На основание чл. 14, ал. 1, т. 16 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Тетевен, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация за мандат 2015-2019 година

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

График за прием на граждани по населени места, както следва:

СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,

В навечерието сме на най-светлите и обичани празници – Рождество Христово и настъпването на Новата 2016 година.

Коледа е едно послание към хората за мир и хармония в душите ни, в отношенията ни, в света около нас. Коледа е празникът на мечтите и желанията, на мира и надеждата за ново, по-добро начало. На Коледа  отваряме сърцата си за искрица доброта и разбирателство, благосклонност и човещина, обич и оптимизъм.

В святата Коледна нощ повече от всякога, с доброта в сърцето и светлина в душата, вярваме в раждащото се ново начало. Тогава всеки от нас си пожелава нещо много лично и съкровено с надеждата, че то ще се случи.

Вярвам, че 2016 година ще бъде по-добра, истинска и щастлива за нас, защото всички ние заслужаваме това. В тези дни на равносметка към изминалата година отправяме с благослов и упование, надежда към настъпващата и се надявам, че всеки един от вас има повод за лично удовлетворение от постигнатото и ще прекрачи новата 2016 със стремеж за повече радост, доброта и разбирателство.

Правителството направи промяна в състава на заместник-членовете на българската национална делегация в Комитета на регионите на Европейския съюз.
Промяната е продиктувана от избирането на Корнелия Маринова за народен представител в 42-ото Народно събрание. Поради това тя ще бъде заменена като заместник-член в Комитета на регионите от Мадлена Бояджиева – председател на Общинския съвет – Тетевен. Предложението е подкрепено от Националното сдружение на общините в Република България.

Редовно отчетно събрание на Сдружение клуб пешеходен туризъм „Царичина“ се проведе на 17 януари в ресторант „Тетевен“. Последна точка от дневния ред на събранието бе „Празнично отбелязване 30 – годишнината на Клуб „Царичина“.

            Официален гост на събитието бе д-р Мадлена Бояджиева , председател на Общински съвет Тетевен. Тя приветства царичинки с думите : „Щастлива съм в такъв бележит ден да споделя с вас миговете на вълнение от спомена за първите стъпки и удовлетворението от успешно извървения път.

            Да избереш туризма и любовта към природата е ползотворна житейска кауза, а да обединиш и приобщиш хора от всички възрасти към нея е сред най-благородните.Такава е мисията на СКПТ „Царичина“, мисия свързана с традиция, авторитет и бъдеще.

            Пазете в сърцата си и предавайте тази любов на своите последователи – чест е човек да поеме такава отговорност за бъдещето!“

Клубът на жените туристки е учреден на 17.01.1984 година при Туристическо дружество "Вежен"-Тетевен. През месец май 2005 година се учредява като юридическо лице с названието Сдружение клуб пешеходен туризъм "Царичина.

През изминалата 2013 година , освен участието в походи, туристически събори и инициативи по почистване на природата, царичинки поставиха два барелефа - в памет на бележити личности, урок по история и родолюбие за бъдещите поколения планинари. Барелеф в памет на Димитър Цаков /Мишо Художника/ - на чешмата по пътя за връх "Вежен" и барелеф на Алеко Константинов - на хижа "Момина поляна", по повод 150 - годишнината от рождението на Щастливеца.

          Гости на тържественото отчетно събрание на СКПТ “Царичина“ бяха още началник отдел КСЗИ в Община Тетевен Камелия Кънчева, Борис Врабевски от ТД “Вежен“, Румен Талов от Планинска спасителна служба, Петя Чикулова от Сдружение „Равенство“.

            Поздрав за туристките от Тетевен поднесоха децата от модул туризъм към НУ “Хаджи Генчо“ с ръководители Петя Петрова и Вася Илиева. Мъжка вокална група „Вежен“ стопли сърцата на царичинки с ведри туристически песни.

          Събитието премина под мотото „Предай нататък“ – дело, което туристките не престават да изпълняват, увличайки в редиците си младото поколение.

          Почетен гост на тържественото честване бе и опитният планинар и бивш председател на ТД "Вежен" Младен Нинов, по чиято идея преди 30 години е учреден клубът на жените туристки.

          И може би тук е мястото да припомним девиза на царичинки:

                                        „Дали си млад или си стар - това е без значение,

                                   важното е да си смел, важно е да имаш цел и чувство за движение!“

Политици, кметове и отговорни лица от 10 европейски страни се срещнаха на международна конференция по партньорския проект на РСО „Централна Стара планина“ „Иновативни политики за насърчаване на предприемачеството в сектора на занаятите (ИНОКРАФТС). Събитието на тема „Интернационализация, професионални мрежи и обмен на информация“ се проведе на 26 и 27 ноември 2013 г. в гр. Килкени, Ирландия.

Конференцията бе фокусирана върху подобряването на ефективността на регионалните и местни политики за развитие на занаятчийския сектор в Европа. Тя бе и първата, за която специална покана за участие получиха местни политици от регионите на партньорите, които дискутираха възможностите за прилагане на част от успешните политики на местно ниво и включването им в местните и регионални стратегии за развитие.

Председателят на Общинския съвет в Тетевен д-р Мадлена Бояджиева и Заместник-кметът на Община Габрово Нела Рачевиц, както и експерти по проекта бяха част от делегацията на на РСО „Централна Стара планина“и представиха старопланинските общини. Всеки от участниците имаше възможност да участва в избрана от него работна група, за да се запознае и зададе въпроси по успешна практика, която намира за най-приложима на местно ниво. Представителите на РСО „Централна Стара планина” взеха участие в работна група за представянето на Фонд за подкрепа на занаятчийски предприятия, който се финансира от италианското правителство и управлява от община Флоренция и Регионалната търговска камара.

                                                                                                                                                             

Проект „Иновативни политики за насърчаване на предприемачеството в сектора на занаятите (ИНОКРАФТС) се финансира от програма INTERREG IVC. В него участват 15 партньора от Италия, Франция, Испания, Румъния, Финландия, Литва, Латвия, Ирландия, Унгария, Словакия и България.

 

Председателят на Общинския съвет Д-р Мадлена Бояджиева, занаятчии, образователни и културни институции от община Тетевен участваха в обществена дискусия на тема „За занаятите – в бъдеще време...“

Обществена дискусия на тема „За занаятите – в бъдеще време...“ проведе Регионално сдружение на общините „Централна Стара планина“ в гр.Тетевен. Дискусията, в която участие взеха представители на общини от Ловешка област, Община Елена и Община Трявна, се проведе в залата по предприемачество на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов“.

Общинска фондация “Тома Васильов” обявява  конкурс за 8 ученици и 6 студенти – стипендианти за учебната 2013/2014 година.

Стипендията за ученик е в размер на 80 лв. месечно, а за студент е в размер на 150 лв. месечно за времето 01.10.2013 г. до 31.06.2014 година.

Критерии за участие:

·       ученици от ІХ клас до ХІІ клас на средните училища в Общината;

·       студенти редовно обучение във ВУЗ в България;

·       годишен успех над 5.50 от предходна учебна година;

·       при равен успех, предимство има ученикът или студентът с призови места на национални състезантия и олимпиади и активно участие в културни и обществени дейности. 

Ученици и студенти, които са получавали стипендия от Общинска фондация “Тома Васильов”, нямат право да участват в конкурса.

Срок за подаване на документи: 15.10.2013 година в стая № 211 на Община – Тетевен.

   На 16 септември първият учебен звънец удари за 21 първокласници от ОУ „Васил Левски“ в с. Български извор. Официални гости на откриването на учебната година там бяха народният представител за област Ловеч от ПП ГЕРБ Корнелия Маринова, председателят на Общински съвет гр. Тетевен д-р Мадлена Бояджиева, зам. кметът на Община Тетевен Детелин Пърлев, общинският съветник Радослав Добревски и кметът на селото Севин Иванов. Учениците ги посрещнаха с песни, стихотворения, пъстри балони и чаровни усмивки.

   “Нека да учим децата да имат величествена вяра в себе си и само тогава те ще имат вяра в бъдещето“ – призова в празничното си слово пред учители, родители и ученици г-жа Корнелия Маринова.

     В ОУ „Васил Левски“ тази година ще се обучават 109 ученици, разпределени в 7 паралелки от първи до осми клас, като една от паралелките е полуинтернатна, а за пети клас е обявен нулев прием. Училището посрещна своите възпитаници с подобрена база. Със средства от бюджета на община Тетевен /42 хил. лв./ бяха изградени нови сервизни помещения.

   Основаното през далечната 1879г. училище „Васил Левски“ догодина ще чества своя 135-годишен юбилей. Директорът на учебното заведение Пламен Маринов има обещанието на общинското ръководство, че училището ще посрещне годишнината с нова енергоспестяваща дограма и с освежена фасада.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню