Новини от региона
Новини от региона

Новини от региона

След решение на Общинския съвет, Община Тетевен прие отправената покана за членство в „Асоциацията на българските градове и региони“. За представител на Общината в Общото събрание на Сдружение бе избран кметът – д-р Мадлена Бояджиева, а за неин заместник: председателят на ОбС-Тетевен – Мария Стойчева.

Асоциацията подпомага развитието на местното самоуправление и местната администрация. Оказва подкрепа на местните власти за повишаване ефективността на управлението в градовете в интерес на гражданите и в съответствие с европейските ценности и стандарти.

Организацията подпомага развитието на регионалната политика на страната с оглед устойчиво развитие на регионите и създаване на оптимална регионална среда за развитие на всички сектори на публичната политика.

Тя разработва и предоставя конкретни предложения до органите на държавната власт, които допринасят за усъвършенстване на управлението на градовете и регионите. Участва чрез свои членове в работата на институционалните органи при разработване и решаване на проблемите, свързани с градовете и регионите. Указва консултантски, и експертни услуги на своите членове и партньорски организации.

Организира срещи, дискусии и семинари с национално и международно участие по въпросите на местното самоуправление и публичната администрация. Насърчава и осигурява свободен обмен на информация и идеи в областта на регионалното развитие. Популяризира водещия опит и иновационните практики в областта на градското самоуправление и регионалистиката, като разработва и предлага ефективни програми и форми на обучение.

Асоциацията координира и сътрудничи с други неправителствени организации с нестопанска цел, ведомства и институции, които споделят целите на сдружението. Указва методическо и организационно подпомагане на членовете си. Извършва квалификация, преквалификация и обучение на своите членове и кадри, както и на трети лица. Осъществява издателска, консултантска, информационна, рекламна дейност в областта на местното самоуправление и регионалистика. Участва самостоятелно или в партньорство с държавата, общини, регионални организации, НПО, стопански субекти и други, в програмни проекти на предприсъединителни фондове, грантове и други чуждестранни източници, както и в български проекти и програми.

Заедно със своите колеги - кметовете от Регионалното сдружение на общините "Централна Стара планина", д-р Мадлена Бояджиева се срещна с Н. Пр. Херо Мустафа по покана на посланика.

Имахме възможност да обсъдим различни теми, свързани с работата на местните власти, а аз имах шанса да представя община Тетевен, предизвикателствата, които стоят пред нас, както и начините за тяхното решаване, каза д-р Бояджиева.

На среща с Регионалното сдружение на общини „Централна Стара планина”, посланик Мустафа и кметовете от РСО "Централна Стара планина" обсъдиха начини за укрепване на доброто управление, подпомагане на местните общности да се справят с предизвикателства като изменението на климата и разширяване на бизнес възможностите.

Съединените щати се ангажират да си партнират с българските градове за общото ни благо и за по-добро бъдеще.

Кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева се срещна с Областния управител на Ловеч - Виктор Стойчев, който продължава срещите си на място с кметовете на общини. От срещата стана ясно, че ще бъде продължена линията на добро взаимодействие и сътрудничество между двете институции, защото от това зависи успешното развитие на общините и регионите.

Областният управител отбеляза, че идвайки на място съсредоточава цялото си внимание върху конкретната община и проблемите й. Той подчерта, че за него няма значение партийната принадлежност на кметовете и това ще проличи в бъдещите му действията, като нито една община няма да бъде спряна или лансирана.

Много е важно да работим съвместно и съм сигурна, че ще имаме добра комуникация и взаимодействие, като се надявам, че ще мога да разчитам и на Вашата подкрепа, отбеляза д-р Бояджиева. Тя каза още, че приветства идеята да бъде посетена всяка община на място и се надява, че и за в бъдеще ще се организират подобни срещи.

Един от основните проблеми в община Тетевен е водоснабдяването. Поради старата амортизирана водопроводна мрежа непрекъснато има сериозни аварии. Нямаме възможност с общински средства да извършим нов воден цикъл, а и не можем да кандидатстваме за европейско финансиране, защото на територията на област Ловеч няма консолидиран В и К оператор, каза кметът.

Това, което успяваме да правим, е поетапно подменяне на мрежата. Моята концепция е, че преди да бъде ремонтирана една улица, първо трябва да подменим стария водопровода, допълни д-р Бояджиева.

Тя уведоми областния управител за проекти на Община Тетевен внесени за финансиране в ПУДООС, МРРБ и Междуведомствената комисия за бедствия и аварии.

На срещата се обсъди още ковид ситуацията, финансовото състояние на общината и цената на ел. енергията, предстоящото приемане на Държавния бюджет, бъдещите проекти и допирните точки, по които кмет и областен управител могат да си взаимодействат.

 

Съгласно Чл. 16. (1) от Закона за младежта „Общинският план за младежта се приема от общинския съвет по предложение на кмета на общината след съгласуване с Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта /ОКСВМ/“. На неприсъствено заседание на ОКСВМ - Тетевен на 05.01.2022 г. бе приет „Годишен план за младежта на община Тетевен 2022г.“, който по-късно бе разгледан и одобрен на последното заседание на ОбС-Тетевен.

Общинският план за младежта определя целите и приоритетите на общинската политика за младежта, както и финансовите ресурси за неговата реализация в съответствие с Националната стратегия за младежта.

Целите, заложени в Общинския план за младежта, са свързани с подобряване на здравословния начин на живот, превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение, развитие на младежкото доброволчество, повишаване на гражданската активност, развитие на междукултурния и международен диалог и повишаване на ролята на младите хора в превенция на престъпността.

Настоящият Общински план за младежта на Община Тетевен за 2022 г. се изготвя в изпълнение на Закона за младежта, на Общата стратегия за младежта между Община Тетевен, Република България и Община Радовиш, Република Северна Македония, приета с Решение №11 от 26.11.2019 г., като се съобразява с приетата през ноември 2018г. нова Стратегия на Европейския съюз (ЕС) за младежта за периода 2019-2027 г., чийто основен акцент е предоставянето на повече правомощия на младите хора в Европа при вземането на решения, формулирането и реализирането на политиките на ЕС.    

Планът е ориентиран към младите хора на възраст от 15 до 29 години, съобразно международните и европейски стандарти. В Общинския план за младежта за 2022 г. са очертани всички дейности, инициативи и проекти на активните млади хора от общината.

Целият план вижте ТУК.

Община Тетевен награди най-изявените си млади спортисти и треньори за 2021 година. Това се случи на специална церемония, която е част от усилията на местната власт да стимулира и подкрепи спорта в детско-юношеска възраст.

За пореден път, на това вече превърнало се в традиционно събитие, ще наградим най-успешните и талантливи наши спортисти. Ще отдадем признание за целогодишния им труд, защото те го заслужават - за отделеното време, за всяка минута на обучение и тренировки, за безсънните нощи, тръпнейки в очакване на поредното състезание. Това каза д-р Мадлена Бояджиева – кмет на Община Тетевен, в своето приветствие към присъстващите.

Всички Вие - драги наши спортисти, чрез труда си, чрез таланта си, чрез волята и енергията си, чрез привързаността си към любимия спорт и клуб – тренирате, изявявате се, печелите медали, завоювате призови места за Вас и Вашия отбор. По този начин Вие градите и авторитета и престижа на Община Тетевен, защото всички Вие сте емблемата на нашата Община, подчерта д-р Бояджиева.

Тя благодари на спортистите, треньорите и спортните деятели, като им пожела да бъдат здрави и много успешни през настоящата година.

За пореден път за Спортист номер №1 на община Тетевен бе обявена Изабела Янкова, състезателка на СК „Riders United“. Тя завърши един изключително успешен сезон с 5 от 5 победи - в Държавния шампионат, Европейския шампионат, Европейския iXS шампионат в категория жени елит, световния шампионат и не на последно място - носител на Световната купа по спускане в категория девойки.

След нея, на второ място, се класира Петя Петкова, състезателка на СКО „Вежен“ – Тетевен. Третата позиция зае Славена Петкова отново състезателка на СКО „Вежен“ – Тетевен.

Алекси Гигов бе избран за „Треньор на годината“, а след него останаха Младен Маринов – 2-ро място и Петър Мечкаров – 3-то място.

В категория „Най-добри отбори за 2021 г.“ класирането бе следното – първо място - ФК „Светкавица“ – Градежница /девойки/, второ място ВК „Тетевен Волей“ /момичета, мини волейбол/ и трето място – ФК „Бенковски“ – Тетевен /деца/.

Специалната награда на кмета на Община Тетевен получи Кирил Русинов - Републикански шампион на Българи за 2021 г. при мъжете и 2-ри на международен турнир в Испания.

Специална награда за принос в развитието на спорта и популяризиране на Община Тетевен получиха Маша Перович – 2-пъти държавна вицешампионка за 2021 г. и Милош Перович – вицешампион на България и 3-то място държавно първенство за 2021 г.

Наградите на победителите връчиха д-р Мадлена Бояджиева, Мария Стойчева – председател на Общински съвет – Тетевен, Красимир Красимиров, Тони Стоев и Борис Врабевски - зам.-кметове на Община Тетевен и Свилен Русинов – общински съветник, олимпийски медалист по бокс от Барселона 1992, носител на множество отличия.

За прекрасното настроение на церемонията се погрижиха самодейците от НЧ „Ариф Дженин - 1961“ – с. Глогово.

Пълният списък на наградените спортисти и треньори може да видите – ТУК.

На 20 януари Община Тетевен ще излъчи най-изявените си спортисти и треньори. Това ще се случи на специална церемония, която ще се състои в хотел „Олимп“ – гр. Тетевен.

Класирането на номинираните спортисти и отбори се извърши по значимост на техните постижения през съответната година, както и по предварително заложени критерии, а специално съставена комисия определи имената на печелившите. За отличията се бореха множество състезатели от различни спортове като: борба, спортно ориентиране, волейбол, тенис на маса и др.

Номинациите са разделени в три категории: „Десетте най-добри спортисти за 2021 г.“, „Най-добри отбори за 2021 г.“ и „Най-добри треньори за 2021 г.“. Ще бъдат връчени и две специални награди: На кмета на Община Тетевен и За принос в развитието на спорта и популяризиране на Община Тетевен.

Церемонията е в контекста на усилията на общинското ръководство да оцени и подкрепи развитието на детско-юношеския спорт, както и усилията на състезателите и треньорите в учебно-тренировъчния и спортно-състезателния процес. Цели се още да се популяризира спортът сред подрастващите и да се стимулират тетевенските спортисти, отбори, треньори и ръководители.

Събитието ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки.

Олимпийската ни шампионка по бокс от игрите в Токио – Стойка Кръстева, се срещна с кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева. Тя бе придружена от своя съпруг – Борил Кръстев и Свилен Русинов (Многократен медалист от световни и европейски първенства, както и носител на бронзов медал от Олимпийските игри в Барселона през 1992г.), който бе и инициатор на визитата й. На срещата присъстваха още Мария Стойчева – председател на ОбС-Тетевен и Атанас Николов – Международен съдия по бокс и член на управителния съвет към Българската федерация по бокс.

Д-р Бояджиева подчерта, че за нея е голяма чест да посрещне една от най-силните жени, след което поздрави Стойка Кръстева за невероятния й успех, както и за това, че отново ни накара да мечтаем и да се чувстваме горди. Кметът подари на г-жа Кръстева символичен подарък, който да й напомня за гр. Тетевен.

По време на срещата бяха обсъдени теми от различно естество като ситуацията в страната, бъдещите планове на шампионката ни и възможността за развитие на бокса на територията на община Тетевен.

Стойка Кръстева донесе златен медал за страната ни в Токио и първи олимпийски медал в женския ни бокс. Тя е и първата боксьорка, представила България на Олимпийски игри – тези в Лондон 2012 г. Кръстева е двукратна европейска шампионка по бокс за жени в две различни категории – до 51 кг. от шампионата в Букурещ през 2014 година, и до 56 кг. от първенството в София през 2018 година. Тя е спечелила бронзов медал от шампионата на Стария континент при 51-килограмовите през 2011 година в Ротердам, Нидерландия. Стойка Кръстева е и двукратна сребърна медалистка от световни първенства, в категория до 56 кг. ( Астана 2016 г. и Ню Делхи 2018 г.).

През 2019 година Стойка и съпругът й вдигнаха автентична българска сватба в с. Рибарица.

През изминалата седмица се проведе футболен турнир за Купата на РСПБЗН – Тетевен. В него се включиха отборите на Община Тетевен, РУ – Тетевен и организаторите на състезанието - РСПБЗН – Тетевен.

Форматът на турнира предвиждаше да се изиграят няколко срещи на принципа „всеки срещу всеки“, а отборът събрал най-много точки да спечели турнира. Така след оспорвани двубои и почти равностойна игра, състезателите на РУ – Тетевен грабнаха златните медали. На второ място се класира отборът на РСПБЗН – Тетевен, а трети остана отборът на Община Тетевен.

Наградите в турнира бяха връчени от кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева и зам.-кмета Красимир Красимиров.

Ето и индивидуалните отличия:

Голмайстор – Цанко Стоянов (РСПБЗН-Тетевен);

Най-полезен футболист – Николай Христов- началника (РСПБЗН-Тетевен);

Най-добър защитник – Людмил Караянев (Община Тетевен);

Най-добър вратар – Цанко Петров (РСПБЗН – Тетевен).

На 6 януари отбелязваме един от най-големите християнски празници – Йордановден /Богоявление/. По случай празника, в град Тетевен се проведе служба в църквата „Св. Всех Святих" и литийно шествие до моста, в близост до НПГГСД "Сава Младенов". Там, пред погледите на множеството присъстващи, се състоя ритуалът по хвърляне на богоявленския кръст в река Вит. В студените води, за да извадят кръста, се хвърлиха шестима смелчаци, като най-бърз се оказа Веселин Славков. Кметът на Община Тетевен Д-р Мадлена Бояджиева поздрави победителя, след което му връчи заслужената парична награда.

Йордановден или Богоявление е един от най-древните християнски празници, в който Йоан Кръстител кръщава в река Йордан Исус Христос. След тайнството на Богоявление хората видели с очите си християнското триединство на Отец (гласа), Дух (гълъбът, кацнал на рамото на Христос) и Син (земния човек) и започнали да вярват, затова деня се нарича още Богоявление. До този ден се смята, че дните са опасни и по земята бродят караконджули и демони - наричат се "Мръсни дни", Поганци, Караконждуви дни. С кръщаването на водата светът става безопасно място за живеене.

Кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева бе удостоена с наградата „Кмет обединител“ от медийна група „Зетра“. Плакетът бе връчен по случай Годишните награди на предаването „На фокус“, излъчващо се в ефира на телевизията.

Д-р Бояджиева благодари за отличието и отбеляза, че обединението в днешно време е изключително важно, защото без него трудно се постига каквото и да било.

Тя отбеляза, че един кмет трябва да бъде обединител – той не трябва да разделя хората, а да ги събира и същевременно да полага еднакви грижи към проблемите на всички жители.

Сред присъстващите на събитието бе и управителят на медийната група - Петко Чернев.

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню