ЗАПОЧНА ПЛАЩАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2019 ГОД.

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТДЕЛ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ, ЧЕ ЗАПОЧНА ПЛАЩАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА  2019 ГОД.

СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ МОЖЕ ДА НАПРАВИТЕ  НА ТЕЛ. : 0678/52200, в.137

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню