Заповеди за одобрени споразумения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на с. Български извор, с. Градежница, с. Васильово и с. Гложене

Посещения: 351

Споразумение ПМЛ - Гложене

Споразумение ПМЛ - Градежница

Споразумение ПМЛ - Васильово

Споразумение ПМЛ - Български извор