Съобщение от Дирекция ,,Бюро по труда" - гр.Тетевен

Посещения: 543

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Актуални към 28.01.2019 г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Брой
1 Шофьор/пo трудов договор / 1
2 Машинен оператор шиене/пo трудов договор / 4
3 Арматурист/пo трудов договор / 5
4 Кофражист/пo трудов договор / 5
5 Манипулант промишленост/пo трудов договор / 1

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

ПРОЕКТ ”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Към 28.01.2019г.

Заявени /свободни работни места за Община Тетевен

Изисквано образование Брой
1 Счетоводител-оперативен Висше 1

Допълнителна информация може да се получи в Дирекция “Бюро по труда” – гр.Тетевен, ул.”Димитър Благоев” №2а, стая 102, тел. 0678 / 5 21 23

 

ЗАЯВЕНИ / СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

ПО ПРОЕКТ „РАБОТА”

НА ОП „РЧР”

Актуални към 28.01.2019 г.

Заявени /свободни работни места Изисквано образование Брой работни места
1 Общ работник Основно 1
2 Чистач/Хигиенист Основно 1