Роден в Тетевен през 1872 година. Завършва естествени науки в Софийския университет. Учителство в Троян, Силистра, Оряхово, Свищов и Тетевен. Навсякъде, където пребивава оставя дълбоки следи с учителската си и обществена дейност. Неговото име се смесва с основателите на ловните дружества в Троян и Тетевен, редица културно - просветни инициатива в Тетевен, в т. ч. основоположник на музейното дело /28 май 1911 г./, деен участник в Благотворителния комитет „Бенковски".

Роден през 1848 година в Тетевен. Учи в Сопот. За времето от 1870 до Освобождението учителства близо 10 години. Учителства в Асеновград и с. Брестовица, Пловдивско. Отрано се включва в революционното движение като член на революционното движение в с. Брестовица. След Освобождението  служи главно във финансовото ведомство в Пловдив, Севлиево, Хасково, Велико Търново и Бургас. Най- голяма дейност развива в Асеновград и околията като учител, околийски бирник и търговец. Занимава се и с книжовна дейност,  автор е на ценно проучване за тетевенския говор, предмет на сб. „Тетевенският говор", отпечатан в Сборника за народни умотворения и народопис - Кн. 31, 1915 г. , дописки и статии в периодичния печат.

 

Едно идване в Тетевен не е достатъчно, за да го разбереш и обикнеш.
Красив и загадъчен, тайнствен и бурлив, при всяка следваща среща ще разкрива пред вас нова прелест, ще напомня за минали дни, ще обещава неподозирани изживявания.
 
Приютен в пазвите на Балкана, далеч от главните пътища, за Тетевен е трудно да се определи времето на заселването му.
 
Случайно открити паметници свидетелстват, че този край е обитаван от най-древни времена. Вековните гори, пълноводните реки са осигурявали храна, а пещерите, които са в изобилие в региона, са служели за жилище на най-ранния обитател. Доказателство за това, са находките в пещерите Моровица, Байовица, Драганчовица.
 
За живота на траките тук мълчаливи свидетели са многобройните надгробни могили, разположени по разклоненията на Васильовската планина и Тетевенския Балкан и по поречието на р. Вит и притоците й. По косвени сведения може да се установи, че живеещите тук траки са от племето на сердите. Но кой може да каже така ли е било? Едно със сигурност може да се твърди, че траките-планинци са имали еднаква, с останалите траки, обществена уредба, бит, погребални обичаи, вярвания.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню