Информация от проведена начална пресконференция по проект „Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Тетевен”

На 09.07.2014 г. в сградата на Община Тетевен се проведе начална пресконференция, оповестяваща старта на изпълнението по проект „Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Тетевен”, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-11-47/23.08.2013 г., финансиран по Оперативна  програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Водещи на пресконференцията бяха инж. Мариян Алексиев – директор на дирекция ППР и ръководител проект, г-н Тони Стоев – началник отдел СППОС и технически сътрудник по проекта и г-жа Ирена Тихолова – главен счетоводител на ОА Тетевен и финансист на изпълнявания проект.

Подробности вижте тук.

 

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню