Новини от региона

Новини от региона

За втора поредна година сдружение „Артеко Студио” и Вила Червен организираха художествен пленер под надслов - Арт Пленер ВИЛА ЧЕРВЕН. Събитието се осъществи с помощта на Община Тетевен и е част от Културната програма на Общината за 2017година.

Мероприятието събра артисти от различни поколения, за да творят сред природата на Тетевенския Балкан. Идеята на пленера е не само да се обменят идеи между участниците, а да се направи и комуникация със зрителите през призмата на творбите им. Едно арт събитие, подчертаващо съвременното и модерното изкуство с обмяната на виждания между автори и зрители, което би могло да постави началото на съживяване и нуждата от подобни изяви в малките населени места като гр. Тетевен.

Изложбата на творбите от пленера се състоя на 6 октомври в гр. Тетевен - Художествена галерия, при НЧ „Съгласие - 1869 г.“. Тя бе посетена от кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, зам.-кмета Борис Врабевски и голям брой жители и гости на града.

Д-р Бояджиева коментира изложбата и каза, че произведенията те пленяват с красотата и изяществото си. Тя добави, че всяка творба изпъква със своите форми, цветове и неповторим стил, като не спести похвалите си към създателите им.

Изложбата ще бъде отворена до 22 октомври 2017г., а в пленера взеха участие: Анна Бояджиева, Владимир Балев, Георги Христов, Георги Стефанов, Димитър Грозданов, Невена Дернева, Илия Мръвков, Лилия Балева, Лияна Димитрова, Милена Атанасова, Милена Стамболийска, Северина Даниелова, Светла Атанасова и Христо Христов.

Днес официално бе открита облагородената и благоустроена централна част на село Голям извор по проект „За чиста околна среда в село Голям извор, община Тетевен”. Проектът е на тема "Обичам природата - и аз участвам" по Национална кампания "За чиста околна среда - 2017 г.", с финансиране от 9 997,20 лв. Дейностите по неговата реализация стартираха през м.юли и приключиха през м.септември 2017г.

На събитието по откриването присъстваха кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, кметът на Голям извор – Илиян Маринов, председателят на ОбС - Тетевен – Мария Стойчева, секретарят на Общината – Цветелина Стоянова, директор на дирекция "Специализирана администрация" – Валентина Николаева, жители на селото и др.

„До момента на територията на селото не е реализиран подобен проект“, подчерта д-р Бояджиева. Тя допълни, че с изпълнението на дейностите заложени в настоящия проект се е подобрило качеството на околната среда в селото, повишило се е екологичното съзнание на жителите му и не на последно място - се е затвърдило желанието на живущите да пазят природата чиста.

Кметът на Голям извор каза, че кметството заедно с читалище „Найден Григоров - 1900г.“ и ОУ „Васил Левски“ се ангажират да поддържат и почистват изградената паркова зона. „Това ще се случи чрез реализация на обществени изяви и допълнително активиране на населението в почистване и приобщаване на пространството около сградата на читалището към парковата среда“, добави г-н Маринов.

Проект „За чиста околна среда в село Голям извор, община Тетевен” цели подобряване на екологичната обстановка в селото и създаване на по-приятна и облагородена физическа среда. С реализирането му се създават условия за по-добро оползотворяване на свободното време на жителите и гостите на селото, което ще подобри и условията на живот.

За реализацията на проекта се извършиха следните дейности: 1. Събиране и почистване на отпадъци, събиране на сухи треви, хартия и др. Изкореняване на храсти и плевели, което се изпълни с доброволната помощ на местното население. Събраните отпадъци бяха транспортирани до определено от община Тетевен временно депо; 2. Облагородяване на зона за отдих в централната част на селото, залесяване на площите, поставяне на архитектурни елементи – пейки за отдих, беседка, кошчета за боклук. Ремонт на съществуващо парково и детско оборудване. Ремонт на оградата и входната врата; 3. Изграждане на безопасен детски кът за игра – изграждане на каучукова настилка и поставяне на детска люлка везна. 

 

rso proekt baner

 

На 6 октомври 2017 г. в Община Тетевен се проведе последната дейност по проект „Общо бъдеще чрез образование за развитие”. В заседателната зала на ОбС – Тетевен се състоя работна среща за обмен на добри практики и създаване на Регионална мрежа на Общинските консултативните съвети по въпросите на младежта, а в нея взеха участие представители на Общините: Тетевен, Априлци, Габрово, Ловеч, Елена, Луковит, Дряново, Антоново, Летница,Трявна, НЧ „Христо Ботев - 1929“ – с. Малък извор, Областен малдежки съвет Ловеч и експерти от Областна администрация Ловеч.

На събитието присъстваха и кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, председателят на ОбС – Тетевен – Мария Стойчева, изпълнителният директор на РСО „Централна Стара планина” – Мариела Петрова, директори на училища, ученици и др.

Валентина Николаева - директор на дирекция "Специализирана администрация", Петя Вълова – секретар на Общински консултативен съвет по въпросите на младежта и Деница Христова – мл. експерт "Околна среда" – представиха както дейностите по самия проект, така и инициативите на Младежкия консултативен съвет, който е колективен, постоянно действащ обществен консултативен орган към кмета на Община Тетевен.

След това бяха представени още няколко презентации и кратки видео материали, от страна на останалите общини, в които можеха да се видят добри практики и креативни идеи в работата с деца и подрастващи. Всичко това бе подложено на дискусия, от която бяха извлечени редица позитиви, като същевременно се коментира и възможността за създаване на Регионална мрежа на Общинските консултативните съвети по въпросите на младежта. Присъстващите се обединиха около тезата, че такава мрежа трябва да съществува, а чрез нея членуващите общини да си оказват взаимопомощ, да организират заедно събития, да обсъждат въпроси и възможности и т.н.

След работната среща участниците посетиха екопътека – „Под пръските на водопада“, където се насладиха на естествената природна красота и видяха нагледно един от почистените по проекта туристически маршрути.

На следващия ден в курорта Рибарица – хотел „Света Екатерина“ се проведе заключителната пресконференция по проект „Общо бъдеще чрез образование за развитие”. Накратко бе представена целта на проекта, извършените дейности и ползите от тях. Отново бе разисквана темата за  Регионална мрежа на Общинските консултативните съвети по въпросите на младежта, като остана да бъдат премислени дребни детайли по структурата и организацията й. Очаква се тя да стане факт в близките месеци. Накрая последваха няколко кратки видео материала за Тетевен и красотите на цялата община, след което бе сложен край на мероприятието.

„Общо бъдеще чрез образование за развитие” имаше за цел да осигури привлекателна среда за развитие на младите хора чрез неформални екологични образователни инициативи, използващи методиката DEAR („Обучение за развитие и повишаване на познанието”). Предвидените по проекта дейности насърчиха младежи на възраст от 15 до 29 години от Тетевен и селата Рибарица, Черни Вит и Голям извор да се включат с доброволен труд в обществения живот и да бъдат отговорни към своето бъдеще, като участват във формирането на младежките политики на местно ниво.

Проектът е на стойност 4 940 евро и се изпълни съвместно от РСО „Централна Стара планина” и Община Тетевен. Собственият принос в размер на 750 евро е осигурен от Община Тетевен. 

На 05.10.2017г. в сградата на Община Тетевен бе подписан Акт 15 за установяване годността за приемане на строежа на блоковете - "Сава Младенов" №14 и "144" №10, вх. Д. Документът бе подписан от кмета на Общината д-р Мадлена Бояджиева, областния управител на Ловеч – Георги Терзийски и останалите длъжностни лица, които отговарят за осъществяването на строежа /строителен надзор, изпълнител и т.н./. Присъстващите лица отидоха на място, за да видят как е извършено санирането и да се запознаят с детайлите около изпълнението на обектите.

Кметът на Тетевен и областният управител проведоха няколко разговора със собственици на апартаменти от съответните блокове. Хората казаха, че всичко върви добре и са много доволни от факта, че жилищата им са санирани. Те изказаха своята благодарност и признателност към ръководството на Общината, както и към г-н Терзийски за помощта и съдействието.

Към настоящия момент, на територията на община Тетевен, цялостно са санирани 7 сгради / 5 от тях са с издаден Акт 16 и разрешение за ползване, а останалите 2 са с Акт 15 и предстои организиране на Държавна приемателна комисия/, като остават две други сгради, които са с по-късен срок на изпълнение.

Акт 15 е документът, с който се констатира, че сградата е напълно завършена. Документът се съставя от инвеститора (възложителя), строителя, консултанта (строителния надзор) и проектанта (по всички части). Целта на Акт 15 е да установи състоянието и готовността на строежа за въвеждането му в експлоатация. Документът се подписва както от компетентните длъжностни лица, така и от собствениците на обекти в сградата. С този акт се извършва и предаването на строежа от строителя на възложителя. Акт образец 15 е основание за съставяне на протокол образец 16 за установяване годността за ползване на строежа.

Националната програма за енергийна ефективност е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. Изпълнението на мерките по програмата ще допринесе за: намаляване на разходите за енергия, подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите и осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.

В дните от 29 септември до 1 октомври се проведе Традиционният есенен панаир в Тетевен. Основният акцент в празненствата бяха народните състави и формации от общината, които представиха своите завладяващи танцови и музикални изпълнения, както и неостаряващите хитове на дует „Ритон“. Въпреки студеното време град Тетевен се изпълни с туристи и гости за събитието.

Панаирната програма включваше за всекиго по нещо и започна на 29 септември с откриване на изложението на меда от инж. Георги Дишков - председател на сдружението "Балкански нектар" – Тетевен. Последваха няколко музикални изпълнения от вокална група „Медени гласове“ - гр. Шумен, след което бяха наградени отличилите се деца в конкурс за рисунка на пчеларска тематика. Кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева връчи плакет и грамота на Димитър Дебеляшки за „Пчелар на годината“, а зам.-областният управител на Ловеч – Илиян Тодоров награди Иван Иванов, отново с грамота и плакет, за „Най-проспериращ млад пчелар“ в град Тетевен. На мероприятието присъстваха зам.-кметът на Община Тетевен – Борис Врабевски, председателят на ОбС - Тетевен – Мария Стойчева, жители и гости на града, пчелари от страната и др.

По-късно същия ден се проведе Празничен концерт с участието на танцови състави и формации от община Тетевен, а именно: Фолклорна формация „Кенар“ - НЧ „Съгласие 1869г.“, гр. Тетевен; Детски танцов състав „Пъстроцвет“ - НЧ „Съгласие 1869г.“, гр. Тетевен; Фолклорна формация „Сборенка“ - НЧ „Развитие“  –  1931“, село Рибарица; Група за автентичен фолклор „Тетевенски божурчета“ -  НЧ „Съгласие 1869г.“, гр. Тетевен; Танцов състав „Рибарски бисери“, село Рибарица; Детски танцов състав „Царичина“, село Рибарица; Самодейна танцова формация „Ева“ - НЧ „Съгласие 1869г.“, гр. Тетевен; Фолклорна формация „Алтън Тетевен“ - НЧ „Съгласие 1869г.“, гр. Тетевен и група по народни танци при НУ „Любен Каравелов“, с.Бабинци. Преди да започне концертът, кметът на Тетевен и областния управител на Ловеч – Георги Терзийски връчиха грамоти от Европейската асоциация на фолклорните фестивали на Бистра Генчева и Асен Асенов - за съхранение и принос в развитието на българските традиционни народни изкуства. Изпълненията по време на спектакъла изпълниха пл. „Сава Младенов“ и заредиха присъстващите с положителни емоции и много настроение.

Вторият ден от панаира започна с детска развлекателна програма, в която най-малките се насладиха на различни номера, трикове и изненади, поднесени им от аниматори, клоуни, жонгльор и фокусник.

Концертът с участието на дует „Ритон“ се превърна в най-очакваното събитие тази година. То събра стотици фенове на популярното дуо, които освен неостаряващите си хитове изпълниха и някои от новите си песни. Малко преди началото му, кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева отправи приветствие към събралото се множество. Тя пожела на всички здраве и щастие, както и незабравими моменти и емоции по време на Традиционния панаир. При последното парче на Катя и Здравко, празнична заря огря небето, за да сложи подобаващ край на неотразимото им представяне.

Успоредно с програмата на панаира се проведоха състезанията по ориентиране за купа „Тетевен 2017“ и турнир по волейбол за ”Купата на Купите”.

rso proekt baner

На 27 септември в салона на Община Тетевен се състоя кулинарна изложба под надслов „Здравословно хранене и здравословен начин на живот”. Тя включваше представяне на местни храни и продукти на тетевенския край от миналото и днес, които са произведени в района, както и кратка презентация на тема здравословно хранене. Организатори на проявата са  Община Тетевен и РСО „Централна Стара планина“, а изложбата е част от дейностите, предвидени по проект „Общо бъдеще чрез образование за развитие“. Той стартира през месец юни тази година и има за цел да осигури привлекателна среда за развитие на младите хора чрез неформални екологични образователни инициативи.

Със своите продукти и домашно приготвени храни, в изложението се включиха кметствата – Голям извор, Рибарица и Черни Вит, граждани, вила „Червен“, земеделски производители, ЦПЛР – Тетевен, училища от общината – СУ „Георги Бенковски“, гр. Тетевен; ОУ „Христо Ботев“, с.Глогово;  ОУ „Г. Бенковски“, с.Галата и НУ „Хаджи Генчо“, гр. Тетевен.

Валентина Николаева /директор на дирекция "Специализирана администрация"/ запозна присъстващите с идеята на събитието, както и с дейностите по проекта. Тя се обърна най-вече към децата, насочвайки вниманието им към предимството на истинската, екологична и чиста храна.

Биологът и бивш кмет на с.Черни Вит - Цветан Димитров изнесе кратка презентация - „Здравословно хранене и здравословен начин на живот“, чрез която представи темите за местните храни и производството им в малък мащаб, как да съхраняваме природата и да я щадим, храната като източник на здраве и борбата срещу разхищаването на храна.

Последва обиколка по наредените щандове, където всеки имаше възможността да представи своята продукция – каква храна е донесъл, как е приготвена и какво е характерното за нея. Бяха изложени много и разнообразни продукти и ястия като: царевична и ечемичена пита, домашна лютеница, различни видове сирена и сладка, печена тиква, лучник, тиквеник, баклава, качамак и др. Учениците от НУ „Хаджи Генчо“ бяха изработили специално тематично пано, на което можеше да се видят различни билки, подправки и растения.

Накрая дойде ред на най-приятната част от програмата – дегустацията. Присъстващите имаха възможността да опитат изложените изкушения и сами да се уверят в тяхното качество и вкус.

Европейски потребителски център България организира еднодневен информационен щанд, който ще отвори в Тетевен на 26 септември, от 10,30 ч., на площад „Сава Младенов“. Събитието се организира в рамките на информационното турне под мотото „Вашите права като европейски граждани”. То ще се проведе между 25 и 28 септември 2017 г. В понеделник, 25 септември, щандът ще бъде в Ботевград, а след Тетевен заминава за Омуртаг (27 септември) и Варна (28 септември).

Информационната кампания се провежда съвместно от европейските мрежи в България – Център за развитие на човешките ресурси, Европейски потребителски център България, Информационен център „Европа Директно: София“, Enterprise Europe Network – България и Бюро Творческа Европа (офис МЕДИА).

Идеята е да бъдат запознати хората какви са правата им като потребители в Европейския съюз, как могат да си потърсят работа зад граница, а ако са студенти – да отидат на стаж и натрупат опит в друга държава. Може да разберат и как да намерят партньор за свой бизнес проект или технологично сътрудничество.

Подготвена е много полезна информация, като са предвидени и забавни игри с награди. При необходимост хората могат да подадат сигнал за нарушени потребителски права на щанда.

Турнето се провежда по традиция всяка есен на различни места из страната.

На 22 септември в историческата местност „Костина“, курорта Рибарица, бе отбелязана 109-та годишнина от Независимостта на България и 174 години от рождението на революционера Георги Бенковски.

На тържествената програма присъстваха зам.-кметът на Община Тетевен – Тони Стоев, председателят на Общински съвет - Тетевен – Мария Стойчева, кметът на Рибарица – Пенка Ганева, представители на Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва /СОСЗР/ от Тетевен и други градове в страната, Национално дружество "Традиция" - Тетевен, жители и гости на курорта Рибарица и др.

Мероприятието започна с посрещане на съюзните знамена, след което приветствия към присъстващите отправиха г-жа Ганева /кмет на Рибарица/ и г-жа Стойчева /председател на ОбС - Тетевен/. Програмата продължи с рецитал подготвен от учениците на ОУ "Георги Бенковски", с. Рибарица, едноминутно мълчание в знак на почит и уважение пред живота и делото на Георги Бенковски и полагане на венци и цветя пред неговия паметник.

Организатори на мероприятието са Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва /СОСЗР/ – Тетевен и кметство Рибарица, с подкрепата на Община Тетевен.

На 22 септември 1908 г. във Велико Търново, с манифест, княз Фердинанд обявява независимостта на България. С този акт на практика се отхвърлят последните васални връзки с Османската империя. Княжество България става независима държава, начело с коронования цар Фердинанд. Високата порта (Турция), а след това и Великите сили признават официално българската независимост. Обявен е за официален празник с решение на Народното събрание от 10 септември 1998 г.

На 21.09.2017г. се навършиха  и 174 г. от рождението на апостола на българските национални борби и на Априлското въстание Георги Бенковски. Водачът на Хвърковатата чета е роден в Копривщица с името Гаврил Груев Хлътев. Приемайки името Георги Бенковски, слага началото на революционната си дейност, посветена на свободата на България. Георги Бенковски оставя светла диря в национално-освободителните борби на България и името му се нарежда до най-великите българи в българската история.

Честит празник!

Сдружение "FUTURE LEEWAY MOVIES" (Свободата на бъдещото изкуство) за втора поредна година провежда кампания „Нека да помогнем на едно българско семейство“, с прожекции на студентски филми. Инициативата има за цел да помогне на едно нуждаещо се от лечение дете, за което е необходима непосилна за семейството му сума.

Тази година кампанията е в подкрепа на Любомир Райков на 7 години, от гр. Тетевен. Той е с диагноза – Детска церебрална парализа и епилепсия – Синдром на Уест. За 2017 год. турските специалисти планират по-интензивна терапия, поради което са предвидени пет курса рехабилитация. За лечение, път и престой в Турция ще са нужни 30 000 лв.

За целта сдружение FLM ще прожектира селекция от студентски филми, на които ще може да присъствате  на 09.10.2017г., от 18:00ч., в заседателната зала на Общински съвет – Тетевен. Входът ще бъде чрез дарение, а събраната сума преведена за лечението на Любомир.

 

Друг вариант да окажете Вашето съдействие и подкрепа е чрез:

- Закупуване на продукти от PORTOKAL.BG (ДАРЕНИЕ 50%) от всички продукти с логото на кампанията.

- Дарение чрез DMS LUBOMIR на 17 777

- Банкова сметка: БАНКА ДСК ЕАД

 Титуляр: Любомир Райков Райков

 IBAN: BG14 STSA 9300 0022 1421 25

 BIC: STSABGSF

 

За повече информация:

Сайт на сдружение "FUTURE LEEWAY MOVIES" – http://www.flm.bg

Фейсбук страница на сдружението - https://www.facebook.com/FLMCharity/

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню