Важно съобщение

Посещения: 710

Уведомяваме Ви, че е открита процедурата за кандидатстване  за ЛИЧЕН АСИСТЕНТ  и за ползване на услуга „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”.

Получаването на Заявления за кандидатстване и подаването им  се извършва от 27.03.2015 год. до 09.04.2015 год.   в Домашен социален патронаж ,  гр.Тетевен, ул.“Полк. Орлов“ № 3, ет.2  / Клуб на пенсионера /  от 9,00 часа до 16,00 часа :

Целева група по проект „Нови алтернативи” са:

• Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

• Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

• Семейства на деца, с увреждания;

• Самотно живеещи тежко болни лица;

Кандидатите за длъжността „Личен асистент“ трябва да отговарят на следните изисквания :

- да са лица в трудоспособна възраст,

- с минимум – основно образование,

- регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ – гр.Тетевен

 

Община Тетевен