Новини от региона

Новини от региона

Бюджетът на община Тетевен за 2016 г. е 14 024 377 лв. Приходите за държавни дейности са 7 737 596 лв., в това число 6 842 478 лв субсидия от държавата и 19 952 лв собствени приходи в делегирания бюджет. Целевата субсидия за капиталови разходи за държавните дейности е в размер на 63 426 лв..

Приходите от местни дейности са 6 286 781 лева, в т.ч. данъчни приходи 934 500 лв. и неданъчни 3 236 993 лв. Целевата субсидия за капиталови разходи за местни дейности е в размер на 381 874 лв.

Бюджет 2016 на община Тетевен носи негативите, заложени в предишното управление. Защото трябва да изпълнява поети и договорени ангажименти, направени от друго ръководство. Това заяви пред общинските съветници кметът на Тетевен д-р Мадлена Бояджиева по време на представянето на финансовия документ на 28 януари. Кметът повтори казаното вече за завареното лошо финансово състояние - дългосрочен дълг от 8 млн. лв. с изплащане на месечни вноски до 30 юни т.г. в размер на 107 000 лв. месечно, а от 30 юни до края на 2016 г. в размер на 90 595 лв. месечно, нулеви възможности за теглене на нови кредити, финансови корекции над 1 млн. лв., и то само в начален етап на проектите, след което ще има мониторинг и са възможни нови финансови корекции, просрочени задължения в размер над 4 млн. лв. от 2015 г., липса на проектна готовност за стартиралия нов програмен период.

  Експерти от Министерство на земеделието и храните и Областна дирекция „Земеделие“ - Ловеч праведоха информационна среща във връзка с кампанията за директни плащания през 2016г. на територията на община Тетевен. Срещата се проведе на 3 февруари от 10.00 часа в салона на ОА. На нея присъстваха над 30 заинтересовани земеделски стопани, занивамащи се предимно с животновъдство, и ветеринарни лекари от общината. За да се запознаят с новостите и изискванията по кампанията, бяха поканени всички кметове на кметства, а кметът на общината д-р Мадлена Бояджиева и зам. кметът Борис Врабевски бяха домакини на срещата. Официални гости и лектори на разяснителната кампания бяха инж. Димитър Николов – директор на Областна дирекция „Земеделие“, д-р Росен Федерчев – директор на Областна дирекция по безопасност на храните и Цветозар Герджиков – началник на Общинска служба „Земеделие“.

Във връзка с обилния снеговалеж и натрупването на големи количества сняг по тротоарите, кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева призовава гражданите да почистват тротоарите пред домовете, магазините, заведенията и офисите си. Складирането на почистения сняг да се извършва така, че да не пречи на движението на МПС и пешеходците. Желателно е снегът да се натрупва встрани, а не върху пътното платно.

Кметът д-р Мадлена Бояджиева и зам. кметът Борис Врабевски обиколиха днес всички населени места в общината, запознаха се с възникнали проблеми по места, съдействаха за навременното им отстраняване и инспектираха снегопочистването. Пътната мрежа в община Тетевен е проходима при зимни условия. Снегопочистващите фирми работят на пълни обороти и с пълния си личен състав. Все още на места има нарушения в електроподаването, вследствие на възникнали аварии, които ЧЕЗ отстранява поетапно.

Общинска aдминистрация – Тетевен предварително благодари за проявеното разбиране и съдействие.

Рано сутринта на 17 януари в Община Тетевен бе свикан общинският щаб за изпълнение на плана за защита от бедствия. Община Тетевен е проходима при зимни условия без пътя Рибарица-Шипково. Вътрешната улична мрежа е частично изчистена и продължава да се почиства. Най-сериозният проблем през изминалото денонощие е бил липсата на ел. захранване за селата Галата, Глогово, Градежница, Малка Желязна, Български извор и частично Голям Извор, поради повреда на електропровод „Брестница“. В неделя сутринта захранването беше възстановено. Към момента няма информация за бедстващи хора. Отстранени са и нападали дървета по пътното платно на места. Екипите на ЧЕЗ и почистващите фирми работят на пълни обороти. При нужда има готовност за съдействие от държавни и частни фирми. Готовност до окажат помощ имат Планинска спасителна служба и доброволческите отряди.

Кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева и зам. кметът Борис Врабевски ще посетят всички населени места в общината и ще инспектират снегопочистването  в цялата община.

Заварихме проект за спортна площадка, договорът за който е сключен седмица преди крайния срок. Тоест по него са изплатени авансово едни пари с ясното съзнание, че проектът не може и няма да се реализира. Това заяви кметът на Тетевен д-р Мадлена Бояджиева на пресконференция, на която представи данни за катастрофалното финансово състояние на общината в началото на мандата й, както и за състоянието на наследените европроекти.

След встъпването ми в длъжност заварихме два големи проекта, които бяха закъснели с изпълнението. Знаете, че програмният период приключи в края на 2015г. и всички проекти трябваше да се завършат, поясни кметът на Тетевен.

По проектите ВИК Глогово и ПСОВ Глогово общината беше закъсняла много с изпълнението и въвеждането им в експлоатация. Крайният срок за внасяне на Акт 16 и Разрешение за ползване на двата обекта беше 10 декември 2015г.  Положихме неимоверни усилия да приключим в срок и да спасим 9 млн. лв. За съжаление плащане получихме само по проекта за ВиК, разходите за ПСОВ в размер на 2 400 000 лв. не бяха възстановени от фонда. По този повод в момента тече прокурорска проверка.

107 000 лв на месец плаща община Тетевен за погасяване на два общински дълга на обща стойност 8 млн. лн. Това стана ясно на пресконференция на кмета д-р Мадлена Бояджиева. 

По думите на д-р Бояджиева първият кредит е изтеглен 7 януари 2011г.от тогавашния кмет Николай Павлов със срок на усвояване – 20 декември 2012г. и срок на погасяване 26 декември 2017г. По него остатъкът, който общината трябва да погаси, е 326 000 лв. Вторият кредит е изтеглен на 25 юли 2013г. от кмета Милен Ганев. Той е със срок на усвояване – 25 юли 2015г. и срок на погасяване 25 юли 2020г., като остатъкът за погасяване е 3 928  000 лв. Тоест общата сума за погасяване през следващите години е 4 253 000 лв., а месечните вноски по изплащане на кредитите е в размер на 107 000 лв.  Законът за публичните финанси налага на общините ограничение при тегленето на кредити и не позволява тегленето на какъвто и да е кредит на общини като нашата, при които изплащаната сума за погасяване на кредити надвишава 15% от собствените приходи, точно какъвто е нашият случай, и ние в момента сме с нулеви възможности за нови кредити, подчерта кметът на Тетевен.

Наследихме общината във финансова катастрофа. Това заяви днес д-р Мадлена Бояджиева на първата си пресконференция след встъпване в длъжност.

Д-р Бояджиева запозна журналистите със сериозните финансови проблеми, които е заварил нейният екип. „Поканих ви, защото в този мандат община Тетевен ще има нова медийна политика, основаваща се на прозрачност, публичност и информираност на гражданите. В този смисъл за мен ще бъде особено важно доброто партньорство с медиите“ – заяви в началото на срещата кмета.

От изнесената информация стана ясно, че общината приключва 2015 г. с неразплатени задължения от над 4 млн. лв., които ще утежнят изключително много следващия бюджет. От тях на Фонд „Земеделие” дължи 1 176 хил. лв. за възстановяване на авансово плащане по проект Пречиствателна станция за отпадни води – Глогово. На НАП дължи 97 хил. лв. за наложена финансова корекция  по проекта за ремонт и оборудване на МБАЛ - Тетевен. Останалата сума са задължения към фирми изпълнители по проекти и за финансови корекции.

През м. Декември 2015 г. Община Тетевен и Министерство на труд и социалната политика, чрез главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ подписаха Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект: „Център за предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда – община Тетевен”. Средствата ще бъдат осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Проектът е насочен към удовлетворяване потребностите на лица с увреждания и лица с ограничения  и невъзможност за самообслужване. Дейностите по проекта са насочени към осигуряване на квалифицирана помощ при изпълнение на ежедневните им дейности, с оглед повишаване качеството им на живот и интеграцията им в обществото.

Повече информация вижте тук.

Според църковния календар на 7 януари почитаме Св. Йоан Кръстител и многото именяци, носещи името му. Освен на Ивановци, на този празник тетевенци отдаваме и своята почит към коня -  помощник в отрудените дни на българина, една традиция, която се спазва отколе в нашия край. Затова Ивановден в Тетевен носи своята уникалност с традиционните конски кушии. Тук за празника се готвят както именяците, така и конярите от района.

  На днешния Ивановден от тетевенския квартал „Горни край“ в 13.00 часа тръгна традиционното шествие с коне и с каруци. Както всяка година, празникът и шествието преминаха под музикален съпровод на духова музика. Конярите от отделните махали в града, някои от които облечени в народни носии,  дефилираха гордо  с празнично нагиздените си коне по главната улица „Иван Вазов“. Шествието премина през  площад „Сава Младенов“ за радост на малки и големи, а участниците в него спазиха традицията да обиколят града за здраве от горния до долния му край.

Въпреки мъгливото и мразовито утро, стотина тетевенци присъстваха на ритуала по хвърляне на кръста в река Вит. Празникът „Богоявление“ започна по традиция с тържествена служба в храма „Св. Всях Светих“. Мнозина запалиха свещичка в църквата и се включиха в литийното шествие, което премина през града, до местността „Синчец“. Там бе отслужен водосвет за здраве. Отец Борис поръси събралите се миряни със светена вода и хвърли Христовия кръст във вира. Петима младежи се престрашиха да скочат в ледените води на река Вит. За трети път и за втора поредна година кръста извади двадесетгодишният Веселин Данчев Славков от Тетевен.

   Заместник кмета на Община Тетевен Борис Врабевски поздрави младежа и му връчи парична награда, която Веселин благородно пожела да  сподели с останалите момчета, които скачаха за кръста. Според поверието те ще бъдат здрави и честити през цялата година.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню