Новини от региона

Новини от региона

На 13 и 14 ноември в училищата на територията на община Тетевен се проведе кампания с превантивен характер срещу употребата на психоактивни вещества под мотото „Избери живот без наркотици!”.

Инициативата бе организирана от Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ и премина под формата на лекции, които бяха водени от експертите - Георги Шопов и Илиана Петкова от Дирекция „Психично здраве и превенция на зависимостите“ към Национален център по обществено здраве и анализи.

Те представиха на учениците презентационна лекция за видовете психоактивни вещества и опасностите от употребата им. Отговориха на множество въпроси на подрастващите за рисковете от употреба на наркотици, развиване на социални умения и компетенции, формиране на нагласи за здравословен начин на живот, повишаване на гражданската активност, както и предлагане на алтернативна ангажираност за свободното време.

Бяха раздадени и образователни брошури с цел да се акцентира върху проблема за намирането на ефективни начини за създаване на устойчиви нагласи за здравословен начин на живот.

Беше поставен акцент, че наркотиците "проникват" навсякъде и никой, независимо от социалния си статус, образование, материална задоволеност или нищета, не е предпазен от сблъсък с тях. Кампанията приключи с призива: НЕ НА НАРКОТИЦИТЕ!

На 9 ноември новоизбраният кмет на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева положи тържествена клетва за встъпване в длъжност за мандат 2023-2027 г. Това направиха и новоизбраните 21 общински съветници, както и кметовете на населените места. Клетвата бе положена пред областния управител Виктор Стойчев.

След подписване на клетвения лист д-р Бояджиева получи символите на града. Така тя встъпва в длъжност за трети пореден път – събитие, което не е постигано от нито един кмет след демократичните промени или иначе казано - повече от 30 години.

В своето слово д-р Бояджиева благодари на жителите на общината за оказаната подкрепа и отбеляза, че основната й задача е да работи още по-усилено, открито и честно, за да защити гласуваното доверие.

Тя подчерта, че в работата си ще продължи да се води от диалога, консенсуса, прозрачността и всеотдайността, както и от интересите на жителите на община Тетевен.

Важна част от дневния ред на първото заседание, водено от най-възрастния общински съветник – инж. Емил Максимов, бе изборът на председател на ОбС - Тетевен. На длъжността председател единодушно отново бе избрана Мария Стойчева от квотата на ПП ГЕРБ.

Новият Общински съвет започна работа в състав от 8 общински съветници от ПП ГЕРБ, 4 от Движение за права и свободи, 4 от ПП Движение Напред България, 2 от БСП за България, 2 от ЛЕВИЦАТА! и 1 съветник от коалиция ПП-ДБ.

В залата присъстваха още председателят и членове на ОИК – Тетевен, представители на институции, служители от общинска администрация и жители на община Тетевен.

 

На 1 ноември Тетевен отбелязва двоен празник - 146 г. от освобождението на града и Деня на народните будители. Празничният ден започна в църква “Св. Всех Святих” с панихида, след което в двора на обителта бе изнесено слово от ученици от СУ „Георги Бенковски“ – гр. Тетевен.

В знак на признателност бяха поднесени цветя пред паметника на загиналите за Освобождението на Тетевен от името на Община Тетевен, Общински съвет – Тетевен, сдружения, институции, детски градини, училища, политически партии, граждани.

След това от храма тръгна тържествено шествие, което завърши на пл. „Сава Младенов“. Последва рецитал на децата от НУ „Хаджи Генчо“ – гр. Тетевен, а временно изпълняващият длъжността кмет – Борис Врабевски произнесе празнично слово, след което издигна знамето на града.

По време на празника бе открита и фотоизложба на тема: „Есен в моя роден край“, организирана от Комисията за детето. Изложбата включваше снимки на образователни институции, а целта й бе всеки да изрази чувствата и емоциите, които го карат да бъде пълноценна личност, която се възхищава и гордее с историческото минало и красотите на своя роден край.

Програмата завърши с концерт на Берковската духова музика, а сред присъстващите на събитието бе и зам.-кметът на Община Тетевен – Тони Стоев.

Като част от честванията по случай празника на града, на 31 октомври бе организиран поход към м. Боева могила, където се е състоял решителният бой за освобождението на Тетевен между руските и турските войски. В похода взеха участие ученици и учители от училищата в града и служители от общинска администрация.

 

На 27 октомври Професионалната гимназия по строителство, електротехника и услуги - гр. Тетевен отбеляза своя професионален празник, както и 60 години от създаването си, под мотото ,,Мъдър е не този, който знае всичко, а този, който знае нужното“.

Професионалният празник на гимназията се свързва с 26 октомври – Димитровден, приет за Ден на строителя.

Празникът бе изпълнен с емоционални слова и видеа за създаването и развитието на училището. Във викторина ученици показаха своите знания за историята му, както и за теми, свързани с учебния материал, който се преподава.

Директорът на професионалната гимназия - госпожа Йочка Вълчева приветства гостите, сред които бяха Борис Врабевски – ЗА Кмет на Община Тетевен, Виктор Стойчев – Областен управител на Област Ловеч, Мария Стойчева – Председател на ОбС-Тетевен, д-р Иваничка Буровска – Началник на Регионално управление на образованието - Ловеч, бивши директори и учители, директори на училища от общината, наследник на първия директор на училището и други. Госпожа Вълчева получи плакет от ОбС-Тетевен и почетен знак на РУО Ловеч, както и дарение под формата на парични средства от фондация ,,Тома Васильов“ и Комисията на детето към Община Тетевен. Своят поздрав по случай празника отправиха и ученици от НУ ,,Хаджи Генчо“.

На 25.10.2023 г. беше сключен договор между Община Тетевен и „БИЛЛА Недвижимости“ ЕООД за покупко-продажба на имот /бившата „Дърворезба“/. Сделката е по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, като ще бъде изграден и въведен в експлоатация търговски обект, комплекс и прилежаща инфраструктура. Общият размер на инвестициите е 3 230 000 лв. за срок от три години и разкриване на 18 работни места.

Това е поредната успешна сделка на Община Тетевен, плод на усилията и работата на кмета и екипът му, която дава шанс на запустелия имот на неработещото вече повече от 15 години общинско дружество „Дърворезба“, да бъде съживен. Там ще бъде изграден модерен съвременен търговски обект, каквито вече има в съседни на Тетевен градове - Троян, Луковит, Ботевград.

До договора се стигна с Решение №999/29.06.2023 г. на Общински съвет – Тетевен, с което беше обявен публично оповестен конкурс за продажба на имота, ведно с попадащите в него сгради и техническа инфраструктура с условия: размер на инвестициите за три годишен период от сключване на приватизационния договор не по – малък от 2 200 000 лв. и разкриване на минимум 15 работни места за период от три години от сключване на приватизационния договор.

Това е третата успешна приватизационна процедура, като чрез първите две, проведени 2016 - 2020 г. - неработещи и трупащи ежегодни загуби и задължения общински дружества – „Четпром“ ЕООД и „Свежест“ ЕООД, бяха преобразувани. Така беше даден шанс на външни инвеститори да запазят и надградят дейността на дружествата и да открият нови работни места.

Търговска верига Билла България е на българския пазар от 23 години. През 2023г. започна изграждане на по-малки обекти в малките населени места по нова за веригата концепция, наречена "Billa Днес". Магазините съчетават уюта и удобството на кварталния магазин с добре познатото за клиентите на BILLA разнообразие от качествени продукти на достъпни цени и атрактивни промоционални активности. В тях ще се предлагат близо 5000 артикула, подбрани в зависимост от търсенето и спецификите на конкретния регион и локация. Всички промоционални активности, характерни за BILLA, ще са валидни и в тези обекти, а фокус на веригата е да предлага разнообразие от качествени и винаги свежи продукти на достъпни цени.

От миналата седмица започна премахването на дървета и храсти в участък от реката Вит, попадащ в района от пешеходен мост „Тетевянка“ до пътния мост срещу РУ – Тетевен.

При проверка е установено, че участъкът е с намалена проводимост и е от първостепенно значение поради концентрирания голям поток от автомобили и хора, наличие на основни мостови съоръжения, учреждения, детски и учебни заведения.

Отстранените клони се подлагат на обработка с шредер – раздробяват се и не остават в коритото на реката.

Днес временно изпълняващият длъжността кмет на Община Тетевен – Борис Врабевски и кметът на с. Рибарица – Пенка Ганева, се запознаха на място с нивата на водоизточниците в района на водохващането в с. Рибарица, като бе установено, че продължителното засушаване е довело до силно намаляване на водните нива.

Проверката бе извършена във връзка с постъпило писмо от „ВиК“ АД Ловеч - за въвеждане на ограничения във водоползването за питейно-битови нужди, забрана за ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства, именно поради настъпилото засушаване.

След обсъждане на ситуацията между двете институции и на основание заповед на временно изпълняващия длъжността кмет на Община Тетевен - се определя временен режим на водоползването в град Тетевен за часовете от 12.30 ч. до 16.30 ч. през деня и от 22:30ч. до 06:30ч. през нощта, считано от 23.10.2023г., до възстановяване на водните количества.

Бе монтирана голяма и модерна видеостена на централния площад в гр. Тетевен. На нея ще бъдат излъчвани видеоматериали, изображения и статични текстови съобщения, с цел предаване на актуална информация на жителите и гостите на града - за предстоящите културни и спортните събития, както и за представяне и опознаване на културно-историческото наследство на община Тетевен.

Предвижда се и възможността да бъдат рекламирани местни фирми и бизнес.

Новата видеостена е чудесно допълнение към обновения центъра в Тетевен, допринасяйки за визията му на един съвременен европейски град.

Един от най-тежките за изпълнение ремонти на територията на Община Тетевен по проект „Реконструкция на водопроводна мрежа по индикативни улици за гр. Тетевен“ е към своя край. Приблизителната дължина на предвиденото за подмяна трасе е 1 500 м. Подмяната на водопроводната мрежа на „висока“ и „ниска“ зона, преминаващи през участъците, включени в инвестиционното намерение, е наложителна с цел ограничаване на изключително големите загуби на питейна вода от старата и амортизирана вътрешно-разпределителна мрежа, ниското налягане и честата и аварийност.

Тъй като старата мрежа не е добре картотекирана, строително-монтажните дейности са трудоемки за изпълнение, поради факта, че при разкопаване често аварират стари етернитови тръби.

Към настоящия момент старата тръба на „висока зона“ е изключена и абонатите са захранени от новоположения водопровод. Към момента се присъединяват абонатите, живеещи на пресечни улици, които се захранват от новоположената водопреносна мрежа.

Предстои цялостно асфалтиране на ул. „Христо и Калин Цакови“ и „Илия Темелски“ (от кръстовището с „Димитър Благоев“ до кръстовището със „Стефан Павлов“), а в пресечните улици – възстановяване на настилката в рамките на изкопите. По реализацията на този етап от изпълнението на обекта остава подмяна на около 200 м. от стария водопровод в участък от ул. „Димитър Благоев“, който предстои да бъде реализиран до края на настоящия месец.

Община Тетевен изпълнява строително - монтажните дейности, съгласно одобрения инвестиционен проект, с който се цели намаляване на загубите и подобряване качеството на питейната вода.

Днес с тържествена програма бяха отбелязани 168 години от рождението на активния обществен деец и крупен дарител – тетевенецът Тома Васильов и 20 години от учредяване на Общинска фондация „Тома Васильов“ - Тетевен. Събитието се състоя пред барелефа на възрожденеца, намиращ се на сградата на Община Тетевен, където своята почит отдадоха представители на местната власт, учители, ученици и граждани.

Програмата започна с музикалните изпълнения на МВГ „Вежен“, а своите приветствия към събралите се поднесе председателят на ОбС-Тетевен и на Общинска фондация „Тома Васильов“ - Мария Стойчева. Тя изказа своята благодарност към делото на бележития тетевенец, описвайки личността и постиженията му, като подчерта, че трябва да помним историята си, за да градим бъдещето си.

Директорът на ДГ „Детелина“ - г-жа Полина Дилкова отправи поздравителен адрес към фондацията и подари букет с цветя на г-жа Стойчева.

В програмата участваха деца и ученици от детски градини и училища на територията на община Тетевен. Стихове за Тома Васильов и България представиха изнесена група „Червената шапчица“, с. Рибарица, а малките песнопойчета от ДГ „ Изгрев“, с. Глогово поздравиха всички с песни от новия си репертоар. Своите изпълнения представиха и учениците от ОУ „ Г. Бенковски“, с. Черни Вит.

По предложение на педагогическите съвети и след решение на Общинска Фондация „Тома Васильов“, председателят на Фондацията – г-жа Мария Стойчева, връчи награди на ученици от нашата община /наградените вижте тук/, постигнали високи резултати в учебната дейност и представили се отлично в национални и международни конкурси и състезания през настоящата година.

По решение на Общинска Фондация „Тома Васильов“ специална награда бе връчена и на Акустична рок формация при НЧ „Съгласие 1869“, гр. Тетевен – първият детско – юношески състав класически китари в България.

В знак на почит и благодарност към личността и делото на Тома Васильов бяха поднесени венци и цветя от: Общински съвет – Тетевен, Общинска администрация – Тетевен, НЧ „ Съгласие 1869“ – Тетевен, Градски исторически музей, ДГ „ Изгрев“ – с. Глогово, ДГ „Васил Левски“ – Тетевен, ДГ „ Незабравка“ – Тетевен, ДГ „ Детелина“ – Тетевен, деца - възпитаници на изнесена група „Червената шапчица“, с. Рибарица и техните родители, НУ „ Х. Генчо“ – Тетевен, СУ „ Г. Бенковски“ – Тетевен, НПГГСД „Сава Младенов“ – Тетевен, ПГСЕУ - Тетевен, потомци и съмишленици на ветераните от войните, Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва, Национална асоциация „ Сигурност“, политически партии и граждани.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню