ще допринесат за: намаляване на разходите за енергия и подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите.

 

На 21 ноември Българската православна църква отбелязва - Въведение Богородично, известен и като Ден на християнското семейство и християнската младеж. По случай празника, Община Тетевен съвместно с МКБППМН организираха празничен концерт, който се проведе в заседателната за на ОбС – Тетевен и събра множество зрители.

Преди началото на концерта, поздрави към присъстващите отправиха кметът на града д-р Мадлена Бояджиева и  председателят на ОбС – Тетевен Мария Стойчева, а участие в представлението взеха ученици от НУ „Хаджи Генчо“, Клуб „С магията на словото” при СУ „Георги Бенковски” и Руски клуб „Круг друзей” при ПГГСД „Сава Младенов”. Програмата включваше както музикални изпълнения, така и рецитал на стихотворения, а събитието завърши с Дамска вокална група „Незабрава”, при  Клуб на пенсионера – град  Тетевен.

Беше поставено началото и на една благородна кауза, която ще окаже помощ и подкрепа на крайно нуждаещи се възрастни хора от Общината. За всеки който желае и има възможността да дари средства, с които ще бъдат закупени подаръци за посрещане на най-светлите празници - Рождество Христово и Нова година, бе поставена кутия, която е позиционирана в информационния център на Общината и ще остане там до 19 декември, когато ще се проведе Коледен концерт и ще бъдат съобщени събраните средства.

Въведение Богородично или Денят на християнското семейство и християнската младеж е един от големите вселенски празници, който в църковните песнопения се назовава „предвестник на Божието благоволение към хората”. Семейното ходене на черква на този ден, символизира влизането на тригодишната Мария в храма и напомня на бащи и майки за духовните им задължения към децата. Вечерта семейството се събира около масата на чаша вино, топла пита и вкусна гозба. Масата се оставя неразтребена, за да дойде Богородица през нощта, да си хапне и да благослови дома. Освен Празника се чества и здравата връзка между семейството – институция, съхранила се през вековете като стълб на  обществото.

 

През изминалата седмица, в Община Тетевен се проведе инициативата -,,Мениджър за един ден’’, мероприятие, което е част от ,,Световна седмица на предприемачеството‘‘.

В четвъртък, по покана на д-р Мадлена Бояджиева, на гости в Общината дойдоха ученици от паралелката ,,Предприемачество и бизнес‘‘ на Средно училище ,,Георги Бенковски’’. Младежите от 9 и 12 клас са участници в проекта Ученическа компания ,,Млад предприемач‘‘ към училището и бяха придружени от своите ръководителите – г-жа Людмила Начева и г-жа Румяна Човканска. Секретарят - Цветелина Стоянова ги запозна с дейностите на дирекциите, за да добият реална представа за работния процес. След импровизираната ,,обиколка‘‘ беше организирана среща, на която служители от администрацията разказаха на учениците за пресечните точки между бизнеса и местната власт. Обсъдиха се мерките и решенията, с които Общината се стреми да привлича инвестиции, развива туризма, разработва и печели проекти. Младежите и служителите от Общинска администрация се обедниха около тезата, че за да се развива и подобрява общината, е нужно да се поддържат отлични взаимоотноошения, непрекъснат диалог и взаимопомощ между държавата – в лицето на Община Тетевен и бизнеса. Обсъдена беше и идеята за създаването на Младежки консултативен съвет. Основната му задача ще бъде обсъждане на проблемите, нуждите на младежите и намирането на конкретни решения за тях, а д-р Бояджиева покани ,,младите предприемачи‘‘ да се включат със свой представител.

В края на срещата, кметът връчи сертификати за участие в ,,Световната седмица по предприемачество 2016‘‘ на всички ученици, а те определиха посещението си в Общинска администрация като полезно и ползотворно.

Световната седмица на предприемачеството се провежда в 160 държави от всички континенти. Официален домакин за нашата страна, от самия й старт, е Junior Achievment Bulgaria. Основните цели на инициативата са две – да насърчи предприемачеството и да подобри образованието на децата и младежите. Проявата непрекъснато дава пример за това какво може да се постигне, когато различни идеи и култури се обединяват около идеята за предприемачеството.

 

Уважаеми съграждани,

Във връзка с подобряване на проводимостта на речните легла и отговорностите на кметовете на общини по чл. 140, ал. 4 от Закона за водите, през месец юни е извършен  контрол от Басейнова дирекция „Дунавски район“  – Плевен в участъците с намалена проводимост на речните легла в урбанизираните територии в община Тетевен.

С Констативен протокол № 1-РЗ-39 от 08.06.2016 г. е установено наличие на храстова растителност и единични дървета в участък от река Бели Вит, попадащ в регулационните граници на община Тетевен, от пътен мост на кв. Пеновото до пешеходен мост на ул. „Бели Вит“ – м. „Ключ“.

На Община Тетевен е издадено предписание от Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен със срок 28.11.2016г. да се предприемат необходимите действия от Кмета на общината за осигуряване проводимост на коритото на р. Бели Вит в определения участък. Описаните при огледа на участъка дървета са наклонени към реката и при високи води могат да паднат в речното корито и да предизвикат завиряване и нанасяне на материални щети. Част от дърветата са в непосредствена близост до подпорната стена на ул. „Бели Вит“ и компрометират нейната конструкция.

За извършване на дейностите по изпълнение на предписанието е издадено Разрешително № Докл. 82(1)/2.11.2016 г. на Кмета на Община Тетевен за отсичане на описаните дървета. След приключване на сечта, коритото ще бъде почистено от клони и трупи.

 Санкцията за неизпълнение на предписанието на Басейнова дирекция „Дунавски район“  – Плевен  в съответния срок е до 5000 лв.

Община Тетевен

Община Тетевен бе избрана  за първенец в категория „Природа за бъдещите поколения“ в раздел „Средна община“ на националния конкурс „Кмет на годината 2016“. Над 600 000 българи направиха своя избор кои градоначалници в кои сектори се справят перфектно. Изпълнителният директор на „Екопак“ Тодор Бургуджиев връчи отличето на кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева. В раздел „Голяма община“ наградата  в тази категория отиде при кмета на Габрово Таня Христова, а в „Малка община“ – при кмета на Ковачевци Васил Станимиров.

В словото си, д-р Бояджиева каза: „Поздрави към организаторите и тези, които ни подкрепиха – Тетевен е община, която иска да бъде природосъобразна и да имаме възможност за много по-добро развитие в областта на екологията. Ние сме малка, но изключително красива община – намираме се в полите на  Балкана, и мисля, че Тетевен заслужава тази награда, заслужават я всички хора, които работят и живеят в общината”.

Звездни аплодисменти, препълнена зала в хотел Маринела, магични звуци на „Вакали” и много кметски селфита белязаха официалната церемония по награждаването на победителите в „Кмет на годината 2016”. На финала водещата Радина Червенова покани носителите на тазгодишните кметски Оскари за обща снимка на тържествената сцена. Директорът на дирекция “Околна среда” към ЕК Джордж Кремлис, председателят на Асоциацията на гръцките общини Йоргос Патулис, както и неговите заместници, омбудсманът Мая Манолова, митрополит Антоний, депутати и интелектуалци поднесоха овациите си за кметовете-лидери.

 

Източник: www.kmeta.bg

От Филип Зуберски

В полите на Тетевенския Балкан, на 100 метра от издълбания в стена цитат на Иван Вазов „Ако не бях дошъл в Тетевен, и аз щях да бъда чужденец за майка България“, в зала „Олимп“ се борят едни от най-големите ни таланти в борбата. Тренира ги Симеон Милев, който не получава заплата и не събира такси от децата. Ако го попитате защо, той ще ви отговори, че така плаща своя данък към борбата.

„В тази зала съм проходил и затова реших да се върна в родния си град и да тренирам талантливите деца на Тетевен – каза Милев, бивш национал и многократен републикански шампион по борба класически стил. – През 2013-а събрахме няколко деца – къде сериозно, къде на майтап, но вече нещата са различни. Тогава бяха 7-8 момчета на приятели. Оттогава през залата минаха стотици малчугани и единственият проблем е, че времето ги поразглези. А борбата е много труден спорт. Интересно им е в началото, но като видят, че става тежко, бягат. Остават най-сериозните, трудолюбивите и постоянните, а ние пък никого не връщаме. В момента аз и другите двама треньори работим с група от 26 деца, като най-малките са в първи клас.“

И докато говорим със Симеон Милев, по-големите в залата учат по-малките на упражнения и хватки пред погледа на Дан Колов. Ликът на легендарния български борец е нарисуван на една от стените в зала „Олимп“ и оттам „следи“ своите наследници.

„Състезанията са тежки, но гоним успехи, имаме високи цели – добавя Милев. – Почти няма състезание, от което да сме се върнали без медал. За 2016-а имаме 4-ма шампиони на България, 4-ма вицешампиони и 8 бронзови медала, което е нещо невероятно. Все пак сме млад клуб. Спечелените медали са толкова много, че никой не знае точната бройка. Участваме на всички състезания у нас, а сме и единственият клуб в България, който ходи с толкова младоци на надпревари и в чужбина.“

С деца не се работи лесно. Положението усложняват и модерните технологии, които през последните години са по-интересни от топката, ракетата, тепиха.
„Те са трудни характери и понякога трябва да се повиши тон, но с всички съм приятел, а и се налага да влизам и в ролята на психолог – доверява Милев. – Всеки месец проверявам бележниците на децата. Следя за оценките им, забележките и отсъствията. Спортът и образованието трябва да вървят заедно. Тук децата минават една своеобразна казарма и това им помага да се научат най-вече на ред и дисциплина, за да са готови за живота. Без значение дали ще станат борци или не. Много ни помагат и родителите, защото те следят за спазването на режим. Особено в състезателния период, когато децата трябва да си лягат рано и да се наспят, за да са свежи.“

Друга важна помощ е тази на община Тетевен. Въпреки тежкото й финансово състояние от управата отделят 100 000 лева годишно за развитието на спорта.

„До този момент такава сума не е давана за спорт – каза кметът на община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева, наградена лично от вицепрезидента на Българската федерация по борба Николай Гергов с плакет „За принос към развитието на борбата в Тетевен“. – Разбира се, има критерии за финансиране на клубовете, като единият задължителен е наличие на детска школа. Помагаме с каквото можем и сме в непрекъснат диалог с треньорите, но може да се похвалим с това, че има 300 регистрирани деца, които тренират в 11 спортни клуба.“

За първи път допълнителна помощ за борците идва и от общинската фондация „Тома Васильов“.
„Тази година отпуснахме средства на девет момчета от клуба по борба – разкри председателят на УС на фондацията Мария Стойчева. – Общо 4500 лева бяха отпуснати заради спечелените от тях медали и постигнати високи резултати в държавни първенства.“

Треньорът Симеон Милев е щастлив, че община Тетевен подкрепя борбата, а и като цяло всички спортни клубове под Балкана.
„Сумата, която получаваме, е жизненоважна за нас и сме благодарни за усилията, които се полагат за подпомагането на спорта в този малък град – добави Милев, който тренира талантливите малчугани в Тетевен, вместо да бъде със… своите деца. – Не мога да обърна достатъчно внимание на семейството си, дори съпругата ми се шегува с мен на тази тема. Миналата година заведохме момчетата на море, а жена ми каза, че тя е на почивка с нейните деца, а аз с моите. Ние започнахме от нулата, но сега, като видя, че съдиите им вдигат ръката, това е нещо невероятно за всеки един треньор. Да видиш децата си победители, моите деца…“.

А Тетевен е град, който има особено важна роля за развитието на борбата. Курортният град, разположен под Гложенския манастир, от години е място, където националните ни отбори избират да провеждат своите лагери преди големи първенства. Чуждестранни клубове също идват да тренират пред погледа на Дан Колов. И съвсем нормално, защото Олимп за Тетевен не е домът на олимпийските богове, а мястото, където децата стават мъже.

 

Петър Хубчев облече деца от школата на „Бенковски“

 

Селекционерът на националния отбор по футбол Петър Хубчев не е забравил откъде е тръгнал. В края на октомври специалистът, който е роден в китното селце Гложене, посети Тетевен и зарадва най-малките футболисти на „Бенковски“, като им подари спортна екипировка. Тя включва екипи, чорапи и анцузи, с които малчуганите ще тренират пълноценно и ще изглеждат по-представителни в предстоящите им футболни срещи.

„Част от децата, които присъстваха, бяха респектирани и в същото време много радостни от срещата си със селекционера на националите ни“, сподели д-р Мадлена Бояджиева, кмет на община Тетевен.

Хубчев обеща да посети някоя от следващите тренировки на „Бенковски“, след което си направи и снимка за спомен с децата от футболната школа.

 

През последните месеци Община Тетевен реализира редица строително-ремонтни дейности, сред които – асфалтиране на улици в с.Галата, с.Български извор, с.Рибарица, гр.Тетевен и с.Гложене. Ремонтни дейности бяха извършени и на две детски площадки, а резултатите от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради вече са видими.

Към гореспоменатото, можем да добавим и изградените три подпорни стени – в с. Градежница, с. Васильово и гр. Тетевен (дворната стена на училище „Хаджи Генчо“), както и други две, които са пред завършване – в с. Рибарица (местността „Заводна“).

Детската площадка в ж.к. „Пеновото“ е почти завършена, като досега бе направено почистване, озеленяване, засаждане на декоративни храсти и дървета, поставяне на пейки, подмяна на амортизирани детски съоръжения за игра и поставянето на нови. Другата площадка, на ул. „Петко Страшния“, също бе реновирана, а с реализацията на ремонтните дейности се цели пълно съответствие с нормативните изисквания, както и създаване на приятна, функционална и естетическа среда за игра и забавления на децата, ползващи площадките.

След асфалтирането в с.Галата и с.Български извор, ремонт беше направен и на улица „Брязово“ в курорта Рибарица, като предстои да бъде изкърпена и ул. „Заводна“. Към края на месеца ще започне и частичното отводняване на ул. Даковото, за която Общината е кандидатствала с проект по Програма за развитие на селските райони 2014-2020, чрез който да бъде основно ремонтирана догодина, с изграждане на тротоари, улично осветление и асфалтова настилка.

 Строително-ремонтните дейности по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради продължава, като в момента паралелно тече обновяването на 5 блока, на територията на Общината. Вече могат да се видят и резултатите от санирането, което от една страна, ще повиши стойността на жилищата, които ще бъдат енергоефективни и по-топли, а от друга, ще промени и цялостната визия на града.

Кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева се срещна с младата и талантлива поетеса - Николина Милева, която постигна забележителен рекорд по пътя към литературните върхове, като само за един месец получи три авторитетни награди. Творческите постижения на писателката, от град Тетевен, не останаха незабелязани и местната администрация, в лицето на  д-р Бояджиева, я удостои с грамота за нейния принос към културата, образованието и книжовността. Градоначалникът й пожела още много успехи и да продължава да прославя името на град Тетевен.

Николина Милева е млада и талантлива поетеса, която е удостоена с редица награди. Сред тях блести особено забележителното първо място на Националния поетичен конкурс „Мара Белчева“, което й е присъдено от най-изтъкнатите писатели, критици и редактори в тази област. В съревнование с други 450 творби на 188 авторки, нейното стихотворение „Трохи от прошки“, извоюва най-високото отличие посветено на аристократката на българската поезия - Мара Белчева.

Талантът на тетевенката бе отбелязан с награда и на XII-я Национален конкурс за поетеси на името на Дора Габе, където бяха представени195 участнички с над 1000 стихотворения. В колекцията от награди с особен чар блести и отличието от VIII-я Национален конкурс за учители творци, тъй като Николина е учителка по професия. Награждаването се състоя в навечерието на 1-ви ноември в литературен клуб „Перото”, където литературният й талант беше оценен по достойнство с Почетна грамота.

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню