Община Тетевен беше домакин на Кръгла маса с представители на бизнеса и браншови организации на тема „Приоритети за икономическо развитие в периода 2014-2020”

На 05.06.2013 г. от 14:00 ч. в хотел „Еница” се проведе Кръгла маса с представители на бизнеса и браншови организации на тема „Приоритети за икономическо развитие в периода 2014-2020” в рамките напроект „Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет“на Областна администрация Ловеч и партньори общините Ловеч, Тетевен и Троян. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата му стойност е 558 529,21 лв, а периодът на изпълнение - 18 месеца.

Повече...

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню