Новини от региона

Новини от региона

През 1985 г. ръководителите на страните от Европейския съюз, на свое заседание в Милано, решават 9 май да бъде честван като Ден на Европа. От тогава до днес 9 май символизира стремежа към единство, мир и просперитет в Европа.

Община Тетевен отбеляза празника с няколко събития. В 11:00ч. учениците от ПГГСД „Сава Младенов“ и НУ „Хаджи Генчо“ представиха кратка програма в салона на общината, с която бе почетена паметта на загиналите герои във Втората световна война. Кметът на Тетевен д-р Мадлена Бояджиева връчи поздравителни адреси на ветераните от войната, след което мъжка вокална група "Вежен", към читалище "Съгласие 1869", отправи музикален поздрав към присъстващите.

Малко по-късно събитията се пренесоха към сградата на Исторически музей, където д-р Бояджиева, представители на Съюза на ветераните от войните и граждани поднесоха цветя пред Мемориала на загинали тетевенци във войните.

В 14:00ч., отново в салона на Община Тетевен, учениците от СУ „Георги Бенковски“ се бяха подготвили с презентация и запознаха публиката с интересни факти за Европейския съюз - Римския договор и етапите на присъединяване към общността, структурата на Европейския съюз и неговите символи, ползите и задълженията от членството в съюза и др. Всичко това бе посветено на Деня на Европа и 10 години от членството на България в Европейския съюз. За своето старание и усилие младежите получиха символични награди от представителите на Областен информационен център – Ловеч, а на събитието присъстваха още кметът на община Тетевен, зам.-кметът Тони Стоев, представители на общинска администрация и граждани.

На 05.05., 06.05. и 07.05.2017 г. Община Тетевен, Българска федерация по туризъм и клуб по пешеходен туризъм „Царичина“ – Тетевен, организираха  4-ти Национален пролетен събор „Тетевен 2017“. В него се включиха групи от клубовете по туризъм от гр. Кърджали, гр. Етрополе, гр. Кнежа, гр. Роман, гр. Тетевен и клубове и секции по пешеходен туризъм към туристически дружества и училища от страната -  природоизследователски и природозащитни отряди, сип „Туризъм“, модул „Туризъм“, „Масов спорт“ в групи: 1 – 4 клас, 5 – 8 клас и мъже и жени – общо 96 участника.

В събота /06.05./ от 9. 00 до 13. 00 часа се проведоха спортно – туристически състезания: щафета от 4 поста, където победители станаха състезателите от гр. Етрополе; състезание по скоростно преминаване на въжена пътека за 1 - 4 клас с победител отборът от Кърджали, а за 5 – 8 клас първо място спечелиха представителите от гр. Роман. Втората част на надпреварата – от 14. 00 часа до 17. 00 часа, включваше състезание по теглене на въже и спортно – технически умения по построяване на палатка, като първото място заеха представителите на гр. Кнежа. Третата част от спортно – състезателния празник беше посветена на художествената самодейност, където категорични победители бяха домакините от гр. Тетевен.

Наградите – тениски с логото на БФ Туризъм и Община Тетевен и по 32 комплекта златни, сребърни и бронзови медали /общо 96 медала/, бяха връчени от името на Кмета на Община Тетевен – Д-р Мадлена Бояджиева. От страна на БФ Туризъм на призьорите бяха връчени наградни купи.

На 05.05.2017 г. в заседателната зала на Община Тетевен се проведе първото заседание на Консултативния съвет по образование към общината. Съветът е експертен орган към Кмета, който анализира и оценява политиката на Община Тетевен в сферата на образованието, подпомага ръководния екип на общинска администрация при формулиране и разработване на образователната политика.

 Съветът  прие правилник за функциите, дейността и организацията си на работа и структурира състава си: председател – д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен, зам. председател – г-жа Първолета Василева – зам. Директор на ПГГСД „Сава Младенов“, секретар – г-жа Дияна Лалева – Гл. експерт „Образование“, членове – учители от училищата и детските градини на територията на община Тетевен, синдикати, неправителствени организации.

Съветът  разгледа  и гласува предложенията за средищни и защитени училища постъпили от СУ „Г. Бенковски“ – гр. Тетевен, ОУ „Г. Бенковски“ – с. Черни Вит, ОУ „Г. Бенковски“ – с. Рибарица и НУ „Л. Каравелов“ – с. Бабинци.

Обсъди  начина за провеждане на празника на Славянската писменост и култура и награждаване на изявени учители по случай 24 май.

Общинска администрация поема подобна инициатива за първи път и за да има постигнати резултати е необходимо всеки член на Съвета да е запознат подробно не само  с Общинската стратегия за образованието, но и със Стратегията за социалните дейности в общината и Програмата за младежта за 2017 г. 

Резултати от проучване на ПДИ чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт

 

В периода 7 февруари – 31 март 2017г., Програма Достъп до Информация прегледа и оцени 566 интернет страници на административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти, задължени да предоставят информация и независими органи на власт.

В рамките на проучването бяха подадени 566 електронни заявления с искане за предоставяне на списъка на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на съответната администрация, както и форматите, в които е достъпна. Изготвянето и публикуването на този списък бе създадено като задължение с измененията в ЗДОИ (чл. 15а) от края на 2015.

Целта на проучването е да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

За пръв път бе отчитано дали страниците са съобразени с нуждите на хората със зрителни затруднения и дали имат текстова версия.

Нивото на прозрачност тази година бе оценявано с точки по 118 (139 за общините) индикатора, като възможният максимум е 99,2 (111,7 за общините).

На 14 март 2017г. ПДИ изпрати предварително резултатите на всяка от проучените институции за обратна връзка и отрази постъпилите коментари в рейтинга. Въз основа на индикаторите за изпълнението на задълженията за активно публикуване на информация, системата на проучването генерира различни рейтинги - Рейтинг на активната прозрачност на централните органи на власт; Рейтинг на активната прозрачност на органите на местно самоуправление; Рейтинг на активната прозрачност на областните администрации; Рейтинг на териториалните органи в системата на изпълнителната власт.

Сравнителен Рейтинг на институциите проследява процентното изпълнение на задълженията за публикуване на информация през 2015, 2016 и 2017 и показва развитието на активната прозрачност на институциите в България.

В стремежа си към предоставяне на още по-пълна и ясна информация и осъществяване на все по-удовлетворяващо партньорство с местната общност и с виртуалните посетители, в началото на 2016г. бе обновена официалната интернет страница на Община Тетевен. Така, освен изцяло промененият дизайн, беше улеснен и начинът за намиране на полезна информация, която да бъде в услуга на гражданите.

Рейтинг на активната прозрачност на органите на местно самоуправление може да видите на тази линк: http://www.aip-bg.org/surveys/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3/201759/?InstCategoryID=IN0012&ProvinceID=

Миналата седмица бе подписан акт 16 на още една жилищна сграда в Тетевен - блок „Иван Туйков“, която бе обновена по Националната програма за енергийна ефективност. Документът удостоверява, че строежът е изпълнен в срок, законосъобразно и в съответствие с всички изисквания и технически спецификации. Това е поредната – 4-та сграда с акт 16, като през следващия месец (май) предстои да започнат строително-монтажни дейности по още 4 кооперации – това са блоковете: „Обединение“, „Сава Младенов“, 144, вх. "Д" и 144, вх. "Е" и "Ж".

Документът бе подписан от Държавна приемателна комисия в състав: председател: инж. Койчо Койчев – старши инспектор в РОНСК Ловеч и членове: д-р Мадлена Бояджиева – кмет на Община Тетевен, Благой Съйнов – управител на Сдружението на Собствениците „Иван Туйков“, инж. Петя Язова – строителен надзор, инж. Николай Христов – началник на РСПБЗН – Тетевен, Христо Колев – инспектор в отдел ДЗК, Дирекция ОЗ, Драгомир Кавалски – зам.-областен управител на област Ловеч и Владимир Стоилков – строител и проектант.

По сградата са извършени следните мерки за реализация на програмата за енергийна ефективност: Пълно топлоизолиране на всички външни стени, вкл. подовете на остъклените тераси; Подменена е дограмата на сградата; Извършен е цялостен ремонт на покрива; Възстановени са дефектирали участъци от стоманобетонната конструкция на сградата; Монтирани са нови осветителни тела в общите части на сградата и др.

 

Уважаеми жители на община Тетевен,

Приемете моите най-искрени пожелания по случай големия християнски празник  - Възкресение Христово!

Всяка година ние празнуваме началото на новия живот за целия християнски свят. Това е празник не само на възкресението на Христос, но и символ на нашата вяра в по-добрите времена, на нашата надежда в любовта към ближния и желанието ни доброто да се разпростре над света.

Нека нашето човеколюбие и мъдрост възкръсват всеки ден с достойнство и добри дела!

Пожелавам Ви много здраве, надежди и мечти. Нека в семействата Ви да има мир и разбирателство, а сърцата Ви да бъдат изпълнени с любов.

Честито Възкресение Христово!

 

Д-р Мадлена Бояджиева

Кмет на Община Тетевен

Лазаровден и Цветница се честват последните събота и неделя преди Великден. Това са най-светлите, най-цветните и жизнерадостни празници в народния календар, които символизират възраждащата се природа и изпращането на студените зимни дни.

По повод тяхното честване Комисията за детето и МКБППМН при Община Тетевен организираха Пролетен празник – 2017 година – „Да съхраним традициите!”.

На 08.04.2017 година  на площад „Сава Младенов”  в празничната програма участваха деца и ученици от ДГ „Васил Левски“, ДГ „Незабравка“, ДГ „Изгрев“ – село Глогово, НУ „Хаджи Генчо” - град Тетевен; СУ „Георги Бенковски” - град Тетевен; ПГГСД  „Сава Младенов” - град Тетевен; ПГ по СЕУ – Тетевен; ЦПЛР – при община Тетевен; ОУ „Христо Ботев” – село Глогово, НУ „Любен Каравелов” – село Бабинци; НЧ „Съгласие - 1869 г.” – град Тетевен; ОУ „Георги Бенковски” – село Галата.

Площадът се озвучи от незабравими фолклорни песни и танци, съпроводени с весели детски усмивки и пролетно настроение.

Кметът на община Тетевен – Д-р Мадлена Бояджиева, поздрави присъстващите по случай светлите празници, като пожела на децата и техните родители да са здрави, да има много любов, светлина и топлота в домовете им.

Получи се прекрасен празник за децата, наситен с много положителни емоции. За възрастните - едно докосване до щастливите  усмивките на нашите деца, докосване до  народния ни дух и култура.

На 07.04.2017 г. се проведе пролетно почистване на община Тетевен, в което се включиха доброволци от училища и детски градини, кметствата в общината, фирми, институции, граждани и Общинска администрация Тетевен. Благодарение на общите усилия на всички участници в тази традиционна доброволна инициатива, само в град Тетевен бяха събрани над 100 чувала с битови отпадъци. Почистени бяха замърсени терени около входа и изхода на града, туристическия дом, туристическата спалня и др.  Извозването на събраните отпадъци ще бъде осъществено  благодарение на „Чистота Тетевен“ ООД.

В с. Голям извор най-голяма беше подкрепата на  учениците  от СУ "Васил Левски" и техните учители. Една част от тях  почистиха участъка от разклона Джурово-Ябланица до центъра на селото, а друга част от ученици участваха в почистването на района около сградите на училището, общежитието и центъра на селото. 

Община Тетевен благодари на всички граждани и институции, които откликнаха на поканата и взеха участие в кампанията. 

Националното изложение БЪЛГАРСКИ ПАНАИР НА МОДАТА, което се провежда в над 20 града на страната, ще представи в гр. Тетевен, в празничната великденска седмица, български производители от сферата на леката промишленост.

Изложението стартира в понеделник, 10 април в изложбени павилиони, разположени срещу читалище "Съгласие" и ще продължи до 15 април /събота/. Български производители и търговци от страната ще представят своите най-нови стоки и модели - дамска и мъжка конфекция, трикотаж, чанти и кожени изделия, битов текстил, билкови продукти и добавки.

Целта на изложението е да презентира и подпомогне малките български производители и да даде възможност на крайните клиенти и потребители да закупуват качествени стоки на производствени цени. След прекъсване от няколко години, изложението се провежда отново в гр. Тетевен с идеята да се превърне в традиционно събитие за града и региона.

Участие в БЪЛГАРСКИ ПАНАИР НА МОДАТА вземат производители, занаятчии и търговци - водещи български фирми от цялата страна, които със сигурност ще предизвикат интереса на посетителите. За собствениците на магазини и местните търговци се предоставя възможност за директен контакт и покупки на едро от участващите фирми - производители и дистрибутори на български стоки и директни вносители от ЕС.

Само от 10 до 15 април БЪЛГАРСКИ ПАНАИР НА МОДАТА предлага среща с качественото българско производство на неговата истинска цена.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню