Национална кампания за измерване концентрацията на радона в жилищни сгради

Министерството на здравеопазването, Националният център по радиобиология и радиационна защита и регионалните здравни инспекции в цялата страна започват кампания по измерване на концентрацията на радон в жилищните сгради. Кампанията се провежда по Националната програма за намаляване на въздействието на радона в сградите върху здравето на населението.

Целта на проучването, което ще продължи 12 месеца, е да се набележат мерки за намаляване на концентрацията на опасния газ в жилищните сгради, обясни доктор Цветолюба Генкова- директор на Регионалната здравна инспекция в Ловеч.

Радонът е естествен радиоактивен газ, който се образува непрекъснато при радиоактивното разпадане на радий-222 в почвата и скалите. Може да се придвижва в почвата на големи разстояния, както и да достига до повърхностните земни слоеве и въздуха. Обикновено налягането на въздуха в  жилищата е по-ниско спрямо почвата около основите на блока.

Заплаха са разпадните продукти на радона, които са твърди частици и, утаявайки се върху подове, стени, прашинките във въздуха, се вдишват от човека и създават риск от заболяване от рак на белия дроб.

Важно!!!

За предстоящите проучвания се набират доброволци, в чиито домове ще се поставят детектори за измерване на концентрацията на радона.

Детекторите се поставят на най-ниския обитаем етаж от сградата.

Детекторът не излъчва йонизиращо лъчение или друг вид лъчение.

Детекторът измерва част от естествения радиационен фон и не събира друга информация за вас и вашето жилище.

 

За информация стая 204 в сградата на Общинска администрация Тетевен и тел. 0678/52200, вътр. 204

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню