Новини от региона
Новини от региона

Новини от региона

Информация от Областен информационен център – Ловеч за възможност за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., Приоритетна ос 7 „Транснационално и междурегионално сътрудничество”, посредством схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-7.0.07 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1” – Фаза 2

 

Допустими кандидати и партньори по настоящата процедура за безвъзмездна финансова помощ са: работодатели (микро, малки, средни и големи предприятия);

 

Дейностите, които получат подкрепа включват:

  1. Проучвания на опита на други страни-членки или други държави, включително чрез посещения на място, партньорски проверки и обмяна на служители.
  2. Разпространение и обмяна на информация и опит, включително чрез  публикации, организиране на събития, изграждане и/или включване в партньорски  мрежи, туининг (побратимяване).
  3. Обмяна на ръководители на програми и проекти, служители, обучаващи, обучаеми, представители на заинтересовани страни и обмяна на опит на място.
  4. Съвместно или координирано провеждане на социални експерименти чрез адаптиране и/или валидиране (изпробване) на иновативни модели, практики, услуги, продукти и помощни системи от други държави.

 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е  26 692 794.00 лв. Всеки проект по настоящата процедура трябва да бъде с минимален размер на безвъзмездната финансова помощ от 50 000.00 лв. и максимален размер  300 000.00 лв.

 

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: www.esf.bg, http://eufunds.bg/ и http://ophrd.government.bg/view_doc.php/5874

 

Краен срок за представяне на предложенията: 25 октомври 2012 г., 16 часа, местно време, на следния адрес:

Министерство на труда и социалната политика

Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти"

ул. "Триадица" №2, София 1051, България

 

Център на проявите, свързани с отбелязването на 175-годишнината от рождението на Апостола на българската свобода Васил Левски за Община Тетевен беше проведеното на 18 юли честване в с. Голям Извор. Гости на тържеството бяха: д-р Мадлена Бояджиева - председател на Общинския съвет в Тетевен, Детелин Пърлев и Левчана Хаджиева - заместник- кметове на Община Тетевен, Райко Райков - Н-к на РИ на Министерството на образованието, младежта и науката - Ловеч, общински съветници, кметове на кметства, близки до Голям Извор населени места, представители на клубовете на голямоизворяни от София и страната. Подобаващо и отговорно към честването се отнесоха всички, взели участие в тържествената проява, проведена под егидата на Кмета на Общината - г-н Милен Милев и Кмета на Голям Извор - Кирил Илиев.

Проектът на община Луковит е на стойност 15,6 млн. лева и включва строителство на депо – първа клетка, доставка на машини и съоръжения за експлоатацията на депото, стационарно оборудване и изграждане на регионалното депо за неопасни отпадъци. Предстои и изграждане на център за рециклиране – РЦУО Луковит, инсталация за „зелено” компостиране и претоварна станция – Тетевен. Ще бъде изграден и общински център за рециклиране. Партньори по проекта на община Луковит са Червен бряг, Роман, Тетевен и Ябланица.

Повече информация вижте тук.

На 29.06.2012г. в гр.Ловеч се проведе обучителна сесия на обществените възпитатели от Ловешка област. Обществените възпитатели, които работят към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви от Община Тетевен, взеха участие в проведеното методическо ръководство.
Информация за извършените изследвани и видео материал вижте тук.
На 21 юни 2012 година от 11,00 часа в гр.Тетевен, м. Козница се проведе възпоменателен митинг, посветен на 136-годишнината от гибелта на сподвижника на Левски и един от 11-те Ботеви четници от Тетевен - Сава Младенов. Организатори на проявата бяха Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов”, приела за свой патрон Сава Младенов преди 70 година, Община Тетевен и Народно читалище „Съгласие 1869 г.”. Гости на възпоменателното честване бяха зам.-областният управител на Ловешка област Сашо Данков, началникът на Регионалния инспекторат на Министерството на образованието, младежта и науката Райко Райков, зам.-кметът на Община Тетевен Левчана Хаджиева, както и гости от побратимени училища на територията на Република Сърбия.

Деца от подготвителна група на ЦДГ №1 "Васил Левски" - гр. Тетевен и техните родители използваха прекрасния неделен ден за разходка с образователна и развлекателна цел. Посетиха лобното място и паметника на Георги Бенковски (м. Костина, с. Рибарица, общ. Тетевен) и получиха първите си знания за историческото минало на своя роден край.
След разходката се насладиха на уникалната природа на тетевенския балкан и проведоха забавни състезателни игри.
Накрая се отдадоха на заслужена почивка и се увериха, че храната е най - вкусна, когато се консумира сред природата.

Балони, акробати, клоуни и бонбони, завихрили се в  шеметна забава – това бе изненадата, с която Комисия за детето при Община Тетевен поздрави малчуганите от детските градини, Дневния център и Центъра за обществена подкрепа. Денят на детето бе открит от Председателя на комисията – Петя Вълова и от Капитана на купона – атрактивния кмет на Община Тетевен – господин Милен Милев. След това, в продължение на повече от час, професионални актьори от  Театрална Академия въвлякоха децата  в Шоуто „Цирк без край”. В края на спектакъла към небето над Тетевен полетяха разноцветни балони, пуснати от детските ръце – посланици на доброто и радостта . Празникът  продължи до късния следобед  в Двореца на децата – огромен батут, в който от началото на месец май безплатно играят малчуганите на Тетевен.
Отминаха проявите, свързани с отбелязване 136-годишнината от Епилога на Априлското въстание и гибелта на войводата Георги БЕНКОВСКИ. При подчертан интерес, въпреки неблагоприятните климатични условия, сложените във времето прояви се радваха на своите почитатели. Очакваната Тържествена заря- проверка премина на значителна висота, подготвена и реализирана с участието на Военновъздушна учебна база „Георги Бенковски” - Долна Митрополия, с която Общината поддържа взаимоизгодни контакти в продължение на повече от 60 години.

Възпоменателният митинг на лобното място на войводата Бенковски в м. Костина, който има своята надвековна история, отново имаше почитатели въпреки лошото време. Същото това лошо време ни припомни разигралите се събития преди 136 години, като възпроизвеждането на последните мигове от живота на Войводата стана с участието на Националния клуб „Традиция” и неговите поделения от Тетевен, Копривщица, Плевен и Ловеч. В рамките на своята традиционност бяха и рапортите на участниците в Националния поход „По стъпките на Георги Бенковски”, както и клетвата на възпитаниците от Спортното училище в гр. Плевен.

Отминаха проявите, свързани с отбелязване 136-годишнината от Епилога на Априлското въстание и гибелта на войводата Георги БЕНКОВСКИ. При подчертан интерес, въпреки неблагоприятните климатични условия, сложените във времето прояви се радваха на своите почитатели. Очакваната Тържествена заря- проверка премина на значителна висота, подготвена и реализирана с участието на Военновъздушна учебна база „Георги Бенковски” - Долна Митрополия, с която Общината поддържа взаимоизгодни контакти в продължение на повече от 60 години.

Възпоменателният митинг на лобното място на войводата Бенковски в м. Костина, който има своята надвековна история, отново имаше почитатели въпреки лошото време. Същото това лошо време ни припомни разигралите се събития преди 136 години, като възпроизвеждането на последните мигове от живота на Войводата стана с участието на Националния клуб „Традиция” и неговите поделения от Тетевен, Копривщица, Плевен и Ловеч. В рамките на своята традиционност бяха и рапортите на участниците в Националния поход „По стъпките на Георги Бенковски”, както и клетвата на възпитаниците от Спортното училище в гр. Плевен.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню