Община Тетевен е партньор на Агенция за социално подпомагане по проект "Нови възможности за грижа"

Проектът е по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, бюджетна линия 2014BG05M90P001-2.2015.001 "Нови алтернативи". Проектът стартира на 26.03.2015 г. след сключено междуинституционално партньорско споразумение и е с продължителност 12 месеца, а предоставянето на услугата "Личен асистент" стартира на 13.05.2015 г.

Подробности вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню