ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Кметът на Община Тетевен напомня на всички заинтересовани лица, че на основание чл. 127, ал.1 от Закона за устройство на територията на официалната интернет страница на Община Тетевен www.teteven.bg на 29.02.2016 г. е публикуван Предварителният проект на Общ устройствен план на община Тетевен и с Обявление №1/29.02.2016 г. е разгласено мястото, датата и часа на провеждане на обществено му обсъждане.  Предварителният проект на Общ устройствен план на община Тетевен е достъпен за запознаване всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа, в сградата на Община Тетевен, гр. Тетевен, площад „Сава Младенов” №9, ет. 1, стая 103, отдел УТСИД.

 

Във връзка с гореизложеното всички собственици на имоти, намиращи се на територията на община Тетевен, могат да направят справка с  предвижданията на общия устройствен план. Справката се извършва по номер на имот. Възможно е да се извърши справка и на сайта на Община Тетевен - www.teteven.bg

На 25.03.2016 г. от 16:00 часа в салона на Община Тетевен ще се проведе обществено обсъждане, на което ще бъде представен плана от проектанския екип, където ще е възможно да бъдат задавани въпроси, да се изразяват мнения и становища по проекта.

До 08.04.2016 г. (включително)  на адрес: Община Тетевен, град Тетевен, пл. „Сава Младенов” №9 могат да се предоставят писмени становища относно предвижданията на плана.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню