Конкурс за приемане на военна служба

Със заповед № ОХ-355/24.04.2018 г. на министъра на отбраната на Република България са обявeни 253 вакантни длъжности за войници в Сухопътни войски – във военни формирования:София, Стара Загора,Хасково,Ямбол,Карлово,Казанлък,Асеновград,Смолян,Сливен и Мусачево, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията по чл.141, ал.1 и ал.6 от ЗОВСРБ.

Във ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Длъжностите ще се заемат след провеждане на изпит по физическа подготовка по нормативи на Единния армейски тест, изпит-тест за обща култура и събеседване с кандидатите . Информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ОФИСИ ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНИ ТЕТЕВЕН И ЯБЛАНИЦА

гр. Тетевен тел.0678/5233 и гр.Ябланица тел.06991/2126,

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31

тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на Министерството на отбрана и на Централно военно окръжие.

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч – до 14.08.2018 г.

Тетевен

bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню