Новини от региона

Новини от региона

Неусетно лети времето, когато е наситено с празнично настроение и красота.  Когато във въздуха витае духовност и българщина…Да пренесем това и в нашия делник! Да отпуснем душата си и се заредим с вярата, че  бъдещето ще е по-добро и щедро, с  надеждата за сбъднати молитви за радост и любов в дома, добруване на ближния, за благоденствие и светли бъднини на вечния ни Тетевен!

 

На 24 и 25 октомври 2012г. „Есенен детски празник” оживи пл. „ Сава Младенов” в гр. Тетевен.

Празникът бе организиран от Комисия за детето по случай 1 ноември – Деня на Тетевен.

В забавните спортни игри се включиха над 250 деца от цялата община.

Наградният фонд за участниците и победителите в Празника бе осигурен от Комисия за детето при Община Тетевен и МКБППМН.

На 26.10.2012 г.-Димитровден – Професионална гимназия по строителство, електротехника и услуги – гр.Тетевен за пореден път отбеляза своя празник. В празничния календар за периода 22.10.2012- 26.10.2012 се организираха и проведоха следните мероприятия :

  • Училищен конкурс за есе и презентация на тема „ Моето училище” или „Моята професия”;
  • Състезания по спортни игри;

Училищният празник премина под мотото „Четири години осъществяване на мечти”!

Почитаеми съграждани,

скъпи ученици,

дами и господа,

 

Първи ноември е! Денят на народните будители! Денят на Тетевен! 135 години от Освобождението на Тетевен от османско иго. Една възраст, която сама за себе си е значима, за да можем да отделим живото от плявата, за да можем да осмислим, да претеглим стойностите на времето, които би трябвало да определят и нашето самочувствие и гордост. Нека не се стремим да се придържаме традиционно към произхода на нашия двоен празник, въпреки знаменията, вплетени в неговата същност. Защото зад денят 19 октомври стои покровителят на българския народ - Св.Иван Рилски, защото и денят на атаката към подстъпите на Тетевен отново се покрива с тази дата. Но нека не започваме с отбелязването на празника, а да потърсим поуките на един своеобразен час по история.

На 14 и 15 септември 2012 година в град Плевен под патронажа на Кмета на Община Плевен Проф.Д-р Димитър Стойков д.м.н., се проведе Национален семинар на специалистите по здравни грижи към БАПЗГ работещи в детски ясли в страната.

В Ловешка област има 5 самостоятелни детски ясли / Ловеч-3, Тетевен-1,Троян-1 и Луковит-1/.Представител на Детска ясла ”Щастливо детство” град Тетевен е г-жа Теменужка Петрова, която е и Председател на Детско и училищно здравеопазване за община Тетевен към БАПЗГ.

Почетни гости на семинара бяха г-жа Милка Василева – Председател на БАПЗГ и г-жа Дафинка Коцева -  Секретар на асоциацията.

Вероятно не ще да са много тези наши съвременници, които знаят подробности около тази дата от празничния календар на България. За други „Шести септември” е само улица. И съвсем сигурно също малко са тези, които оценяват значимостта на това събитие от края на ХІХ век, седем години след Освобождението на България от османско иго и също толкова от Берлинския конгрес, разкъсал твърдта на Новоосвободена България. 

С много настроение, смях, забавление и в духа на Олимпиада – 2012 младежите на гр. Тетевен отбелязаха Световния ден на младите хора  12 август в Парк за приключения “ Адреналин”.

Празникът бе организиран от Местен център за работа с доброволци при НЧ “Съгласие 1869” и Комисия за детето при Община Тетевен.

Участниците имаха възможност да премерят сили във всички предизвикателства, които Паркът предлага: преминаване на  “ въжета” – за големи и малки; катерене на стена – за момичета и момчета; mountain bike;  
“водна война”.

Стартът на младежкия празник даде зам. кметът на Община Тетевен – г – жа Левчана Хаджиева, а по стар български обичай – с питка и сол, домакинята на Парка - г – жа Пепа Кунинчанска - посрещна гостите си.

Информация от Областен информационен център – Ловеч за възможност за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., Приоритетна ос 7 „Транснационално и междурегионално сътрудничество”, посредством схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-7.0.07 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1” – Фаза 2

 

Допустими кандидати и партньори по настоящата процедура за безвъзмездна финансова помощ са: работодатели (микро, малки, средни и големи предприятия);

 

Дейностите, които получат подкрепа включват:

  1. Проучвания на опита на други страни-членки или други държави, включително чрез посещения на място, партньорски проверки и обмяна на служители.
  2. Разпространение и обмяна на информация и опит, включително чрез  публикации, организиране на събития, изграждане и/или включване в партньорски  мрежи, туининг (побратимяване).
  3. Обмяна на ръководители на програми и проекти, служители, обучаващи, обучаеми, представители на заинтересовани страни и обмяна на опит на място.
  4. Съвместно или координирано провеждане на социални експерименти чрез адаптиране и/или валидиране (изпробване) на иновативни модели, практики, услуги, продукти и помощни системи от други държави.

 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е  26 692 794.00 лв. Всеки проект по настоящата процедура трябва да бъде с минимален размер на безвъзмездната финансова помощ от 50 000.00 лв. и максимален размер  300 000.00 лв.

 

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: www.esf.bg, http://eufunds.bg/ и http://ophrd.government.bg/view_doc.php/5874

 

Краен срок за представяне на предложенията: 25 октомври 2012 г., 16 часа, местно време, на следния адрес:

Министерство на труда и социалната политика

Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти"

ул. "Триадица" №2, София 1051, България

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню