Новини от региона

Новини от региона

На 10.04.2013 г. на площад „Сава Младенов” в гр. Тетевен се проведе  хумористичен конкурс на тема: „Светът е оцелял, защото се е смял”,  организиран от Комисия за детето при Общината.

Участваха училища от Община Тетевен и Дневен център за деца с увреждания.

Децата-таланти се изявиха с интересно представени сценки, хумористични песни и стихотворения .

Журито бе изключително затруднено при оценяването, тъй като всички участници  представиха професионално своите творчески заложби и артистични умения.

Класирането е следното:

На 16.03.2013 година се проведе Национален детско-юношески конкурс за музикално и танцово изкуство „Орфеева  дарба“ в град София.

За втора година ОДЗ „Здравец“ село Галата участва в конкурса.  Децата-участници показаха богата орнаментика на  гласовете на изпълнителите, автентичността на носията и певческия талант от нашия край. Малките изпълнители на възраст 4, 5 и 6 години се изявиха в направление „певчески фолклор“. Те участваха с индивидуално изпълнение на Ренета Николаева -6 години., дует на Зара Бурова и Младен Стоянов, съответно на 5 и 6 години и Детска вокална група „Патиланци“.

Децата впечатлиха журито още с първото изпълнение на Ренета Николаева, която изпълни песента „Тръгнало е буле“. Малката певица в надпревара с още 33 изпълнители на възраст до 10 години успя да грабне третото място и  бронзовия медал.

Не по-малко впечатляващо бе и участието на дуета Зара Бурова и Младен Стоянов, които  бяха най-малките участници и заслужено получиха поощрителната награда.

Най-впечатляващо обаче си остава участието на Детската група. Малките “Патиланци“  изпяха автентичната песен „Рано е ранила нине“ и успяха да спечелят наградата - запис в Националното радио. При класирането стана ясно, че групата е носител и на сребърния медал и почетното второ място.

 

На 01.03.2013 г. при най-малките деца от Детска ясла „Щастливо детство” - град Тетевен пристигна Баба Марта, а те я посрещнаха с много танци. В разгара на веселбата дойде втора Баба Марта с деца от ЦДГ „ Детелина ”, които поздравиха със стихчета и песни своите най-малки приятели и раздадоха мартеници, изработени с помощта на техните родители.

 

 

 

На 1 март в ранни зори детската площадка в центъра на Тетевен осъмна, окичена с мартенички.

Баба Марта и нейните помощници от ОДК – Тетевен и НУ „ Хаджи Генчо” вързаха мартеници за здраве на гражданите , на служители от общинската администрация, на Кмета и заместник – кметовете на Община Тетевен.

Веселата старица и децата почетоха и служителите от отдел „ Местни данъци и такси” – така с добри пожелания стартира кампанията за събиране на данъците в общината.

За малчуганите от подготвителна група и за първокласниците от началното училище бе представена празнична програма , организирана от библиотеката при НЧ „ Съгласие – 1869” и клуб „ Тетевенче” с ръководител Цветанка Начева – преподавател в НУ „ Хаджи Генчо”.

Ръководството на Община Тетевен бе поздравено от малките стихотворци на клуб „ Тетевенче” с авторски пролетни стихове, оформени в цветни книжки – лично творчество на децата.

Празникът завърши с гостуване на Баба Марта и децата от Общински детски комплекс при приятелите им от Дневен център – гр. Тетевен.

 

 

Трети март 1878 година! Националният празник на Република България! И краят на една война, с която се слага точка на петвековното османско иго, край на епохата на национално-освободителните борби на народа ни, край на мъките и теглилата и колко ли още, каква ли не терминология можем да вместим в една само дата. И едно ново начало - това на „Нова България”.

Войната като категория и оценка. Понятия разбираеми и известни. И все пак нека припомним. Никога една война не е била толкова чакана и желана. И единствено възможна като изход за решаване на източния въпрос. Една сложна материя, добила своите очертания в чертите на „добрата Стара Европа” - Европа, където съществуваха тройни съюзи и конфигурации на императорските дворове, съглашения и тайни, задкулисни споразумения, които имаха всякакви цели, но не и такива, намиращи изход от проблема. Защото Източният въпрос, след бунтовния април на 1876 година, имаше своето ново название - българският въпрос.

На 21 февруари ЦДГ „Незабравка” и ОДК – Тетевен посрещнаха ненадейно Баба Марта и помогнаха на веселата старица да направи мартеници за децата на Тетевен. Ценни съвети за изработване на мартеничките даде Дичка Антонова – преподавател в ОДК.

За да  благодари за помощта, Баба Марта почерпи всички с питка и мед. Предпролетното настроение бе допълнено с представяне на куклен театър, песни и вито хоро, с което Баба Марта и децата завършиха подготовката за 1 март.

Мартениците, изработени съвместно от деца и родители, ще украсят детската площадка в центъра на Тетевен в ранните зори на 1 март.

 

Празникът започна с тържествено богослужение в църквата "Всех светих" рано сутринта. След службата в храма, в местността "Синчец", ставрофорен свещеноиконом Делчо Минкин  и архиерейски наместник Борис Петров отслужиха водосвет за здраве и благополучие. След това отец Борис хвърли Христовия кръст в река Вит. Неколцина смелчаци скочиха в ледените води, за да го извадят. Пръв хвана Светия кръст  седемнадесетгодишният Иван Стойчев от Тетевен. И тази година стотици се стекоха на празника.

Община Тетевен обяви отличените фотографии, участвали в конкурса.

Авторите, фотографии от които са включени в официален календар на Община Тетевен  за 2013 г. са:

По повод настъпването на Коледните и Новогодишни празници Комисията за детето при Община Тетевен организира конкурс за изработване на ПАНО на тема: „НАШАТА КОЛЕДА”.  

В конкурса взеха участие  деца и ученици от община Тетевен, обучаващи се в Детска ясла „Щастливо детство”, детските градини, училищата и в институциите  Дневен център за деца с увреждания, Общински детски комплекс и Центъра за обществена подкрепа.

Всяко учебно заведение  представи по един продукт в съответната възрастова група.

imgres

clip_image002gerb

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

 


ОБЩИНА ТЕТЕВЕН изпълнява проект „Подобряване на туристическата инфраструктура в община Тетевен ” съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.1-02/2009/013 от 27.12.2010 г.

 

 

 

Бюджетът на проекта е в размер на 1 760 754.61 лева.

 

 

Целта е да се подкрепи развитието на интегрирани, взаимосвързани и конкурентоспосони туристически атракции на територията на Община Тетевен, които допринасят за диверсификацията на туристическия продукт, намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма към вътрешността на страната. Дейности по проекта са: 1.Сформиране на екип по проекта; 2.Управление, наблюдение, финансов контрол и отчетност; 3.Подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка; 4.Подготовка и изпълнение на авторски надзор и строителен надзор; 4.1. Възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнители; 4.2. Изпълнение на авторски и строителен надзор; 5. Подготовка и дейности по провеждане на СМР; 5.1.Провеждане на открита процедура за изпълнител на СМР; 5.2. Изпълнение СМР; 6.Обособяване на посетителски информационни центрове и обучение на екскурзоводи; 6.1.Избор на изпълнители; 6.2.Обособяване на посетителски информационни центрове и обучение на екскурзоводи; 7. Маркетинг и реклама; 8.Информация и публичност; 9. Одит на проекта;

На 21.12.2012 г. в Конферентната зала на Община Тетевен от 09.00 часа беше проведена Заключителна пресконференция, съгласно дейностите по информация и публичност на изпълнявания от Община Тетевен проект: „Подобряване на туристическата инфраструктура в община Тетевен”, финансиран по ДБФП № BG161PO001/3.1-02/2009/013 по ОП «Регионално развитие» 2007-2013 г., приоритетна ос 4: «Местно развитие и сътрудничество», операция 3.1: «Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура». Целта на тази пресконференция беше да се запознаят хората с постигнатите резултати при реализирането целите на проект: „Подобряване на туристическата инфраструктура в община Тетевен ”и да им се даде възможност да споделят мнение и  да зададат своите въпроси.

Пресконференцията бе открита и проведена от инж. Мариян Млексиев – ръководител проект. В нея взеха участие и инж. Дочка Дачева – експерт СМР, г-жа Соня Нанева – счетоводител проект, Деница Данаилова – Технически сътрудник и г-н Десислав Цветанов – зам. кмет на Община Тетевен/ Експерт „Връзки с обществеността”.

На събитието бяха поканени всички заинтересовани страни. Присъстваха граждани, представители на бизнеса и служители на Общинска администрация. На присъстващите бяха представени източниците на финансиране и  дейностите по изпълнявания проект.

Крайният срок за приключване на проекта е 27.12.2012 г.

 


 

Тази публикация е създадена в рамките на проект

„Подобряване на туристическата инфраструктура в община Тетевен”

Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-02/2009/013,

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие”2007-2013”,

съфинансирана от Европейския съюз чрез „Европейския фонд за регионално развитие.“

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Тетевен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню