Съобщение относно контрол на дейностите във връзка с осигуряване зимно поддържане на общинска пътна мрежа и уличната мрежа в населените места на общината

Уведомяваме гражданите, че във връзка с осигуряване зимно поддържане на общинска пътна мрежа и уличната мрежа в населените места на общината е създадена следната организация за осъществяване и контрол на дейностите:

-          Гр. Тетевен и общински пътища в населените места на общината:

Изпълнител: „Еко- Титан“ ЕООД. Контролиращ: Заместник Кмет на община Тетевен- Борис Врабевски. Тел: 0678/52200

За информация за общинска пътна мрежа: 0678/52200, в.118 - Николай Влаевски;

За информация за улична мрежа в гр. Тетевен и кв. Полатен: 0678/52200, в.236- Ивайло Ангелов

-          С. Голям извор- улична мрежа:

Изпълнител : „Бобо 5- синове“ ООД. Контролиращ : Кмет на кметство - Илиян Маринов, тел: 0884330274;

-          С. Черни Вит- улична мрежа:

Изпълнител: “Харвест Индъстрис“ ЕООД. Контролиращ : Кмет на кметство -Цветослава Христова, тел: 0884330275;

-          С. Дивчовото- улична мрежа:

Изпълнител: „ВИТ АВТО“ ООД. Контролиращ : Кмет на кметство - Стоян Стоянов, тел: 0879560655;

-          С. Рибарица- улична мрежа:

Изпълнител: “Стефан- Никол“ ЕООД. Контролиращ : Кмет на кметство - Пенка Ганева, тел: 0884330267;

-          С. Васильово- улична мрежа:

 Почиства се с организация и ресурс на кметството, Кмет на кметство - Радослав Маринов, тел: 0879560649;

-          С. Бабинци-  улична мрежа:

Почиства се с организация и ресурс на кметството , Кмет на кметство - Сергей Манев, тел: 0889035566;

-          С. Гложене- улична мрежа:

Почиства се с техника на кметството. Кмет на кметство - Милчо Милчев, тел: 0879560641;

-          С. Градежница- улична мрежа:

Изпълнител: ЕТ “Ангел Веселинов- Аделина Руменова“. Контролиращ : Кмет на кметство - Свилен Чернин, тел: 0889900130;

-          С. Глогово- улична мрежа:

Изпълнител: ЕТ “Ангел Веселинов- Аделина Руменова“. Контролиращ: Кмет на кметство -  Бисер Габровски, тел: 0884330271;

-          С. Галата – улична мрежа:

Изпълнител: „АНТАНИ-09“ ЕООД“. Контролиращ: Кмет на кметство - Андриян Маринов, тел: 0884330273;

-          С. Български извор- улична мрежа:

Изпълнител: ЕТ “Ангел Веселинов- Аделина Руменова Контролиращ: Кмет на кметство - Севин Иванов, тел: 0884330265;

-          С. Малка Желязна- улична мрежа.

Почиства се с организация и ресурс на кметското наместничество, Кметски  наместник - Лидия Жебраел, тел: 0879560656

 Община Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню