Новини от региона

Новини от региона

Уважаеми съграждани,

Днес се навършват 138 години от едно от най-съдбоносните, дръзки и достойни събития в развитието на българската държава - Съединението на разделените Княжество България с Източна Румелия.

Поглеждайки назад съединението е било наша основна цел, която е най-видима през петвековното турско робство - борба за съхранение на живота, на езика, на традициите и обичаите.

Годината е 1878, а Берлинският конгрес разкъсва територията на България. Въпреки това, връзките между разделените области не спират, бързо се заражда общонационално движение, което подготвя предстоящото обединение на двете територии и то не закъснява - след бунтове и военен преврат, на 6 септември 1885 г., подкрепено от българския княз Александър Първи Батенберг, Съединението е факт, а България отново е цяла.

Макар Берлинският конгрес да разпокъсва земите на България, той не успява да прекъсне духовната нишка на народа ни. Нашите деди дръзко отхвърлят несправедливостта, наложена от Великите сили и ни показват значимостта, смисъла и значението на девиза "Съединението прави силата". Затова датата 6 септември е символ на успех с непреходно значение за историческата съдба на българския народ. 6-септември е доказателството, че нас българите, трудностите не могат да ни разединят, а напротив – обединяват ни още повече, защото сме горд и свободолюбив народ, народ с история и национално самочувствие!

Нека помним и тачим хората, които вложиха ум, воля и жертвоготовност в това свято дело - Съединението. Да бъдем техни достойни следовници в името на едно по-добро бъдеще за България!

 

Честит празник!

Да живее България!

 


На 4 септември в салона на Общинска администрация бе обсъден проектът за регулиране на движението на пл. „Първи ноември“ в гр. Тетевен.

Срещата бе открита от кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, която подчерта значението на проекта, поради натовареното движение на кръстовището.

Решението за регулиране на кръстовището тук цели както правилно насочване на потоците на движението, така и намаляване на рисковете от инциденти и улесняване на шофьорите, подчерта д-р Бояджиева. Тя допълни, че регулирането на кръстовището се очаква да се случи в най-скоро време.

Проектантът на проекта /представител на ЛОНОАРХ ЕООД/ обясни, че идеята е да се подобри комуникацията на кръстовището. За целта в центъра му ще бъдат създадени две малки островчета, които няма да нарушават пътното платно. Ще бъдат обособени паркоместа и ще се регулира стоянката на такситата.

В процеса на работа възникна и въпросът за създавана на кръгово движение – това не може да бъде направено, тъй като пътят няма габарит. За да бъде направено кръгово движение е нужна голяма площ, която в случая нямаме, а и пътят се стопанисва от АПИ, което прави нещата още по-сложни и в никакъв случай няма как да изпълним всичките изисквания за създаването му, подчерта проектантът.

Първото нещо, което трябва да споменем е, че комуникацията на движение на това кръстовище е съобразена с Генералния план за организация на движението, каза инж. Михаил Куманов – началник на отдел „Устройство на територията и инвестиционна дейност“.

Той поясни, че основната причина, поради която се налага да се изградят два острова е именно да разделят потока от автомобили, които в момента се редят по всякакъв начин.

Идеята е всички, които излизат от паркинга на пл. „Първи ноември“ и слизат от улица „Васил Петков“, да имат ясно обозначено място, на което да застанат и да изчакват включването си в основното движение по Републиканския път, каза още инж. Куманов.

Предвижда се и разработване на постоянна организация на движение в зоната на кръстовището - сигнализация с пътни знаци и пътна маркировка, имащо за цел да обезпечи безопасността, давайки на водачите навременна и пълна информация за ситуацията на пътя.

На срещата присъстваха още зам.-кметът Тони Стоев, началникът на РУ Тетевен – гл. инспектор Илия Нешев, инспектор Владимир Христов - пътна полиция при РУ Тетевен, служители от общинска администрация, граждани.

 

ОбС - Тетевен прие внесения от кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, проектобюджет за 2023 г., който е в размер на 32 670 732 лв. или с 4 446 812 лв. повече от миналогодишния.

За втора поредна година бюджетът се приема със закъснение, което затруднява работата както на нашата, така и на всички останали общини, каза д-р Бояджиева по време на обсъждането на точката.

Тя отбеляза, че запазването на бюджетната устойчивост на общината е първостепенна задача, която изисква прилагането на правилна финансова политика, обоснована на принципите на добро управление.

С бюджет 2023 г. са осигурени средства за всички сфери, като неговата основна цел е запазване обема на предоставяните публични услуги, повишаване и подобряване на тяхното качество чрез по-добра организация, финансова стабилност на общината, запазване размера на местните данъци и такса ”Битови отпадъци”, създаване на благоприятни условия за развитие на местната икономика, използване на външни източници за подобряване на инфраструктурата в града и населените места на общината., подчерта кметът.

Приходите за държавни дейности за 2023 г. са в размер на 20 342 232 лв., а тези за местни дейности са 12 328 500 лв.

Собствените приходи на Общината възлизат на 6 168 850 лв. От тях данъчните приходи са 1 532 100 лв., като най-голям дял заемат данък върху превозните средства/750 хил. лв./ и данък върху недвижимите имоти/510 хил. лв./.

Неданъчните приходи са в размер на 4 636 750 лв., като тук най-голям дял заемат общинските такси /2 862 540 лв./, следвани от приходи и доходи от собственост /1 515 910 лв./.

С оглед на водената целенасочената политика се наблюдава тенденция на нарастване на собствените приходи на Общината през последните години.

В разходната част, основен приоритет за Общината остава образованието, което е с най-голям дял – 14 490 635 лв. /44%/, след това е функция ЖСТР и БКС – 5 953 659 лв. /18%/, функция „Общи държавни служби“ – 3 793 353 лв. /12%/, „Социални дейности“ – 3 015 476 лв. /8%/ и т.н.

По отношение на инвестиционната програма за 2023 г. са заложени 6 957 124 лв. в т.ч.: разчетени разходи за инвестиции от общинския бюджет – 4 303 688 лв. и капиталови разходи, финансирани от ЕС – 2 653 436 лв.

В инвестиционната програма са включени:

 • Основен ремонт на приоритетни улици, след оценка на тяхното състояние и предложенията на кметовете на населените места и населението;
 • Изграждане и основен ремонт на водопроводната и канализационна инфраструктура;
 • Обекти, насочени към подобряване на жизнената среда;
 • Други обекти, за които са нужни неотложни основни ремонти;
 • Инвестиционни разходи в сферата на образованието, здравеопазването и социалните дейности;
 • Преходни обекти от предходните години;
 • Средства за капиталови разходи по проектите по оперативните програми към ЕС.

От заложените средства в инвестиционната програма - 50% от капиталовите разходи, без целево предоставените, са насочени за селата в общината, каза още д-р Бояджиева.

По-важни инфраструктурни обекти, които се реализират през 2023 г. са:

 • Реконструкция, основен ремонт и обновяване на търговското пространство на Общински пазар в гр. Тетевен;
 • Реконструкция на ул. „Петко Страшния“;
 • Реконструкция на водопроводната мрежа по индикативни улици (в района на ул. „Братя Цакови“ – етап 1);
 • Основен ремонт на тротоарната настилка на ул. „Братя Цакови“ и ул. „Илия Темелски“;
 • Основен ремонт на „Спортно-развлекателен център“ гр. Тетевен, обновяване на игрища за тенис на корт, волейбол и фитнес на открито;
 • Преасфалтиране на ул. „Трети март“ в гр. Тетевен;
 • Разширяване на съществуваща кухня-майка на звено СУ-ДСП;
 • За асфалтиране на улици в населените места на общината са заложени средства в размер на 442 955 лв.

Усилията на всички нас трябва да бъдат насочени към повишаване на собствените приходи на общината, увеличаване събираемостта на данъчните приходи. В условията на тази непредсказуема среда ще се стремим към ефективно, ефикасно и икономично използване на публичните ресурси, завърши кметът.

Този уикенд кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, бе сред присъстващите на първия официален мач на реновираното спортно игрище в с. Градежница. Срещата бе между отборите на ФК „Светкавица“ – Градежница и ЛП Супер спорт, а двубоят бе част от първия кръг на Държавното първенство по футбол за жени сезон 2023. Сред присъстващите бяха още кметът на селото - Митко Русинов, кметът на село Глогово - Бисер Габровски, общински съветници, спортни деятели, гости и жители на селото.

Д-р Бояджиева отбеляза, че теренът е от изключително значение за местните жители и футболни клубове. Тя подчерта, че за периода 2019-2021 по инвестиционните програми и програмите за текущи ремонти, Община Тетевен е финансирала дейности по ограждане, реконструкция и вертикална планировка на терена, както и ремонта на съблекалните, като общата стойност на средствата е 36 646 лв. с ДДС.

Официалното откриване на игрището ще бъде на 9 септември по време на традиционния панаир на село Градежница.

 

На 8, 9 и 10 септември ще се проведе традиционният панаир на град Тетевен. Както всяка година Община Тетевен се е погрижила програмата на празника да бъде съпроводена от културни и спортни събития за малки и големи.

Панаирът ще бъде открит на 8 септември на пл. „Сава Младенов“ от кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева. Програмата ще продължи с концерт на емблематичния певец Станислав Сланев – Стенли, които се очаква да зарадва почитателите си с най-добрите си песни.

На 9 септември тетевенци и гости на града ще могат да се насладят на друг концерт, който ще бъде изнесен от местната група Tedy and the Клепърс. В следобедните часове най-малките ще бъдат зарадвани с детско шоу, а кулминацията на вечерта ще бъде вечерта, когато на сцената на площада ще излезе групата - Гъмзата Брас Шоу. Най-известният тромпетист в България и музикантите от групата му ще представят едно уникално музикално шоу за всички присъстващи.

Последният ден от панаира ще бъде посветен на спорта. В 10.00 ч. ще бъде открит реновирания спортен комплекс „Тетевен 2009“, след което ще бъде дадено началото на два турнира – по тенис на корт и футбол.


ПРОГРАМА:

 • 8 септември

-        18.50 ч. Откриване на панаира;

-        19.00 ч. Концерт на Стенли.

 • 9 септември

-        11.00 ч. Концерт на Tedy and the Клепърс;

-        17.00 ч. Детско шоу;

-        20.00 ч. Гъмзата Брас Шоу.

 • 10 септември

-        10.00 ч. Откриване на реновирания спортен комплекс „Тетевен 2009“;

-        10.15 ч. Турнир по тенис на корт и футбол

 


На 26 и 27 август в тетевенското село Черни Вит се проведе 4-ти Национален и 42-ри общински фолклорен събор „От Тимок до Вита”, който се организира от НЧ „Христо Смирненски 1925г.” и Кметство с. Черни Вит, с подкрепата на Община Тетевен. В конкурсната програма на събитието взеха участие 126 фолклорни състава от 56 населени места от 11 области, сред които Ловеч, Плевен, Велико Търново, Добрич, Габрово, Враца, Силистра, Перник, Русе и др.

Днес имам честта и удоволствието да Ви поздравя по повод 4-тия Национален и 42-я общински фолклорен събор на народното творчество „От Тимок до Вита“. Събор, утвърдил се през годините, събитие с дълбоки корени, което пази и предава на младите нашите бит и традиции, култура и фолклор. Съборът всяка година ни носи радост, зарежда ни с енергия и ни дава надежда, че българското и българщината не са забравени. Това каза кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева по време на откриването на 4-ти Национален и 42-ри общински фолклорен събор „От Тимок до Вита”.

Д-р Бояджиева подчерта, че когато се говори за събора в Черни Вит, няма как да не бъдат споменати и имената на неговите създатели, а именно народният певец Марин Иванов, кметът на с. Черни Вит по онова време - Райко Райков, директорът на училището - Павел Панчев и председателя на читалището - Марин Йотов.

Скъпи участници, днешният празник е доказателство, че всички вие продължавате делото на създателите на събора. Вие продължавате и изконните традиции на дедите си, за да ги пренесете през вековете и да ги завещаете на идните поколения. Защото именно вие сте мостът между тях, затова продължавайте да градите неговите все по здрави темели, отбеляза още кметът.

Своите приветствия към присъстващите отправи и кметът на с. Черни Вит - Цветослава Христова, която откри събора и даде началото на конкурсната програма.

През двата дни на събора се чуха и видяха множество изпълнения от фолклорни състави, инструментални групи, индивидуални изпълнители, инструменталисти, певци, танцьори, групи за народни обичаи и разказвачи, представящи автентичен и обработен фолклор. Специално жури определи най-добрите от всички тях, като класираните на първите три места от всяка категория и възрастова група бяха отличени с дипломи и медали. Всички получиха грамота за участие, а специални награди бяха присъдени от името на – от Община Тетевен, Общински съвет - гр. Тетевен, Кметство Черни Вит, НЧ "Христо Смирненски 1925г." - с. Черни Вит и журито.

В навечерието на фолклорния събор се състоя и изключително емоционалното представянето на втората авторска книга на Ваня Делийска „Моите стръмни пътеки“, както и концертът на Ивелина Росенова – Иви. В края на първия ден от конкурсната програма се състоя и концерт на Невен Груп – гр. Ловеч.

Списък на наградените участници и състави – вижте тук.

В навечерието на фолклорния събор на народното творчество „От Тимок до Вита“, жители и гости на с. Черни Вит имаха възможността да присъстват на представянето на втората авторска книга на Ваня Делийска „Моите стръмни пътеки“. Мястото на събитието бе сцената в центъра на селото, където авторът разкри част от своите вълнуващи „стръмни пътеки“, своите творчески и житейски моменти, висини, падения и предизвикателства, които стоят в основата на книгата.

На представянето бе и кметът на Община Тетевен - д-р Мадлена Бояджиева, която поздрави г-жа Делийска за прекрасната книга, която по един емоционален начин докосва душата на човек, въвлича го в историите и го кара да ги съпреживее с автора.

Можем да кажем много за г-жа Делийска - създател и диригент на един от най-добрите детски смесени хорове у нас - “Звъника“, почетен гражданин на с. Черни Вит, получава и място сред заслужилите граждани на гр. Плевен, деен, амбициозен и необикновен човек, роден тук в тетевенския балкан и носещ своето родно място в сърцето си, каза д-р Бояджиева.

Искам да приветствам това, че г-жа Делийска е решила да събере целия си свят в книга и да го сподели с всички нас, защото книгите са истинско богатство, което трябва да пазим. Те ни дават ключ към ново познание, към мирогледа на автора с неговите истории, мисли и чувства, дават ни различен поглед върху всичко, което ни заобикаля, дават ни ценни уроци и поуки, а е безспорно, че ще открием всичко това и в книгата на г-жа Делийска, добави още кметът.

Ваня Делийска е родена в балканското село Черни Вит. По пътя на музиката тя поема още като ученичка в класа по оперно пеене на известната музикална педагожка Дора Гложенска в плевенското музикално училище. Приета е за солистка в опера "Христо Бръмбаров" в Плевен, но по стечение на обстоятелствата, се налага да прекъсне обещаващата си кариера на оперна певица и става музикален педагог. От 1991 г. е поканена да работи в Центъра за работа с деца в Плевен, където създава смесения детски хор "Звъника". Носител е на множество персонални награди, сред които Златна лира на Съюза на музикалните и танцовите дейци, Почетния знак на Народното събрание и други.

Вечерта завърши с концерт на Ивелина Росенова – Иви, а двете събитията, които са част от програмата на събора, бяха уважени както от кмета на Община Тетевен, така и от кмета на Черни Вит - Цветослава Христова, председателя на ОбС-Тетевен – Мария Стойчева, жители и гости на селото.

 

Със своя заповед № 452 от 23.08.2023 г. кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, забранява използването на питейна вода за непитейни нужди (напояване, поливане на зелени площи и градини, насаждения, измиване на улици, площади, балкони, превозни средства, пране на килими, пълненето на басейни и други), ограничаващи възможността за редовно снабдяване на населението с питейна вода до възстановяване на дебитите на водоизточниците.

Чрез Заповедта се възлага на Кметовете на кметства и Кметски наместници на територията на Община Тетевен, на звено „Общински инспекторат“ и на служителите на „В и К” АД - гр. Ловеч, да осъществяват постоянен контрол. При установени нарушения на физически лица ще се налагат глоби и имуществени санкции в размер от 30 до 200 лв., а на юридическите лица и еднолични търговци - имуществена санкция в размер от 300 до 1500 лв., съгласно чл. 57, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на гражданите на територията на община Тетевен.

Собствениците на имоти ще трябва да ползват алтернативни водоизточници за напояване.

Община Тетевен отправя призив към всички граждани и фирми да пестят водните запаси, с оглед на осигуряването на достатъчни количества за питейно-битови нужди на населението.

Заповедта може да видите – ТУК.

 

Кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, съобщи, че от началото на годината на територията на цялата община са извършени редица ремонтни дейности, свързани с пътната инфраструктура.

Както всяка година, така и тази, през последните месеци бяха извършени основни ремонти, частично и цялостно преасфалтиране, както и изкърпване на улици от общинската пътна инфраструктура в община Тетевен, подчерта д-р Бояджиева.

Тя посочи, че това е целенасочена и последователна политика, която се следва стриктно от нея и екипът й, както и това, че обновяването на инфраструктурата в общината е сред основните приоритети на местната власт и ще продължи да бъде такъв и занапред.

Кметът отбеляза, че в град Тетевен са преасфалтирани улиците "Трети март" и "Георги Кирков", а основен ремонт е извършен на ул. "Марин Урманов". Сред изкърпените участъци попадат улиците "Иван Томов", "Равни камък", "Боровец", "Скрибътна", "Вършец", ул. "Михал Койчев" и др.

Преасфалтирани са и улиците "Вежен" в с. Рибарица, "Рила" в с. Български извор, "Петко Найденов" и участък от ул. "Прогрес" в с. Гложене, "Първомайска" №1 - №6 и участъци от ул. "Опълченска" в с. Голям Извор, участък от общински път LOV 3120 в с. Малка Желязна и участък от ул. "Еделвайс" в с. Глогово.

Д-р Бояджиева допълни, че текущи ремонти са извършени на пътната настилка на улиците "Кракожабене" и "Голямото усое" в с. Голям Извор, ул. "Иглика", м. "Асен" в с. Гложене и на път LOV 1119 с. Български извор - с. Галата.

Асфалтирана е и ул. "Еделвайс" в с. Галата, а част от ул. "Иван Туйков" в с. Глогово е бетонирана. Частично преасфалтиране е извършено на общински път LOV 2115 „Десеткар“ – с. Дивчовото, каза още кметът.

 

На 22 август се проведе заседание на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на община Тетевен, съгласно годишния график за повишаване на подготовката на състава на общинския щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия.

Кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, откри срещата и благодари на всички за това, че са се отзовали, за проявените интерес и отговорност към работата на съвета. Кметът припомни, че вече има приет Годишен план за намаляване на риска от бедствия и организиране на дейностите за защита на населението при бедствия и аварии, който има за цел да постигне правилно функциониране на системата за защита при бедствия.

Заседанието премина по определения дневен ред, като първо бе представен доклада за състоянието на реките и участъците с намалена проводимост на речните легла на територията на общината. Зам.-кметът Борис Врабевски съобщи, че е била съставена комисия, която да определи рисковите участъци, след което са предприети действия, където е било необходимо.

Г-н Врабевски даде информация и за състоянието на хидротехническите съоръжения на територията на общината, като микровецовете и вецовете са в добро техническо състояние, което се следи и периодично ще бъде изисквана информация затова, с оглед решаване на възникнали проблеми.

Бяха представени доклади от дейност УСОГ и от директора на ТП ДГС – Тетевен – инж. Дочо Дочев. От тях бе установено, че няма съществени нарушения и сечищата се почистват своевременно. Наблегна се на нарушенията, свързани с незаконната сеч и оставената след това растителност, изхвърляна в деретата, което е предпоставка за тяхното задръстване.

Началникът на РСПБЗН – Тетевен - гл. инсп. Николай Христов, също представи отчет за първото шестмесечие на местната пожарна, като стана ясно, че към момента са регистрирани 49 произшествия. Той даде подробна информация за работата на службата, представяйки статистика за тази и предходните години.

На заседанието присъстваха още зам.-кметът – Тони Стоев, ст. експерт ССИ, ОМП, МИС и БК в Община Тетевен - Петър Кавалски, служители на администрацията, общински съветници, кметове на кметства представители на РУ Тетевен и др.

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню